Ungarsk-engelsk oversættelse af "jellegzetes"

HU

"jellegzetes" engelsk oversættelse

HU jellegzetes
volume_up
{adjektiv}

jellegzetes (også: furcsa, különös, jellemző, különleges)
Könnyen, szinte nemtörődöm módon ülte meg a lovat, de a képzett harcosok jellegzetes éberségét sugározta.
He rode easily, but with the peculiar alertness of the trained warrior.
Volt valami jellegzetes a hívó hangjában?
Was there anything peculiar about this caller's voice?
They were both in the same peculiar hand-writing.
jellegzetes (også: észrevehető, megkülönböztetett)
volume_up
marked {adj.}
Shea Ohmsford jellegzetes elf vonásai unokáján is kiütköztek.
Distinctive features, they had marked Shea Ohmsford and now they marked his grandson as well.
Minden párkányon elhelyeztek egy-egy követ, melynek hajó formája volt jellegzetes tattal és farral, evezőkkel és menhirrel.
On each flat, boulders had been positioned to form the full-sized outline of a ship, both prow and stern pointed and marked by upright menhirs.
Tisztán látszottak rajta a jellegzetes elf vonások: a szemöldöke fölfelé kanyarodott, a füle hegyes volt, az arca feltűnően keskeny, már-már aszott.
His Elven features marked him dis- tinctly, his brows slanted upward, his ears pointed, his face so narrow he seemed gaunt.
jellegzetes (også: alkalmas, valódi, megfelelő, helyénvaló)
volume_up
proper {adj.}
Hiszen a futóbogár - a homokbuckák jellegzetes rovara.
Actually, the beetle family is representative of desert insects.
Nemzedékednek jellegzetes terméke vagy, ahogy én is az én nemzedékemnek.
You're thoroughly representative of your generation, and I dare say I am of mine.
jellegzetes (også: különleges, sajátos, speciális, fajlagos)
De kiderült, társadalomtudósok azt kezdik felfedezni, hogy a többségünk, bizonyos helyzetekben nagyon is jellegzetes hibákat követ el.
But it turns out, what social scientists are actually learning is that most of us, when put in certain contexts, will actually make very specific mistakes.
Jellegzetes dohányipari frázis mondta Bunch, s arcára kiült az undor.
Typical hogwash from the tobacco companies, he said with disgust.
A Korona és Párna kellemes, jellegzetes londoni kocsma volt.
The crown and cushion was a delightful, if typical, London pub.
Nos, akárhogyan is, nem az a jellegzetes cigányasszony suttogta Liz.
Well, shes not your typical gypsy, anyway, whispered Liz.

Eksempelsætninger "jellegzetes" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianA t betű jellegzetes módon jobbra dőlt, s a szokásosnál lejjebb volt áthúzva.
The t was crossed low and angled down from left to right, very distinguishable.
HungarianJacob Wood jellegzetes kórházi ágyon feküdt; hátát párnákkal támasztották fel.
Jacob Wood was propped up with pillows in what appeared to be a hospital bed.
HungarianJellegzetes, nazális hangján Bennett szólalt meg: Mit akarnak azokkal a fegyverekkel?
Bennett's unmistakable nasally voice said, What are you doing with those guns?
HungarianAztán szivarra gyújtott, hogy álcázza az égő celluloid jellegzetes szagát.
He then smoked a cigar to disguise the distinctive smell of burning celluloid.
HungarianCARSON: A von Kleist" valahogy nem tűnik jellegzetes dél-amerikai családnévnek.
CARSON: Von Kleist doesn't sound like a very South American name somehow.
HungarianAzt gondolom, hogy jellegzetes önkritikája jelzésértékű lehetne számunkra.
And I think that his characteristic self-criticism could be a signpost for us.
HungarianNéha nehéz megtalálni a pontos helyet, mert nincsenek jellegzetes tájékozódási pontok.
A bit difficult to hit the exact spot sometimes with no particular landmarks.
HungarianUtánanéztem a koniinnak, s megtudtam, hogy a holttestben nem marad jellegzetes nyoma.
I read up on coniine and it hasn't any distinctive post-mortem appearances.
HungarianMert maga szipkából szív, és a szipkából szívott cigarettavég jellegzetes.
Because you smoke them in a holder and a stub from a holder looks different.
HungarianCathy a hivatali telefon jellegzetes trillázására reagált ilyen kétségbeesetten.
The noise she heard was the distinctive trilling of the secure phone.
HungarianÉles sikoltás hallatszott, aztán megdörrent Maserd mély, jellegzetes hangja.
There were high-pitched cries, and a lower voice, recognizably Maserd's.
HungarianAaron szabatosan írta le Metairie-t: jellegzetes amerikai villanegyed.
Aaron had been so right in his descriptions of Metairie, an American suburb.
HungarianA lecsöpögő zsír lángra lobban és attól lesz olyan jellegzetes íze.
So it's the fat that drips down and flares up that causes the characteristic taste.
HungarianTovábbi bithek kerültek elő, majd Wuher barátom jellegzetes alakja.
More Bith followed, and then the unmistakable squat form of my friend Wuher.
HungarianMarsember kikötőjének jellegzetes szaga erősebbé vált, mint ahogy a halovány fény is.
The Marsemban harbor-stink grew stronger with the faint light ahead.
HungarianVezetőablakán a radarágyú jellegzetes torpedóformája ütközött ki.
The distinctive torpedo-shape of a radar gun jutted from the driver's window.
HungarianNa most, ez a ciripelés nagyon jellegzetes az összeolvadáskor -- hogy ciripel a végén.
Now that chirp is very characteristic of black holes merging -- that it chirps up at the end.
HungarianNyilván tudják, hogy Bruno Frye-nak jellegzetes, nagyon különös hangja volt.
As you must know, Bruno Frye had a very distinct, very odd voice.
Hungarian- Ne feledje, Miss Thomas, épp ön beszélt nekünk Frye jellegzetes hangjáról.
But remember, Miss Thomas, you told us about Frye's unique voice.
HungarianA pap durva arcán a gyertyafényben még jobban látszottak a jellegzetes thalesiai vonások.
Bergsten's brutish face looked particularly Thalesian by candle-light.