Ungarsk-engelsk oversættelse af "helyez"

HU

"helyez" engelsk oversættelse

HU helyez
volume_up
{verbum}

helyez (også: rendez, elhelyez, rábíz, tesz)
Andor úr, ön nagy hangsúlyt helyez a szociális partnerségre, és ez jó.
Mr Andor, you place a great deal of importance on the social partnership, which is a good thing.
A jelentés például nagy hangsúlyt helyez a többi területtel kiépített kapcsolatok fontosságára.
For example, the report places great value on building links with other territories.
(Barroso úr európai zászlót helyez az asztalára.
(Mr Barroso placed a European flag on his desk.
helyez (også: lefektet, pihentet, fekszik, pihen)
helyez (også: elhelyez)

Eksempelsætninger "helyez" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianA süti egy kis adatcsomag, amelyet néhány webhely helyez el a helyi számítógépen.
A cookie is a small bit of information stored on your computer by some web sites.
HungarianA lábjegyzetben hivatkozást helyez el a folytatólagos oldalak számozásáról.
Includes a reference in the footnote about the numbering of the continuation pages.
HungarianOnnan figyelte, hogy egy társa miként helyez el kevéske robbanótöltetet az ajtón.
He watched another team member put a small explosive charge on the door.
HungarianA jelentés például nagy hangsúlyt helyez a többi területtel kiépített kapcsolatok fontosságára.
For example, the report places great value on building links with other territories.
Hungarian1871: Az Indián Kisajátítási Törvény minden indiánt a szövetségi kormány "gyámsága" alá helyez.
1871: The Indian Appropriation Act makes all Indians wards of the federal government.
HungarianEz viszont pont ellenkező oldalra helyez minket, nem igaz, Sarathi?
That would put us on opposite sides of the fence, wouldn't it, Sarathi?' she suggested.
HungarianTeljes mértékben támogatom a jelentés azon részét, amelyik külön hangsúlyt helyez a szervkereskedelemre.
I fully support the emphasis in this report on illegal trafficking of organs.
HungarianEzért helyez olyan nagy hangsúlyt arra, hogy az emberi jogokat az egész világon tiszteletben tartsák.
This is why it sets such great store by the observance of human rights throughout the world.
HungarianA téma konkrét és még jobban képbe helyez bennünket a társadalmi és gazdasági dimenziókat illetően.
It is specific and it puts us more in the picture about the social and the economic dimensions.
HungarianElválasztójelet helyez el a bekezdésekben, ahol szükséges.
Automatically inserts hyphens where they are needed in a paragraph.
HungarianTeljes mértékben egyetértek az előadóval, aki nagy hangsúlyt helyez a megelőző intézkedésekre.
I fully support the approach of the rapporteur who places a special emphasis on the preventive action.
HungarianÜdvözlöm a jelentést, és örülök, Tarabella úr nagy hangsúlyt helyez a nők gazdasági jólétére.
I welcome this report and applaud the emphasis that Mr Tarabella puts on the economic well-being of women.
HungarianA jelentés hangsúlyt helyez erre, és felhívja a figyelmet azokra a problémákra, melyekkel a SOLVIT szembesül.
The report highlights this point and focuses attention on the problems this service is facing.
HungarianEgyéni információ mezőket helyez el a dokumentumban.
Allows you to assign custom information fields to your document.
HungarianEz újból világosan megmutatkozott ennél az irányelvnél, amely hatályon kívül helyez nyolc mérésügyi irányelvet.
This directive repealing eight directives relating to metrology has shown this clearly once again.
HungarianKülönös hangsúlyt helyez a mezőgazdaság fontosságára, hiszen az a foglalkoztatás forrása a vidéki térségekben.
In particular, it emphasises the importance of agriculture as a source of employment in rural areas.
HungarianJelentésük különös hangsúlyt helyez a csatlakozási tárgyalások megkezdésére vonatkozó időpont kérdésére.
Your report places considerable emphasis on the question of a date for the opening of accession negotiations.
HungarianSzankciókat is kilátásba helyez azon tagállamok esetében, amelyek nem tartják be a Stabilitási és Növekedési Paktumot.
It also calls for penalties for Member States that do not comply with the Stability and Growth Pact.
HungarianA jelentés túl nagy hangsúlyt helyez az atomenergiára mint Európa egyik fő befektetési területére a jövőben.
The report places too much emphasis on nuclear power as one of Europe's major areas of investment in the future.
HungarianUgyanakkor ez nagy felelősséget helyez ránk a belső piacokkal kapcsolatos bármilyen lépés megtétele szempontjából.
On the one hand, this makes us particularly responsible for any action taken in terms of our internal market.