Ungarsk-engelsk oversættelse af "kitérő"

HU

"kitérő" engelsk oversættelse

volume_up
kitérő {substantiv}
HU

kitérő {substantiv}

volume_up
1. generel
kitérő (også: terület, kör, kerület, körforgás)
kitérő (også: rés, nyílás, alkóv, rejtekhely)
2. transport

Eksempelsætninger "kitérő" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianHarmincfokos kitérő manőver jobbra, a következő célpont orr irányában húsz mérföldre.
Right turn thirty degrees to escape, next target will be off the nose at twenty miles.
HungarianA Kolarus rendszerbe való kitérő aggasztóan közel vinne minket a Romulan Semleges Zónához.
Diverting to the Kolarus system takes us awfully close to the Romulan Neutral Zone.
HungarianNe telefonálj nekik, ne könyörögj a rideg, elutasító, kitérő válaszért.
Don't call them, don't beg to hear a coldness, estrangement, evasion in their voices.
HungarianElnök asszony, csak egy percet, ismétlés, kitérő vagy - mi volt a másik?
Madam President, one minute without repetition, deviation or - what was the other one?
HungarianMiután elszívta a cigarettát, felkelt, és a fürdőszobában tett kitérő után átment a teakonyhába.
Nomuri stood, stopping first in the bathroom and then heading to the kitchenette.
HungarianEgy kitérő erejéig muszáj reagálnom Tabajdi képviselő úr szavaira.
As a quick side note, I must respond to the words of Mr Tabajdi.
HungarianEgyütt járunk felsőbe, nem lenne nagy kitérő erre kerülni a Kansas utcáról.
We all go together to the junior high, and it would be easy enough to come down here from Kansas Street.'
HungarianTudom, hogy az első kitérő belekerülhetett néhány másodpercembe.
I know the bit at the beginning perhaps cost me some seconds.
HungarianA MiG a kitérő manőverrel éppen a Tomcat és a 20 mm-es gépágyú elé került.
One quick burst detached part of the MiG's wing.
HungarianSzóval, ahogy mondtam, ez volt a kitérő a fő szenvedélyemre.
So that's, as I said, the little diversion on my main love.
HungarianA jugoszláviai kitérő nem segített Lisle fiain jegyezte meg Boyle a helikopter jobb oldali üléséből.
General, all that time in Yugoslavia didn't help Lisle's boys, Boyle said from the chopper's right seat.
HungarianMinden hajónak, kitérő mozgás! parancsolta Csau kapitány.
All ships, defensive maneuvering, Commander Chow ordered.
HungarianNem lehetett már elfordulni, kitérő manőverbe kezdeni.
There was no time to turn, no time for a break maneuver.
HungarianA kiszervezés és - ennek következményeként - a felelősség alól kitérő munkáltatók egyre nagyobb problémát jelentenek.
Outsourcing and, as a consequence, employers evading their responsibilities, are growing problems.
HungarianÁm ez csak kitérő, közjáték volt az életemben.
But all that had been a detour in my life, an intermezzo.
HungarianNATO-találkozó, csoportkép Auschwitzban, kitérő Londonba, vacsorával a Buckingham-palotában.
The NATO meeting, the photo opportunity at Auschwirz., stopping off at London on the way home for dinner at Buckingham Palace.
HungarianCsak egy kis kitérő, dr. Metz felelte Takkata-Jim.
Just a small detour, Dr. Metz, Takkata-Jim soothed.
HungarianKitérő manőver balra kiáltotta Kellermann.
Left turn ten degrees to escape, Kellerman called out.
HungarianDe a kérdéseinkre csak kitérő válaszokat adnak.
While evading our simplest questions about it.
HungarianRövid kitérő: biztos úr, befejeződtek az Andok közösség országaival és a közép-amerikai országokkal folytatott tárgyalások.
A brief digression: Commissioner, negotiations with the countries of the Andes and Central America have been completed.