Ungarsk-engelsk oversættelse af "legfrissebb"

HU

"legfrissebb" engelsk oversættelse

EN

HU legfrissebb
volume_up
{adjektiv}

legfrissebb (også: múlt, döntő, végleges, utolsó)
volume_up
last {adj.}
Azt hiszem, ez Miss Birdie végrendelete, valószínűleg a legfrissebb, amit az utolsó ügyvédje készített.
I recognize it as her will, the most current, I think, the one prepared by her last lawyer.
A régiómra vonatkozó legfrissebb fizetésképtelenségi számadatok szerint az elmúlt három hónapban 500 vállalkozás ment tönkre.
The latest insolvency figures for my region point to 500 businesses going bust in the last three months.
Én mozgatom őket, az egész gyülekezetet, a létezés mindahány formáját az Interaktív Madonna legfrissebb remixére.
I'm moving them all, at last, the whole congregation, all of the various shapes of existence, moving to the latest remix from the Interactive Madonna.

Eksempelsætninger "legfrissebb" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianMichael fel is töltötte ezt a részt, amelyen a legzsengébb, legfrissebb fű sarjadt.
Michael had added earth to this place, and the newest, tenderest grass grew here.
HungarianMegjegyzések szekciónkban olvashatsz az Origin kliens legfrissebb újításairól.
Read about the latest improvements to the Origin client in our Release Notes section.
Hungarian- Hadd mutassam be, inspektor úr, a legfrissebb újoncunknak - szavalta Bezoar.
I would introduce you to our latest recruit, Mr. Inspector, Bezoar said.
HungarianA legfrissebb könyv is tízéves volt, de akadt húszéves, sőt még ennél korosabb is.
The newest of them was ten years old, some were twenty years old and others older still.
HungarianA legfrissebb fejlemények megerősítették, hogy ez egy nagyon időszerű kezdeményezés.
Recent developments have confirmed that this is a very timely initiative.
HungarianÉrdekes volt a Bizottság legfrissebb ügynökségekkel foglalkozó közleménye.
The latest Commission communication on agencies was a very interesting one.
Hungarian- Legfrissebb értesüléseinkből kifolyólag szükségünk lenne néhány adatra.
Arising out of our latest information, we want to get a few statements.
HungarianA legfrissebb információim szerint a hajót visszaküldték Kínába.
According to the latest information that I have, the ship was sent back to China.
HungarianA legfrissebb anyagok, amelyeket a legutóbbi biztosítási ügyekben felhasználtam.
It's a bunch of recent materials I've used in bad-faith cases.
HungarianCal Sissonnak perceken belül telefonálnia kell, hogy közölje a legfrissebb híreket Mark Swayről.
Any minute Cal Sisson would call from the hospital with the latest.about Mark Sway.
HungarianVagy talán a New Hampshire-i kormányzóválasztás legfrissebb híreivel szolgálna.
Or perhaps an update on the New Hampshire gubernatorial race.
HungarianA következő napirendi pont a Bizottság nyilatkozata a GM/Opel ügyéről: legfrissebb fejlemények.
The next item is the Commission statement on GM/Opel: current developments.
HungarianAz Újratöltés gombbal a gyorstárba töltött lap bármikor szinkronizálható a legfrissebb változattal.
You can still use the reload button to synchronize the cache with the remote host.
HungarianA hang valahonnan a legfrissebb síremlékek irányából érkezett.
The whisper seemed to be coming from somewhere among the more recent burials.
Hungarianon a legfrissebb eseményekről, olvassa a napi- és hetilapokat.
They are unwieldy The sections become confused; the pages fall out of order.
HungarianDe azért ők is meg tudják becsülni a kényelmes karosszéket, élvezik a legfrissebb folyóiratokat.
Yet they are not averse to comfortable chairs and the latest periodicals.
HungarianOliver, és gondolatban már írni kezdte legfrissebb újságcikkét.
Oh, men - men, sighed Mrs. Oliver and began to compose newspaper articles in her head.
HungarianAztán visszament a nappaliba, és tovább böngészte a Tattler legfrissebb számát.
Then she went back to her magazine, this month's Tattler.
Hungarian- Fölmegyünk együtt a Vörösfenyőbe, és tudatjuk kis belga barátunkkal a legfrissebb híreket.
'We'll go up to The Larches together, and acquaint our Belgian friend with the latest news.'
HungarianNem volt a legfrissebb, de erre a gondosságra a heverőn fekvő alak személye kellő magyarázatot adott.
It wasn't up to date but the party on the couch seemed enough explanation for that.