Ungarsk-engelsk oversættelse af "gyász"

HU

"gyász" engelsk oversættelse

volume_up
gyász {substantiv}

HU gyász
volume_up
{substantiv}

A gyász érzése után a meghökkenést a legnehezebb hatásosan színlelni.
After grief, astonishment may be the most difficult human emotion to fake effectively.
A gyász pedig feltétlenül a legkönnyebb és a legegyszerűbb a kapcsolatok között.
And grief is absolutely the easiest and safest of bonds.
Ez volt a gyász egyetlen megnyilvánulása, amit Haggard királyért valaha halandó érzett.
It was the only sound of grief for King Haggard that any living thing ever made.
gyász (også: gyászruha)
volume_up
mourning {substantiv}
Esetleg a gyász jeléül az összes sportolónak fekete szalagot kellene viselnie.
Perhaps all the athletes could wear a black ribbon as a sign of mourning.
A nőnek vonzó, telt, természettől vidám arca volt, s ehhez nem illett a gyász.
This woman had an attractive, plump, naturally gay face and her mourning was incongruous.
Természetesen nagy lesz a gyász az Első Földetérés sátraiban ma este.
For all that, there would be mourning in the tents of the First Landing this night.
volume_up
black {substantiv}
Esetleg a gyász jeléül az összes sportolónak fekete szalagot kellene viselnie.
Perhaps all the athletes could wear a black ribbon as a sign of mourning.
gyász (også: nagy szomorúság)
volume_up
heartbreak {substantiv}

Eksempelsætninger "gyász" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianKialudt a lobogó máglya, én oltottam ki, és az üszőkre ráborult a soha nem múló gyász.
Please, please wait for her to call you, and don't think about her anymore.
HungarianAz edurok számára a gyász inkább az elveszettségről, semmint a veszteségről szólt.
For the Edur, grieving was less about loss than about being lost.
HungarianA Gyász Hona volt ez, a horror birodalma, ahol számtalan halandó vesztette életét.
This was the Greeting Ground, the realm of horror that had claimed the lives of countless mortals.
HungarianSzegény fickót lesújtotta a gyász, gondolta Jan, aztán kiment a mocskos konyhába kávét főzni.
Poor guy's still grieving, she thought, then walked to the dirty kitchen to make coffee.
HungarianMarq nem erőltette a dolgot; már felkészült rá, ha muszáj, kivárja az egyéves gyász végét.
Of course, they could be replaced for less than the price of an hour with a good therapist.
Hungarian- Csak azt csinálják, amit gyász esetén szoktak - összejönnek, dumálnak, mint egy partin.
They're doing what comes naturally after someone dies-gathering, talking, as if it were a party.
HungarianA gyász miatt, vagy mert félt, hogy lelepleződik?
Because of remorse or because she was afraid of being found out?
HungarianS messze Caerleonban a megözvegyült Igraine siratja a szerelmesét... most rajta a gyász sora...
And far away in Caerleon, Igraine, knowing herself widowed, cries out for her love... it is hers to mourn him now....
HungarianIgen, mély gyász lesz úrrá a házakon.
Aye, there would be lamenting in the houses of the dalefolk.
HungarianMindig csak gyász, keserűség, pusztulás.
It's got to be sorrow and bitterness and dust and ashes.
Hungarian- Nincs erőm tolmácsolni, még oly közeli a gyász.
HungarianKét árust a hivatalos gyász első napján kivégeztetett, az egyik ugyanis forró vizet árult az utcán, a másik pedig borotvákat.
Caligula had one man put to death for selling hot water in the streets, and another for exposing razors for sale.
HungarianNem jókedvéből vallotta ki ezeket, hanem mert látta, hogy a seriff, gyász ide, gyász oda, kiszedi belőle úgyis...
It could have galvanized her body like a strong electric shock, causing her to jam the gas pedal to the floor and lose control.
HungarianMert tudod, a gyász könnyedén függővé tesz!
HungarianÚgy tűnik, eljött a gyász ideje.
HungarianHallottam és láttam, hogy a madárijesztő a gyász hajlongó, bókoló táncát járja, nem létező fülére szorítva szalmából csomózott kezét.
I heard it and I saw the scarecrow in a bending, bowing dance of sorrow, its bundled straw hands over ears it didn't have.
HungarianEgyfajta mozdulatlanság lett úrrá Anglián azon a napon, vagy inkább a halála pillanatában, és tömeges gyász szállta meg az embereket.
There was a sort of a standstill in Britain the moment of her death, and people decided to mourn her death in a sort of mass way.
HungarianA gyász letelte után eszébe jutott hirtelen, hogy azok az emberek, akik gyógyulása esetére öngyilkosságot fogadtak, még mindig élnek.
When he reached Rome again he soon set things going as usual, particularly sword-fighting, chariot-racing, and wild-beast hunting.
HungarianGarp meggondolta, vajon leráncigálni akarhatja-e róla az alkalomhoz nem illő, iszonyú öltözetet, vagy csupán támaszt keres a gyász órájában.
He wondered if he was about to be slapped for his offensive, inappropriate attire, but the hand just held on to his shoulder.
HungarianCsak a mély gyász hangján beszélhetünk a 23 halálesetről: amelyből 22 Németországban, egy pedig Svédországban következett be.
(ES) Mr President, one can only express a deep sense of sorrow for the 23 fatalities: 22 in Germany and one in Sweden.