Ungarsk-engelsk oversættelse af "illedelmesen"

HU

"illedelmesen" engelsk oversættelse

volume_up
illedelmesen {adv.}

HU illedelmesen
volume_up
{adverbium}

illedelmesen (også: félénken, higgadtan)
Bizonyára mormolta illedelmesen Wendy, és titokban gyorsan összenézett Jackkel.
Doubtless, Wendy murmured demurely, and Jack shot her a private glance.
Darby illedelmesen mosolygott, Gray pedig majd elolvadt.
She smiled demurely, and Gray melted.
Az udvariasság élő szobra mindössze egyszer ásított, akkor is illedelmesen eltakarta a száját.
The picture of politeness, he only yawned once, demurely covering his mouth.
illedelmesen (også: tisztességesen)
Néztem az illedelmesen táncoló fiatalokat, megtöltöttem magamat a zenével, mintha erre a különös zavarra sohasem került volna sor.
I looked out at the young dancers moving decorously, and I let the rnusic fill me once more as though this strange disturbance had never corne about.

Eksempelsætninger "illedelmesen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianIlledelmesen maga alá húzta a lábát, mégis döbbenetesen vonzó jelenség volt.
Her posture and manner were demure, yet her primary effect was powerfully seductive.
HungarianAz egyik percben azt akarod, hogy nőjek fel, a másikban, hogy viselkedjek illedelmesen.
One minute you want me to grow up; the next minute you want me to behave.
HungarianMég az ablakokban is illedelmesen állottak a nézők, ki-ki mintegy a maga helyén.
The windows likewise were not crowded, but every one stood in them as if they had been placed.
HungarianFekete cipője, akárcsak a többieknek, fényesre volt pucolva, a haja illedelmesen rövidre nyírva.
Like the others, he had brightly polished black shoes and neatly cut short hair.
HungarianVagy elkészítem én magam a vacsorát, és illedelmesen felszolgálom neked.
Or I can do these tasks myself and serve you politely to your pleasure.
HungarianA buzeráns, aki még mindig az orosz balettről szóló könyvet bújta, illedelmesen félrehúzódott.
The Nancy, still deep in the big book on the Russian ballet, edged delicately away.
HungarianSzegény öreg Rosalie itt megpróbál illedelmesen viselkedni, és Thad rendkívüli hálát érzett ezért.
Poor old Rosalie was down there trying to be good, and Thad felt absurdly grateful.
HungarianFigyelj oda, amikor bemutatják a vendégeket, és üdvözöld őket illedelmesen, nevük és rangjuk alapján!
Listen as the notables are introduced and greet them nicely, by title and by name.
HungarianKezét illedelmesen összekulcsolta a padon, és megint fintorgott.
His hands were folded neatly on the desk, and he wrinkled his nose again.
HungarianMing visszavonult, illedelmesen meghajolva az atyjaként tisztelt öregember előtt, ahogy mindig is tette.
She withdrew, bowing proper respect for her father figure, as she always did.
Hungariankérdezte illedelmesen a lány.
You are well settled in to Beijing now? she asked politely.
HungarianDe legalább illedelmesen... megkérdezik a másikat...
They at least have the decency... to ask the other person...
HungarianIlledelmesen akkor járna el, ha kihátrálna, behúzná az ajtót, felkapna kerékpárjára, és elkarikázna.
The polite thing to do in these circumstances would be to close the door again, get on his bike, and ride away.
HungarianBókolt egyet szép illedelmesen, és így szólt:
Bowing politely to Pinocchio, he said to him:
HungarianAhogy óhajtod felelte George illedelmesen.
HungarianBegyepesedett bátyáim többé-kevésbé csalódást okoztak a falusi mitománoknak, mert mindig illedelmesen viselkedtek.
And my brothers, such a conservative bunch, they had more or less disappointed the local mythology by always behaving themselves.
HungarianMadouc illedelmesen pukedlizett.
Madouc performed a dainty little curtsey.
Hungariankérdezi illedelmesen.
HungarianAz ügyvivők illedelmesen kuncogtak, aztán az FBI-ügynökök is rájöttek, hogy a nevetés engedélyezett, és csatlakoztak a kurta vigyorgáshoz.
The law clerks giggled properly, then the FBI agents realized humor was permitted and joined in for a quick laugh.
HungarianViselkedj tisztességesen és illedelmesen!