Ungarsk-engelsk oversættelse af "kár"


Mente du:kar, kar-
HU

"kár" engelsk oversættelse

volume_up
kár {substantiv}
volume_up
kár! {interj.}

HU kár
volume_up
{substantiv}

1. generel

kár (også: veszteség)
volume_up
damage {substantiv}
A környezeti károk felszámolása a kár típusától függően különböző formákban történhet:
Environmental damage may be remedied in different ways depending on the type of damage:
A rendszerben esett kár zavarta, és mindenekelőtt a Columbus Group kára.
It was the damage to the entire system, and above all the damage done to the Columbus Group.
Egy nagyobb környezeti kár katasztrofális hatással lenne a tengerre.
Massive environmental damage would be catastrophic for the sea.
volume_up
pity {substantiv}
Kár lenne a szabályokra hivatkozva kihagyni ezt a történelmi lehetőséget.
It is a pity to miss out on this historic momentum by turning to the rules.
Kár, hogy kihagytunk egy ilyen remek lehetőséget ezzel a jelentéssel.
It is a pity that we have missed just such an opportunity with this report.
- Milyen kár, gondolta Gwenhwyfar, hogy ez a jóképű fiatalember pogány!
What pity, Gwenhwyfar thought, that this handsome young man should be a pagan!
kár (også: baj, bántalom, sérelem, rossz)
volume_up
harm {substantiv}
No és a kár, ami a te Louis-dban eshet? kérdezte vontatottan, fontolgatva.
And what of harm coming to your Louis? she asked, her words spoken slowly as she pondered.
Ha nincs kár, nincs vétkezés sem, bébi próbálkozott Jack.
No harm, no foul, babe, he suggested, lamely.
Amennyire megállapíthatom, semmiben sem esett kár.
No harm done as far as I can tell.
volume_up
injury {substantiv}
(1) A kár vizsgálatában figyelembe kell venni a következő tényezőket:
Examination of injury shall cover the following factors:
Fenyegető nagy kár csak vizsgálat lefolytatására adhat alapot a 4. cikk értelmében.
A threat of major injury may only give rise to an examination within the meaning of Article 4.
(b) the existence and extent of injury;
Elkeserítőek a veszteségek, a kár pedig óriási.
The losses are devastating and the damage is enormous.
constructive total loss
száz százalékosnak minősülő kár
constructive total loss
kár (også: hátrány)
volume_up
detriment {substantiv}
kár (også: veszteség, hátrány)
volume_up
disadvantage {substantiv}
Az elszenvedett kár különösen nagy, amennyiben az gyakran a leghátrányosabb helyzetűeket érinti.
The damage suffered is particularly great in that it often affects the most disadvantaged among us.
volume_up
disservice {substantiv}
kár (også: hátrány)
volume_up
ill {substantiv}
Nagy kár, hogy sosem fogom tudni eldönteni.
Too bad that I'll never find out.
I'll take care of it, I said.
Fogadnék, hogy azóta se esett más kár, csak amit a hollók és keselyűk tettek, ha ugyan fölmennek odáig!
I'll wager nothing has been disturbed except by ravens and buzzards if such are like to go up there.
volume_up
mischief {substantiv}
Kár, hogy iskolába kell mennem, különben..."
What a nuisance that I have to go to school!
volume_up
toll {substantiv}

2. finans

kár (også: költség, kiadás, teher)
volume_up
expense {substantiv}

Eksempelsætninger "kár" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianKár, hogy az Eltűnt Személyek telefonvonalára nem sikerült poloskát telepíteni.
I wish we'd been able to put a tap on the phones in the Missing Persons office.
HungarianHanem tudjátok indult előre Beatrice azért olyan kár, hogy nem lesz díszes esküvő.
You know, said Beatrice, leading the way, it's a shame to forgo the big wedding.
HungarianAz emelvény alól egy hosszú, sovány kar nyúlt ki; vékony ujjak fonódtak a gyöngyre.
From under the platform reached a long thin arm; yhin fingers clutched the pearl.
HungarianKár a múlton siránkozni, de mondhatom, nekem ez lett volna a legjobb megoldás!
One ought not to repine; - but, to be sure, it would have been such a thing for me!
HungarianA karmos mancs erősebben markolt, a vaskos kar visszafelé tolta az öregembert.
The clawed hands tightened and the great arms began to force the Druid back.
HungarianEgy sisak vágódott az asztalra, és egy hosszú kar nyúlt ki a boroskancsóért.
A helm banged down on the board and a long arm swept out to reach the jug of wine.
HungarianEzen túlmenően a bírói kar továbbra is gyenge és politikai befolyás alatt áll.
In addition, the judiciary remains weak and subject to political influence.
HungarianKár, kapitány, hogy ezek a szavak nem jutnak el Nalin fülébe jegyezte meg Tunston.
Captain, that your words will not carry to the ears of this Nalin, commented Tunston.
HungarianHa jól értettem, emberéletben nem esett kár; ez szerencse, mert kevés a pénzünk.
I gather no human was killed; this is fortunate, since our funds are low.
HungarianEzt kár is tovább boncolgatnom, sokan leszögezték már az előttem felszólalók közül is.
There is no need to expand on this as this has been stressed by many before me.
HungarianKár, hogy egy emberi lény képes volt ilyen szörnyűségeket elkövetni egy másik ellen.
The first was that one human being was capable of such smiling brutality to another.
HungarianIgen-igen, szántszándékkal tűnt el nyomtalanul, és kár beavatkozni más dolgába...
Yes, indeed, he disappeared by his own choice; there's no need to root around any more.
HungarianKár, hogy lehetetlen volt megtartani maguknak az Édenkert e darabkáját.
It would be impossible to keep this fragment of Eden to themselves unfortunately.
HungarianKimentem, és megláttam, amint egy fej jelenik meg az erkély párkányán, aztán egy kar.
I went to the door and saw a head appear over the top of the balcony and then an arm.
HungarianKár, hogy nem találtál megoldást, de nagyon boldog vagyok, hogy visszatértél.
I'm sorry you didn't find the answer, she said, but just having you back makes me happy.
HungarianMilyen kár, gondolta TELESZKÓP, hogy az emberek nem tudhatják, mi folyik itt valójában.
It was a shame, TELESCOPE decided, that the people couldn't see what really happened.
HungarianEgy levágott kar repült át a helyiségen, és nem messze Greedótól esett a földre.
A dismembered arm flew through the air, landing near Greedo's chair.
HungarianMilyen kár érte! lihegte a detektív fejcsóválva, lesütött szemekkel.
What a shame, the detective breathed, with lowered eyes and a shake of the head.
HungarianA jobb kar hirtelen megremegett, fölemelkedett, majd visszaesett a padlóra.
Suddenly the right arm quivered; it was lifted, then it flopped back down to the floor.
HungarianA mellkas dobogott még alattam, de a két kar megvonaglott, és többet nem mozdult.
The chest throbbed beneath me, but the arms shuddered and grew still.