Ungarsk-engelsk oversættelse af "gyógyír"

HU

"gyógyír" engelsk oversættelse

volume_up
gyógyír {substantiv}

HU gyógyír
volume_up
{substantiv}

1. generel

volume_up
medicine {substantiv}
Talán Jeff szerelme volt a gyógyír, amire éppen most szüksége volt.
Perhaps Jeff's love was all the medicine she had needed.
- Akkor ügyelj rá, gyermekem, hogy mindennap sétálj a friss levegőn, ha esik, akkor is - a levegő gyógyír minden bajra - mondta a merlin.
Then make certain, my child, that you walk every day in the fresh air, even if it is raining-air is medicine for all ills, he said.
volume_up
fix {substantiv}
gyógyír (også: balzsam, vigasztalás, enyhülés, ír)
volume_up
salve {substantiv}
Egy kis gyógyír meg kötszer, és hamarosan teljesen felépülsz.
Some healing salve and a bandage to cover the wound and you should recover completely.

2. figurativ

gyógyír (også: vigasz)
volume_up
balm {substantiv} [figur.]

Eksempelsætninger "gyógyír" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianHáttal álltam a raktárnak, ahol minden ember minden bajára akadt gyógyír.
My back was to the stock room, with its cures for every ailment known to man.
Hungarian- Clark remélte, hogy az "uram" elég gyógyír lesz Sam megbántott hiúságára.
Clark hoped the sir part would assuage his hurt feelings.
HungarianNincsenek egyszerű megoldások, nincs egyetlen gyógyír a problémára.
There are no simple solutions, no silver bullets to solve this.
HungarianEurópa azonban nem mankó, és nem is gyógyír a gazdasági válságra.
However, Europe is not a crutch or a cure for an economic crisis.
HungarianA gyógyír megtalálása érdekében az európai jogot végső soron itt is alkalmazni és érvényesíteni kell.
In order to find a remedy, European law must ultimately be applied and enforced here, too.
HungarianA hangjából kicsengő csodálat gyógyír volt remegő lábamra.
The tone of admiration in his voice was like a tonic to my weak legs.
HungarianA gyógyír után kutatva a legfontosabb mutatók az államháztartás és a deficit fenntarthatósága.
In the search for remedies, key indicators are the sustainability of public finances and the deficit.
HungarianNyilván úgy érezte, ez is gyógyír lesz majd Amberle elvesztésére.
I suppose he felt it might help make up for losing Amberle.
HungarianMég megvannak a gyógyír keresése közben készített feljegyzéseid?
Do you still have the records from your search for a cure?
HungarianEz a gyógyír a kereszténység volt, egy külföldi vallás, amit ha törvényesen nem tiltottak is, nem néztek jó szemmel.
That way was Christianity, the foreign religion despised in fact if not exactly in law.
HungarianAz új Szerződés nem gyógyír az Unió össze betegségére, ámde a demokrácia számára hozzáadott értéket jelent.
The new Treaty is not the remedy for all the European Union's ills, but it represents added value for democracy.
HungarianEz igen becses gyógyír mondta az öregember.
This is precious ointment, the old man said.
HungarianEz a gondolat szépen kifejeződik a következő idézetben: "A gyógyír nélküli dolgokkal nem kell foglalkozni; ami történt, megtörtént."
This idea is nicely captured by this quote: "Things without all remedy should be without regard; what's done is done."
HungarianNem osztom azonban azt a véleményt, hogy közös szociális normák uniós szinten történő elfogadása lenne a gyógyír minden problémánkra.
I do not, however, share the view that adopting common social standards at EU level will be a panacea for our problems.
HungarianBár számtalan gyógyír állt rendelkezésre - pirulák, mély lélegzetvétel, szélsőséges esetben pedig az imádság -, ilyenkor egyik sem használt.
He had a regime of remediesópills, deep breathing; in extremis, prayerónone of which were the least use to him now.
HungarianEhhez tünde-gyógyír kell.
HungarianÉs ha nincs gyógyír a bajára?
HungarianDe nincs rá gyógyír.