Ungarsk-engelsk oversættelse af "háttér"


Mente du:hatter
HU

"háttér" engelsk oversættelse

volume_up
háttér {substantiv}

HU háttér
volume_up
{substantiv}

háttér
volume_up
background {substantiv}
HáttérItt lehet beállítani, hogy mi legyen az alapértelmezett háttér.
BackgroundBehind this door lays the ability to choose a custom default background.
HáttérEz lesz alapértelmezés szerint a szövegek háttérszíne.
BackgroundThis background color is the one displayed behind the text by default.
Háttér Ebben a modulban a virtuális munkaasztalok kinézetét lehet testreszabni.
Background This module allows you to control the appearance of the virtual desktops.
háttér (også: terület, terep, tér, mező)
volume_up
field {substantiv}
A kék háttér előtt lebegő fehér betűk sajátos búcsúüzenetté fonódtak össze:
White letters on a field of blue offered a peculiar farewell:
A Mátrix csillogása eltűnt, helyét matt, szűkre háttér váltotta fél.
The sparkling glory of the Matrix winked out, replaced by a plain gray field.
Ha pedig írok, az egyetlen fényforrás a számítógép monitora; a szürke háttér a tengerészkék betűkkel.
And when I'm writing, the only glow is the computer screen, dialed down to gray text on a navy-blue field.

Eksempelsætninger "háttér" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianAzt látjuk, hogy a hidrogénüzemű gépjárművek piacéretté tételéhez a háttér megvan.
We see that the stage is set for hydrogen vehicles to be ready for the market.
HungarianUtat török a belvárosban Gyorsan járok Arcok haladnak el És otthon vagyok Háttér, Tony.
Making my way downtown Walking fast Faces pass And I'm home bound Backup, Tony.
HungarianEgy fagyott pillanat, egy újra és újra megismétlődő ciklus - ez volt a háttér.
A frozen moment, cycled endlessly for as long as they needed a backdrop?
HungarianEz az a háttér, amelyre figyelemmel kell mérlegelni az Írországnak adandó válaszunkat.
This is the backdrop against which our response to Ireland must be measured.
HungarianAz elméleti háttér tehát teljesen más, és ezért jelentenek a betegek prioritást.
The rationale is therefore completely different, and that is why patients are the priority.
HungarianAz előtér részletes volt, a háttér azonban elnagyolt festményre emlékeztetett.
The foreground was accurate, but done in rather obvious brush strokes.
HungarianHari rájött, a káosz az a háttér, az az ősanyag, amelyből kifejlődtek az egyenletei.
Chaos, he now realized, was the underlying substance out of which his equations evolved.
HungarianA hatályos jogi háttér ismeretében, megértem a Parlament aggodalmát.
However, I understand Parliament's concerns, given the existing legal context.
HungarianNem éppen rózsás háttér, amely előtt két szerelmes szív egymásra talál, és a szökést választja.
It did not seem the rosy scenery into which two mad lovers might decide to elope.
HungarianJó dolog álmodozni, megvan az ehhez szükséges háttér, és most a kezünkbe kell venni a dolgokat.
It is nice to dream, practice is there, and we have to take things in hand.
HungarianÍgy mindenekelőtt szabad kezet ad a Bizottságnak, hogy megfelelő jogi háttér nélkül is eljárhasson.
Above all, it gives the Commission a free hand to act without a proper legal basis.
HungarianEz segíthet a szövegek könnyebb elolvasásában, ha a szöveg és a háttér hasonló árnyalatú.
This also improves the readability of the desktop text against backgrounds of a similar color.
HungarianMost éppen azon vannak, hogy elvegyék tőlem, így aztán a családi háttér egyáltalán nem olyan szilárd.
They're in the process of taking him away, so the family is not so stable.
HungarianEmlékszem, hogy az úton sebes léptekkel haladt valaki, fekete alakja kirajzolódott a zöld háttér előtt.
I could see his black figure clearly outlined against the green behind him.
HungarianEgész mások a viszonyok és más a háttér a két országban, ezt mindenkinek számításba kell vennie.
The conditions and backgrounds are entirely different, and everyone should be aware of that.
Hungarian. - (PL) Az Európai Migrációs Hálózat nem működhet tovább világos jogi háttér nélkül.
in writing. - (PL) The European Migration Network cannot continue operating without a clear legal basis.
HungarianJacques Delors egyszer azt mondta, hogy a belső piac sohasem lesz sikeres erős szociális háttér nélkül.
Jacques Delors once said that the internal market would never succeed without a strong social dimension.
HungarianTajani úr, azt gondolom, az előttünk álló kihívás létfontosságú a társadalmi háttér fenntartása számára.
Mr Tajani, I believe the challenge facing us is of vital importance for maintaining the social context.
HungarianA háta mögött magasodik a tölgyfa, nagyon szép háttér.
His back is to the trunk of the oak, a nice setting.
HungarianMás háttér: nem étteremben, hanem egy szállodai szobában vannak.
Not in a restaurant but in a hotel room.