Ungarsk-engelsk oversættelse af "kiegyensúlyozott"

HU

"kiegyensúlyozott" engelsk oversættelse

HU kiegyensúlyozott
volume_up
{adjektiv}

kiegyensúlyozott
Másrészről pedig egy kiegyensúlyozott kereskedelempolitikára van szükség.
On the other hand, there is the necessity for a balanced trade policy.
Ezen kérdések mindegyikét ésszerűen kiegyensúlyozott módon érintik a jelentések.
All of these issues are tackled in the reports in a reasonably balanced way.
Sokrétű, kiegyensúlyozott és realisztikus szankciók szerepelnek az irányelvben.
Multiple, balanced and realistic sanctions are provided for in the directive.
kiegyensúlyozott (også: egyenrangú, higgadt, egyenlő, azonos)
volume_up
equal {adj.}
A jelentés - figyelembe véve a szövetségek közötti különbségeket, azok függetlenségének mértékét - kiegyensúlyozott párbeszédet javasol.
The report proposes an equal dialogue, taking into account the differences between and independence of the many associations.
Bizonyos helyeken a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, míg másutt például a kutatási központok kiegyensúlyozott elosztását érinti.
In certain instances it concerns equal access to services, and in others it involves the balanced distribution of research centres, for example.
Brüsszelnek kiegyensúlyozott megközelítést kell elfogadnia a grúz kérdést illetően azzal, hogy egyenlő mértékben veszi figyelembe mind Grúzia, mind Oroszország jogos érdekeit.
Brussels should adopt a balanced approach with regard to the Georgia question by taking equal account of the legitimate interests of both Georgia and Russia.
kiegyensúlyozott (også: egyforma, nyugodt, egyenlő, vízszintes)
volume_up
level {adj.}
Mindig csodáltam a tehetségedet, amivel mindig kiegyensúlyozott maradsz.
I have always admired your ability to stay level.
Biztosítanunk kell, hogy a rendszereink kiegyensúlyozott feltételeket teremtsenek közösségeink és iparágaink számára.
We need to ensure that our systems create level playing fields for our communities and our industries.
Ez egy kiegyensúlyozott kompromisszum, ami elérhető és szükséges mértékű játékbiztonságot hoz létre.
It is a balanced compromise, and it creates a level of toy safety that is achievable and necessary.
kiegyensúlyozott (også: megfontolt, nyugodt, higgadt)
Ezért megköszönöm az Európai Központi Banknak a következetes és kiegyensúlyozott politikát, mert akkor, amikor egyre nagyobb a bizalmatlanság, a Bankba vetett bizalom kétségtelenül nő.
I should therefore like to thank the European Central Bank for the steady and level-headed policy, because at a time when trust is being lost it is undoubtedly one of those that are gaining trust.
kiegyensúlyozott (også: józan, biztos, megállapodott, szilárd)
volume_up
steady {adj.}
Jane szelíd és kiegyensúlyozott természete kellett hozzá, hogy nagyobb izgalom nélkül tudja elviselni az ilyen támadásokat.
It needed all Jane's steady mildness to bear these attacks with tolerable tranquillity.
A falakat behálózó multifunkcionális kábeleken jókora energialöket lövellt szét, vadul oszcillált, aztán kiegyensúlyozott, tökéletesen dekódolhatatlan ritmust vett fel.
Then a pulse of energy shot through a multi-purpose cable buried in the wall behind, oscillating wildly then settling back to a steady, utterly unrecognisable pattern.
Ezért megköszönöm az Európai Központi Banknak a következetes és kiegyensúlyozott politikát, mert akkor, amikor egyre nagyobb a bizalmatlanság, a Bankba vetett bizalom kétségtelenül nő.
I should therefore like to thank the European Central Bank for the steady and level-headed policy, because at a time when trust is being lost it is undoubtedly one of those that are gaining trust.

Eksempelsætninger "kiegyensúlyozott" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Hungarian- Ha engem kérdez, soha nem csináltak jobban kiegyensúlyozott kézifegyvert ennél.
If you ask me, the SingleAction Army's got the best balance of any handgun ever made.
HungarianÕ csak a rombolásra gondol, amely nem lehet alapja egy kiegyensúlyozott irányításnak.
He thinks only of destruction, which is not a sound basis for a stable rule.
HungarianA tárgyalások tartalma mindkét cél kiegyensúlyozott elérése lesz.
Trying to achieve both in equilibrium will be the content of those negotiations.
HungarianTöbb országban még hosszú utat kell megtenni a kiegyensúlyozott államháztartás eléréséig.
Many countries have a long way to go to balance their public finances.
HungarianSajnos ez az emberi jogi állásfoglalás nem lett elég kiegyensúlyozott.
Unfortunately, this human rights resolution was not wellbalanced.
HungarianEgy éve még a szervezett bűnözéssel foglalkozó osztály elégedett, kiegyensúlyozott főtörzsőrmestere volt.
A year earlier he had been perfectly happy as a top sergeant in Organized Crime.
HungarianA fellépése mindenesetre olyan kiegyensúlyozott, hogy még csak következtetni sem lehet az érzéseire.
Her composure was so absolute that ^e nad o clue to L. L. her feelings.
HungarianElinor csodálatosan finom és törékeny lény... nyugodt, kiegyensúlyozott, nincs benne semmi erőszakosság.
Elinor's an exquisite creaturebeautifully poised and balancedno violence in her nature.
HungarianPontosan olyan volt, mint egy kiegyensúlyozott, őszinte, csodálatosan szép és érzékeny ember.
The impression remained one of evenness and openness-of a startlingly beautiful and perceptive man.
HungarianA politikai történelem ritkán lehet kiegyensúlyozott a tartalmát tekintve, de törekedni kell erre.
Political history can rarely be symmetrical in terms of its content but the effort has to be made.
HungarianHalk, kiegyensúlyozott hang volt; pontosan, kimérten beszélt.
The voice was low and well poised, with clear-cut enunciation.
HungarianÚgy gondolom, hogy jelentése kiegyensúlyozott és megfontolt.
I believe he has achieved balance and moderation in his report.
HungarianSápadtnak és soványnak látszott, sőt váratlanul nagyon fiatalnak is, de a viselkedése már kiegyensúlyozott volt.
He looked pale and haggard and suddenly very young, but his manner was quite composed.
HungarianHangsúlyozom, hogy ez a jelentés egyáltalán nem kiegyensúlyozott.
I stress that this report is completely unbalanced.
HungarianA Goldstone-jelentés kifejezetten nem kiegyensúlyozott és nem igazságos.
Mr President, the Goldstone report is exceptionally unbalanced and unfair.
HungarianKeen derűs, kiegyensúlyozott ember volt, irodájának ajtaja mindig nyitva állt, odabent mindig hatalmas felfordulás volt.
Keen was a hale and hearty type with an open-door policy that ensured chaos in his office.
HungarianÉn is meg szeretném köszönni az előadónak a rendkívül kiegyensúlyozott, kiváló jelentést.
(FI) Madam President, I, too, wish to thank the rapporteur for a very wellbalanced, excellent report.
HungarianEgyébként nem leszünk képesek megtenni a fokozatos lépéseket a kiegyensúlyozott államháztartás megvalósítása felé.
Otherwise, we will not be able to take the gradual steps towards balancing public finances once again.
HungarianEz, mint mindig, kiegyensúlyozott megítélés kérdése.
It is a question, as always, of balance in judgment.
Hungarian- Kiegyensúlyozott gyermekkora volt - jegyezte meg Dr. McGee.
Sounds like an ideal childhood, McGee said.