Ungarsk-engelsk oversættelse af "ismételten"

HU

"ismételten" engelsk oversættelse

HU

ismételten {adverbium}

volume_up
Követeink ismételten figyelmeztették őket, de ők babonások és vakok!
They were told again and again by our emissaries, but they were superstitious and blind.
Ezért írja ismételten: Semmi baj, drágám, semmi baj."
She reiterates again and again - 'It's all right, darling; it's all, all right.'
Ismételten meg kellett kérdeznem tőle, nem hajlandó-e aláírni az iratokat.
Again and again I had to ask him whether he would give in and sign the documents.
ismételten
volume_up
over {adv.} (over and over)
Ezzel biztosítottál ismételten milyen hihetetlenül nem cseszel ki.
01:21:55.12,01:22:01.02 that me telling you over and over how incredible you are wouldn't get across.
Nem kívánok valamennyi, általa érintett témán végigmenni, csupán két dologra szeretnék ismételten kitérni.
I am not going to go over all the things she mentioned, but I would like to reiterate two points.
Ha egy bizonyos eseményt, vagy napot, vagy személyt, ismételten, újra meg újra megtárgyalunk, biztosan fölbukkannak apró részletek.
By discussing a certain happening, or a certain person, or a certain day, over and over again, extra details are bound to arise.
Ismételten bebizonyították, hogy részvételük nélkülözhetetlen, és nem csak az európai jogalkotás demokratikus legitimitása, hanem annak hatékonysága miatt is.
You have proven time and again that your input is indispensable, not only for the democratic legitimacy of European legislation, but also for its effectiveness.
E szöveget ugyanazok a képviselők fogadták el, akik e Parlamentben ismételten visszautasították a hondurasi puccsot elítélő állásfoglalás előterjesztését.
The Members who voted in favour of this text are those who time and again refused to table a resolution in this Parliament condemning the coup that took place in Honduras.

Eksempelsætninger "ismételten" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianAz előadó nevében szeretnék ismételten köszönetet mondani minden résztvevőnek.
On behalf of the rapporteur, I would once again like to thank everyone involved.
HungarianEzért is kell ismételten a lisszaboni stratégia felülvizsgálatáról beszélnünk.
This is why we are having to talk again today about revising the Lisbon Strategy.
Hungarian- Ismételten kérdezem - mondta Isten Fia -, miért kellene törődnöm a többiekkel?
And once again, I ask you, said the Son of God, why I should care about the others!
HungarianEngedd meg, hogy ismételten a fúzió szót használjam, kissé árnyalt értelemben.
Allow me once more to use the word fusion and in a slightly different fashion.
HungarianIsmételten biztosíthatom azonban arról, hogy nagy figyelemmel kísérjük ezt az ügyet.
I can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
HungarianKago belehal abba, hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantam a pult alján.
He killed Kago by trying to strike him repeatedly on the underside of the bar.
HungarianA jelentés ellen szavaztam, mert az burkoltan ismételten az abortuszt támogatja.
I voted against the report because it once again promotes abortion by the back door.
HungarianIsmételten megemlíti, hogy termelésünk csupán 1%-át fordítjuk bioüzemanyagra.
You make the point repeatedly that we only put 1% of our production into biofuels.
HungarianA kérdés az, hogy végrehajtják-e azokat, ami ismételten a tagállamoktól függ.
The question is enforcement, which again is in the hands of the Member States.
HungarianIsmételten azt tanácsolom, vesd el ezeket a képzelgéseket, amelyek az ördögtől valók.
Once again, I counsel you to disregard these illusions as coming from the devil.
Hungarian(CS) Elnök asszony, szeretnék ismételten reagálni a tegnapi plenáris vitára.
(CS) Madam President, I would like to respond again to yesterday's plenary debate.
HungarianÖrülök, hogy Románia ismételten tartózkodott ezeknek a terveknek a végrehajtásától.
I am pleased that Romania has again refrained from implementing these plans.
HungarianMég döntést kell hozni a gyapotról, de ismételten terjesztettek elő javaslatokat.
A decision is still to be taken on cotton, but again there are proposals on the table.
HungarianEgyszer ismételten rákérdeztem, igaz-e, hogy szellemek járnak az Első utcai házban.
Once I asked again if that house on First Street was haunted as people said.
HungarianKépviselőcsoportunk ismételten megerősíti a harcoló nők iránti szolidaritását.
We would reaffirm our group's solidarity with the struggles of women here.
HungarianIsmételten köszönöm, és számítok a szerdai szavazáson való kompromisszumra.
Once again, thank you, and I am counting on a compromise in Wednesday's vote.
HungarianIsmételten köszönetet szeretnék mondani különösen valamennyi segédelőadónak.
Once again, I would like to thank all the shadow rapporteurs in particular.
HungarianBemutattam nekik az élményeimet, hogy ismételten megpróbáljam a figyelmet felkelteni.
And I was showing them my experiences and trying to, again, raise awareness.
HungarianEzt utólag ismételten elfogadták 2008-ban, majd néhány nappal ezelőtt betiltották.
It was subsequently approved again in 2008 and then, a few days ago, it was prohibited.
HungarianAmi a Bizottság szerepét illeti, ismételten szeretnék teljesen egyértelműen fogalmazni.
Regarding the role of the Commission, I want to be extremely clear once again.