Ungarsk-engelsk oversættelse af "hő"


Mente du:, hó!
HU

"hő" engelsk oversættelse

volume_up
{substantiv}
volume_up
hő- {substantiv}
EN
volume_up
{adj.}
EN
EN
volume_up
hő! {interj.}
EN

HU
volume_up
{substantiv}

(også: düh, hév, felindulás, láz)
volume_up
heat {substantiv}
Hogyha függőleges irányban távolodunk ettől a felülettől, a csökken.
So as you move vertically away from this surface, the heat falls off.
Füst és , hamu és piszok szállt a levegőben, borította el a házakat és az embereket.
Smoke and heat, ash and grit filled the air and coated the buildings and the people.
A termit bomba robbanásakor keletkezett megolvasztotta a zárszerkezetet.
The heat from the thermite bomb fused the locks.
volume_up
warmth {substantiv}
A nap ragyogott, de nem adott meleget, és most már nem volt olyan nehéz elhinni, hogy jön a .
The sun was brilliant but it held no warmth, and now it wasn't so hard to believe that snow was coming.

Eksempelsætninger "hő" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianJön a , és ha leesik, már annyi lehetősége sem marad a választásra, mint most.
The snow was coming, and when it did, any poor options he had would be abrogated.
HungarianDecember volt, az utcát borította, ami a kis kerti úton jeges hártyává fagyott.
It was December, there was snow in the avenue and crusted on to the garden path.
HungarianA törött ablakon át kavarogva áradt be a ; a szőnyeg szélén már meg is fagyott.
A broken window with snow swirling in; already it had frosted the edge of the rug.
HungarianReméltem, hogy szemtanúja leszek a mágikus pillanatnak, amikor a zuhogni kezd.
I hoped to witness that magical moment when the snow began to fall in earnest.
HungarianMárciusban kelt át, és ott, 5600 méter magasságban nagyon sok van márciusban.
And she crossed in March, and there's a lot of snow at 18,500 feet in March.
HungarianCsak az alacsonyan járó felhők szürke pocakja és a pszichedelikus özöne.
Just the low gray bellies of the clouds and the psychedelic downrush of the snow.
HungarianA betonból kiáramló égette az arcát; ez volt az utolsó dolog, amire emlékezett.
The pavement was hot to her face, and that was the last she remembered for a moment.
HungarianEl hunyorított a fénytől, próbált látni és érezte, hogy arcát megkapja a .
El narrowed his eyes to slits, trying to see; one side of his face felt blistered.
HungarianMárcius óta emlékszem, még nem olvadt el a tavalyi nem szórakoztat többé a dolog.
This stopped being fun around last March, while there was still snow on the ground.
HungarianA gőzölgő vízzé olvadt, és sziszegve lefutott a rozsdás esőcsatornákon.
Melting snow turned to steaming water and ran hissing down the rusting gutters.
HungarianSiklottam lefelé, mint máskor, csak sötét volt, és a is sötét volt, és nem világos.
It is the same runs except that it is dark and the snow is dark instead of light.
HungarianMég Zsen Ho-ping ügyében is szót kellett emelnie, és az sem ígérkezett sétagaloppnak.
He had to plead Ren He-Ping's case as well this day, and it wouldn't be easy.
HungarianA táblát ismét belepte a , ami azt jelenti, hogy jó ideig állhattak ott.
The plaque had drifted in again, which meant they must have been here awhile.
HungarianA banda lesöprögette csizmáiról a utolsó maradványait és levetette véres ruháját.
The band stamped the last snows from their boots and un-wrapped their bloody bundles.
HungarianA hóba vetette magát, és legurult a lejtőn, ügyet sem vetve a kövekre a alatt.
He dove to the snow and rolled down the slope, ignoring the impact of rocks beneath him.
HungarianA elég erősen esett, de különös módon maguk előtt egyetlen hópelyhet sem láttak.
Snow began to fall more heavilyyet ahead of them, not a single flake lay in their way.
HungarianNagyon rövid volt, olyasmiről szólt, hogy hull a a parkban álló múzeumra.
It was very brief, something about snow falling and the museum in the park.
HungarianVan rajta zokni, de csak azért, mert odakint húszcentis borítja a járdát.
He's wearing socks, but only because there's a foot of snow on the ground.
HungarianÚgy szakadt a az arctalan, sötét házak között, akár egy hegyi hágóban.
They came down through the dark faceless buildings as if into a deep mountain pass.
HungarianDe azért olyan szép, olyan tiszta volt a , amíg le nem ért a földre!
Nevertheless, the snow was so pretty, and so clean before it struck the ground.