Ungarsk-engelsk oversættelse af "kövér"

HU

"kövér" engelsk oversættelse

HU kövér
volume_up
{adjektiv}

1. generel

kövér (også: bőséges, kiadós, előnyös, gazdag)
volume_up
fat {adj.}
A kövér ember, ha teheti, elkerüli a kövér szót.
No fat person ever uses the word fat if there is any way of avoiding it.
Persze, sorstársaihoz hasonlóan, el nem ismerte volna, hogy kövér.
But of course, like other fat people, he never admitted to being fat.
Néhány kövér esőcsepp verődött Joshua Rhinehart irodájának ónkazettás ablakához.
A few fat droplets of rain splattered on the mullioned window in Joshua Rhinehart's office.
kövér (også: teljes, bőséges, kiadós, tele)
volume_up
full {adj.}
- Othglas volt a következő, kövér fickó bolondos tréfákkal, aki hacsak tehette, lakomával fejezte be a napot.
Othglas was nexta fat man full of jolly jests, who stuffed himself at feasts every night he could.
A púpos Pete a kövér háta mögé került, és az üres tálcát teljes erővel a fejéhez csapta.
Hunchbacked Pete came up behind the fat man and banged his empty tray down with full force on the fat man's head.
Egy másik fényforrás bevilágított a nagy díszmedencébe, amely tele volt kövér aranyhalakkal és csöndes, néma tavililiomokkal, amelyek összezárták szirmaikat éjszakára.
Another light glowed down on the big ornamental pool full of fat goldfish and silent lily pads, the lilies folded tight for the night.
kövér (også: bőséges, átfogó, tágas, terjedelmes)
volume_up
large {adj.}
A nagydarab, puha, kövér ember kijött és megállt, ajkán fájdalmas mosollyal.
The large fat soft man came out and stood with a pained smile on his loose mouth.
A pátriárka az egyik székben terpeszkedett, kövér kezét hatalmas potrohán nyugtatta.
Emban was sprawled in a large chair, his fat hands on his paunch.
Jó néhány nagy volt, akár egy kövér szőlőszem, mások kicsik, mint a borsószemek.
Several were as large as fat grapes, others as small as peas.
kövér (også: molett, telt, kövérkés)
volume_up
plump {adj.}
Bishop behunyta a szemét, arisztokratikus tartású, kövér teste megborzongott.
Bishop shut her eyes and shivered all over her plump, aristocratic person.
A fogadós alacsony, kövér fickó volt, kerek arcában gyanakvó, fekete szemekkel.
Here stood the inn keeper-a person short and plump, with cautious black eyes in a round red face.
Patton mozdulatlanul ült a székén, kövér szőrtelen kezét kényelmesen a hasára kulcsolta.
Patton sat immovable in his chair, his plump, hairless hands clasped comfortable across his stomach.
kövér (også: izmos, húsos, nagydarab, tagbaszakadt)
volume_up
beefy {adj.}
A kövér sofőr hangosan beszélgetett valakivel, de a rádióbemondó így is túlharsogta.
The beefy man behind the steering wheel was talking loudly to someone else, but the radio was even louder than his gruff tone.
kövér (også: zokogó, zsíros)
kövér (også: testes)
- Legalább annyira vágyom szemtelen csitrik látványára, mint a részegen hortyogó kövér nemesek hazaszállítására.
I'm not so eager to see more brazen young ladies that I have to watch all of Cormyr's most corpulent being; carried off to bed.
kövér (også: testes, levert, rosszkedvű, kedvetlen)
volume_up
dumpy {adj.}
kövér (også: vastag, köpcös, zömök)
volume_up
podgy {adj.}
kövér (også: kövérkés)
volume_up
pudgy {adj.}
Kövér, formátlan arcán hosszú, hullámos vonallá változott a szája.
Her mouth widened in a long curving line across the pudgy shapelessness of her face.
The chief magistrate was a pudgy man.
Az óriás a fehérbe öltözött ember kövér kezébe adta a megmentett állatot; a férfi elindult vele a mozi kijárata felé.
With both pudgy hands, the man in white accepted the dove from Deucalion and moved away, toward the front of the theater.
kövér (også: kifulladt, dagadt, puffadt)
volume_up
puffy {adj.}

2. nedsættende

kövér (også: túlsúlyos)

Eksempelsætninger "kövér" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianA kövér fiú rémülten felsikoltott, amikor Jack lekapta arcáról a szemüveget.
His voice rose to a shriek of terror as Jack snatched the glasses off his face.
HungarianKövér esőcseppek záporoztak a dzsungel fáinak hatalmas, bőrszerű leveleire.
A heavy, warm rain sheared through the jungle, pattering on the glossy leaves.
HungarianA kövér polgármester mozdulatlanul állt, és elkapta a lovasok vezetőjének pillantását.
Their eyes gleamed madly in their shaggy faces, and their laughter was like drums.
HungarianAz egyik férfi Richard segítségére sietett, s lefogta a kövér ember karját.
The kavass ran to Richard's side where he stood holding the stout man's arm.
HungarianA kövér emberke egy darabig csak nézte Tonyt, majd megcsóválta a fejét, és felsóhajtott:
The stocky man looked down at Tony for a moment, then shook his head and sighed.
HungarianThauvas sírni kezdett félelmében, és a könnycseppek kövér patakokban folytak le az arcán.
Thauvas was already weeping in fear, bright lines of tears streaming down his cheeks.
HungarianA behemót egykedvűen szopogatta whisky sourját egy kövér talpas pohárból.
The big man licked his whiskey sour impassively down the side of the thick squat glass.
HungarianIllistyl meglepetten látta, hogy kövér könnycseppek ülnek Storm szemében.
Illistyl had been surprised to see unshed tears standing in Storm's eyes.
HungarianKomótosan elővette a pipáját, rágyújtott, majd fújt egy kövér füstkarikát a város felé.
He pulled out his ivory-bowled pipe, tamped, and lit with a tindertwig.
HungarianRendben van hát szólt a Vadember kihívóan , kövér telem a jogot ahhoz, hogy boldogtalan lehessek.
All right then, said the Savage defiantly, I'm claiming the right to be unhappy.
HungarianKövér, zsíros arcú férfi volt, aki az alacsony gravitáció ellenére is nehézkesen járt.
His beady eyes were filled with seething hatred as he flicked a venomous glance at Pellaeon.
HungarianLegtöbbször teniszezni kell kövér asszonyokkal, akik soha, soha nem fognak megtanulni játszani.
Mostly teaching tennis to rotund women who will never, never be able to play.
HungarianCairo elengedte a fiú karját, a fiú Gutman kövér pocakjának esett.
Cairo dropped the boy's arm, letting him collapse against Gutman's great round belly.
HungarianEmlítettem már, hogy Blessington kövér testén lötyögött a bőr.
I have spoken of the impression of flabbiness which this man Blessington conveyed.
HungarianNéhány másodperc múlva már elkezdett olvadni a jég, és kövér cseppekben csöpögött le a verandára.
Within seconds, water was running down his skin and dripping onto the porch.
HungarianDe mondd csak, Christophe, hallottál valamit a kövér Vautrin papáról?
But about that great big chap Vautrin, Christophe; has any one told you anything about him?
HungarianMegbántottad Gargantuan-t, a lányt, aki kövér, de nagyszerű ember.
You've hurt Gargantuan, the girl who's f at but has a great personality.
HungarianKövér, de mégis mozgékony pók kezdett futkosni a lámpa talpa körül.
It would be natural for a moth, but it was strange that a spider should be drawn by light.
HungarianGyér, tompa fény, tekervényes, kövér, kiismerhetetlen árnyak.
The light here was broken and muted, and the shadows were thick, tangled, confusing.
HungarianMcGillicuddy alacsony volt és kövér, a hordár viszont magas, és nagyon hosszú léptekkel haladt.
Mrs. McGillicuddy was short and stout, the porter was tall and free-striding.