Ungarsk-engelsk oversættelse af "hogyan?"

HU

"hogyan?" engelsk oversættelse

EN

HU hogyan?
volume_up
{pronomen}

hogyan? (også: hogy?)
volume_up
how? {pron.}
Rendelkezik arról, hogyan együnk, öltözködjünk, sőt hogyan használjuk a vécét.
It stipulates how you must eat, dress and, even, how you must use the toilet.
Mutasd meg, hogy csináltad, hogyan álltál, hogyan fogtad a pisztolyt.
Show me how you did it, how you were standing, how you held the gun.
A megbeszélésnek vannak szabályai: hogyan, és mikor tárgyaljunk velük. hogyan kezeljük őket.
The rules of engagement: how to talk, when to talk, and how to deal with them.

Eksempelsætninger "hogyan?" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianLáttuk, ahogy a légkör sűrűsödik, fejlődik, láttuk, hogyan változik összetétele.
We watched the atmosphere thicken and develop, watching it change in composition.
HungarianÉrezte, hogyan émelyedik a gyomra, kezével eltakarta arcát és elfordította fejét.
267begin to rise and clamped a hand across his mouth as he jerked his eyes away.
HungarianJo-Beth látni akarta, hogyan szenved, és képtelen volt elfordítani a tekintetét.
Now she wanted to see him suffer, and she couldn't take her eyes off the sight.
HungarianÉs ez megmagyarázza, hogy hogyan került az a NASA ügyvezető az irodámba az elején.
And that explains why that NASA manager was actually in my office to begin with.
HungarianAztán maga se tudta, hogyan, egyszer csak ott ült egy sziklán a férfivel szemben.
Almost without thinking David found himself sitting on a rock opposite the man.
HungarianFejét hátraszegte, úgy figyelte, hogyan rombolja le ereje a máguskirály védelmét.
Head tilted upward, watching his assault on the Warlock Kings failing defences.
HungarianAzt hiszem, magának fogalma sincs, hogy hogyan kell kommunikálni a gyerekekkel.
I don't think that you have a clue what it's like to communicate with these kids.
HungarianMiket képzelsz te rólam, hogyan kövesselek ezzel a sebességgel, ennyi csapáson?
What do you think I am that I can follow you at such speed down so many pathways?
HungarianSutton lehunyta szemét, úgy emlékezett, hogyan enyészett évről évre a ház.
Mrs. Sutton closed her eyes, remembering the decay of the mansion year by year.
HungarianLátta, hogy Emer arcából kifut a vér, látta, hogyan válik ez az arc hómaszkfehérre.
He saw every drop of color drain from her face until it was like a mask of snow.
HungarianMintha látta volna, hogyan szakad fel az asszonyból csillogó fényként a nevetés.
It was as if he saw the laughter emanating froth her like so much glittering light.
HungarianHogyan kínlódjam át magam? nézett föl rám, szívfájdítóan összevonva szemöldökét.
He looked up at me and his eyebrows came together in the most poignant frown.
HungarianNehéz elképzelni, hogy némelyik európai fővárosban hogyan élnek ezek az emberek.
It is hard to imagine the way in which these people live in some European capitals.
Hungarian- Képzelje el mi fog történni ha Jennings kitalálja hogyan tudna ebből profitálni...
Imagine what will happen if Jennings figures it out and tries to profit from it.
HungarianHogyan oszlanak meg az említett különbségek földrajzilag a tagállamok között?
What is the geographical distribution of such differences in the Member States?
HungarianHogyan találjunk rá az igazságra egy hamis szöveg pontos rekonstruálása által?
To arrive at the truth through the painstaking reconstruction of a false text.
HungarianPersze, amíg ki nem mászunk innét, nem is tudom, hogyan lehetne rajtunk segíteni.
I'm not sure what anyone can do for us anyway unless we lift off out of here.
HungarianUdinász megfordult, és figyelte, hogyan közelednek a Szengár vérvonal harcosai.
Udinaas turned and watched the warriors of the Sengar line begin the ascent.
HungarianItt a Házban egyikünk sem tudja, hogyan lesz vége, és mivel jár majd az a vég.
None of us in this House know where it will end and what that end will bring.
HungarianÉs hogyan gondolhatta Gina néni, hogy húroztatni kell, ha tudta, hogy nem kell?
And your Aunt Gina couldn't have thought it needed restringing if it didn't.