Ungarsk-engelsk oversættelse af "gyártás"

HU

"gyártás" engelsk oversættelse

volume_up
gyártás {substantiv}

HU gyártás
volume_up
{substantiv}

gyártás (også: kitalálás, koholmány, készítés)
volume_up
fabrication {substantiv}
'How long for the fabrication process?'
volume_up
making {substantiv}
gyártás
volume_up
manufacturing {substantiv}
A fenntartható gyártás jövőjében bízó megfelelő munkaerő alapvető fontosságú.
Having the right workforce which can believe in a sustainable manufacturing future is essential.
A mi elképzelésünk a helyi gyártás, a helyi élelmiszernek a termelési megfelelője.
Our vision is local manufacturing, like the local food movement, for production.
Mindkét félnek sok a tennivalója a nem fenntartható gyártás és fogyasztás megváltoztatása terén is.
We shall both have to change examples of unsustainable manufacturing and consumption.

Eksempelsætninger "gyártás" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Hungariane) a gyártás időpontját vagy olyan jelölést, amellyel a tételt azonosítani lehet.
(e) the date of manufacture or some marking by which the batch can be identified.
HungarianA vállalat azt reméli, hogy uniós pénzből tudja majd finanszírozni a gyártás áthelyezését.
It is hoping to get European money to help pay for moving this production.
HungarianA robbanóanyagok ellenőrzésére egy módot tudok: a gyártás és a kereskedelem nemzeti szintre vitele.
Control explosives? I know one way: nationalise the manufacture and trade.
HungarianEgyfelől az atombomba-gyártás, másfelől a vérszomjas gyilkosságokon kérődző sajtó!
On one side the manufacture of atom bombs, on the other our newspapers delight in reporting brutal murders!
HungarianA világ legjobb törvényhozója sem garantálhatja, hogy a gyártás során nem fordulnak majd elő hibák.
The best legislator in the world cannot guarantee that no defects will occur in production.
HungarianJelenleg nagy mennyiségű CO2-t engedünk a légkörbe, a tüzelőanyagok elégetése és a cement- gyártás során.
You know, we're pumping out lots of CO2 into the atmosphere, from fossil fuels, from cement production.
HungarianA másik dolog, amit ritkán ismerünk fel, hogy a szegények nem csak a gyártás fázisában szenvednek.
The other thing that we don't often appreciate is it's not just at the point of production that poor people suffer.
HungarianEgy gyártás alatt állt, és további kettőt teszteltek.
One was under repair and two more were authorized.
Hungarianc) a gyártás éve és a mérő sorozatszáma;
(c) the year of manufacture and the individual serial number;
HungarianA jelentésem az európai kutatás, fejlesztés, innováció, gyártás és foglalkoztatás közötti szinergiával foglalkozik.
My report concerns synergy between research, development, innovation, production and employment in Europe.
Hungarianc) a gyártás éve és a mérő sorozatszáma;
(c) the year of manufacture, individual serial number;
HungarianMeggyőződésem, hogy olyan innovatív folyamatokra kell koncentrálnunk, amelyek az energiaigényes gyártás csökkentését eredményezik.
I am convinced that we should focus on innovative processes that will reduce energy-intensive production.
HungarianA mezőgazdasági fejlődésnek nem kell feltétlenül a gyártás vagy a takarmány-előállítás koncentrációját jelentenie.
Progress in agriculture does not have to mean the concentration of production or the concentration of feedstuff production.
HungarianMire visszaért, a gyártás befejezőődött.
When he arrived, production was complete.
HungarianSzeretném rekonstruálni a gyártás folyamatát.
HungarianAzt is szeretném tisztázni, hogy az Európai Unió nem támogatja a bioüzemanyag-gyártás céljából folytatott mezőgazdasági termelést.
I also wish to make clear that no subsidy is given to agricultural production for biofuels in the European Union.
HungarianEzután a gyártás engedélymentes lenne.
HungarianA szegény országokban különösen a biomassza gyártás gyakorol nyomást a mezőgazdasági földterületekre, és növeli az élelmiszerárakat.
In poor countries, especially, biomass production puts pressure on agricultural land and pushes up food prices.
HungarianAbban a hitben élünk, hogy mindezt a tervezés helyett versennyel, illetve helyi gyártás helyett szállítással lehet elérni.
We believe this can be achieved through competition instead of planning, and through transport instead of local production.
HungarianAz EU emellett a bioüzemanyag-gyártás perverz pénzügyi ösztönzőit is eltörölte, amelyeket az élelmiszertermelés rovására fizettek ki.
The EU has also abolished the perverse financial incentives for biofuel production at the expense of food production.