Ungarsk-engelsk oversættelse af "fut"


Mente du:fűt
HU

"fut" engelsk oversættelse

HU fut
volume_up
{verbum}

fut (også: szalad, üldöz, kering, folyik)
Szinte láttam, amint olvadt fémként fut végig ereimen, ágazik el minden ízembe és porcikámba.
I could see it as if it were molten metal coursing through my vessels, branching through every sinew and limb.
Noha meg sem mozdult, csak nézte a hófúvásban álló Owent, mégis lihegett, mint aki versenyt fut.
Although he was standing still, looking out at Owen's form in the blowing snow, he was breathing fast, like a man in a race.
És egyszál magában fut a folyosón, belöki az ajtót, beront az Orchidea-lakosztályba, és látja Mit, Barbara?
And she was alone, racing down a corridor to thrust a door open and burst into an orchid room to see---What, Barbara?
- Azt jelenti, hogy ötszáz méteren versenyeznek ezek a lovak, de tudja, a világ egyik legpénzesebb lóversenye ezen a távon fut, lent Texasban.
It means they only race a quarter mile, but, you know, one of the richest horse races in the world is for that distance, down in Texas.
fut (også: fog, működik, indít, irányít)
A torony beleremegett, mint egy hajótest, mikor zátonyra fut, és a kövek mély hangjukon feljajdultak.
The tower trembled like a ship run aground, and answered with a low, stone wail.
Sikerült volna neki, ha nem fut össze Sirius Blackkel.
...and might have, had he not run into an old friend, Sirius Black.
Mert Adus gyorsabban fut nálam vont vállat Sparhawk.
'Because Adus can run faster than I can,' Sparhawk shrugged.
Sikerült volna neki, ha nem fut össze Sirius Blackkel.
...and might have, had he not run into an old friend, Sirius Black.
A torony beleremegett, mint egy hajótest, mikor zátonyra fut, és a kövek mély hangjukon feljajdultak.
The tower trembled like a ship run aground, and answered with a low, stone wail.
Mert Adus gyorsabban fut nálam vont vállat Sparhawk.
'Because Adus can run faster than I can,' Sparhawk shrugged.

Eksempelsætninger "fut" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianAz emberünk azt is látta, amint a gyilkos a megfigyelő kocsijához fut, és lelövi.
The latter man also saw the assassin rush toward the watcher's car and shoot him.
HungarianHa megtudja, hogy nélküle fut a BEATRIX, infarktust kap jósolta a főigazgató.
He'll have a heart attack when he finds out about BEATRIX, the DCI predicted.
HungarianAz idő, gondolta Morgaine, az idő másként fut Avalonban, vagy talán nem is létezik.
Time, Morgaine thought, time runs differently in Avalon, or perhaps it does not exist.
HungarianHa focizik, sem mint fiúk után fut, akkor azzal nekem inkább örömet szerez.
If she'd rather play football than chase boys, I'm over the moon about that.
HungarianNagyjából belőheted milyen szenvedély fűt, mióta találkoztam ezzel a lánnyal.
So you can imagine how impassioned I feel now I've actually met this girl.
HungarianAkármilyen gyorsan fut, a Banyapók gyorsabb nála, még egy-két szökkenés, és utoléri.
Swiftly he ran, but Shelob was swifter; in a few leaps she would have him.
HungarianTony Schoondist - ennél a pontnál fut oda a kamerához - felel neki: - Ajánlom is.
Tony Schoondist - he's the one running the camera at that point - replies, 'You better be.'
HungarianAmi a Kohéziós Alapot illeti, Görögországban jelenleg 41 projekt fut.
As far as the Cohesion Fund is concerned, in Greece 41 projects are currently open.
HungarianAz összes megrendelés különlegesen sürgős jelzéssel fut - nyugtatta meg főnökét.
The orders are all placed, he assured his boss, with high-priority flags from the usual vendors.
Hungarian- Kivéve, ha nem fut el. hanem megtervezi magának az eltűnést és....
He could've given himself a way to disappear, but look what he gave himself instead.
HungarianIskolás lányra, aki szerepet cserél egy revüszínésznővel, és csodálatos karriert, fut be.
A schoolgirl, it was, who changes places with a revue artist and has a wonderful career.
HungarianHosszú heg fut végig a jobb arcán, valószínűleg késtől származik.
I did see a long scar running down the right cheek-probably from a knife cut.
HungarianCsak akkor indítsa el a(z) %2 programot, ha biztos benne, hogy %1 nem fut.
You should not start %2 unless you are sure that %1 is not running.
HungarianBár igaz, tudtak kedvesek, meggyőzőek is lenni, és ígértek neki fűt-fát.
They had also been tender at times, and persuasive, full of promises-all that was true too.
HungarianDe a nem vér szerinti leszármazás az apai ágon van, az anyai ág pedig a vérvonalon fut.
But the linkage by marriage is through the father line and by blood through the mother line.
HungarianHomályosan érzékelte, hogy Malenka feléje fut, majd mögötte keres menedéket.
He was vaguely conscious of Malenka running silently towards him, and then hovering behind him.
HungarianOlyan erek, melyben nem fut melegség a szégyenére emlékeztetik ugyanúgy, mint Midian.
Veins in which no heat ran; reminders, like Midian, of his shame.
HungarianA böngészés csak akkor működik, ha a helyi gépen fut a LISa (LAN Information Server) szolgáltatás.
Therefore you need to setup the LAN Information Server (LISa) on your machine.
HungarianNem fut el a veszteség elől, hanem belemerül a bánatba, aláveti magát a szomorkodásnak.
Not running from loss, but entering grief, surrendering to sorrow.
Hungariansikeresen fut, már nem lesz annyi dolgod.
But with Magyck! running successfully, you won't have all that much to do.