Ungarsk-engelsk oversættelse af "máshol"

HU

"máshol" engelsk oversættelse

HU máshol
volume_up
{adverbium}

máshol (også: másutt, máshová)
Máshol az üzleti struktúráknak van egyre nagyobb befolyása a műsorszolgáltatókra.
Elsewhere, business structures are having an ever increasing impact on broadcasters.
Ez az ügylet konkrétan Spanyolországból indult, de bárhol máshol megtörténhet.
This practice heralds from Spain but could happen elsewhere.
Ez globális probléma, ezért annak orvoslásának máshol kell megtörténnie.
This is a global problem and should be dealt with elsewhere.

Eksempelsætninger "máshol" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianCsak ki kellene lépnie rákényszerített szerepéből, és máshol új életet kezdeni.
All he had to do was let go of the game he was playing here and learn new rules.
HungarianHa az egyikkel kivételezünk, akkor valahol máshol kell behoznunk az elmaradásunkat.
If we make an exception for one, we will have to make up for it somewhere else.
Hungarian- Ettől a pillanattól kezdve nem vagy hercegnő Haidionban, de sehol máshol sem!
From this moment henceforth you are no longer princess at Haidion, or anywhere else!
HungarianHátha akad máshol is hely, ahol megszállhat mondta Rufus Lord vigasztalóan.
I had the same rooms every year and there was hardly ever a change in the service.
HungarianA tekintete a készülék felé irányult, de a gondolatai egészen máshol jártak.
His eyes were pointed in that direction, but his mind was looking at something else.
HungarianGondolom elérhető itt és máshol is, Európában és a világ városainak többségében.
It's also available here or in any part, I guess, in Europe and most cities in the world.
HungarianLehet, hogy Palgrave őrnagy fiókban tartotta, vagy aktatáskában, vagy máshol.
Major Palgrave could have kept it in a drawer-or a dispatch-case, something like that.
HungarianTalálkozó az, ha valakivel összefutunk a folyosón, vagy a buszon, vagy valahol máshol?
Does it include when we meet in the corridor or on the bus or somewhere else?
Hungarian- Úgy értem, ahányszor nekiindulok a lényegnek, mindig máshol lyukadok ki.
'What I mean is that every time I drive for the point, I go someplace else.'
Hungariannézett nagyot Sally Legge, mint akinek egészen máshol járt az esze.
She frowned at him, ^ thoughts seeming to come back from a long way ^ay.
HungarianVannak épületeink Beaulieu-ben, vannak épületeink a Rue de Genève-en, és máshol.
We have buildings in Beaulieu, we have buildings on the Rue de Genève and some others also.
HungarianMivel Chyrellosban sehol máshol nem volt élelem, az emberek azonnal felfigyeltek erre.
Since there was no food to be had anywhere else in Chyrellos, the citizens responded.
HungarianMinden alkalommal máshol csinálja, és minden alkalommal megváltoztatja a nevét.
Each time in a different place and each time the man changes his name.
Hungarian- Sehol máshol nem kaphatja meg azt, amit itt kapott August Krapptauertől - mondta Jones.
'Where else can he get what August Krapptauer was offering here?' said Jones.
HungarianA fantomképekről megállapították, hogy itt-ott hasonlítanak rájuk, máshol viszont rosszak.
As composites go, they were close here and there and badly off in other areas.
HungarianÉs ha a vezérhajó ugyanígy gondolkodik, és valahol máshol helyezkedett el?
Would the command vessel guess this and so position itself somewhere else?
HungarianA növény kap valamit, és a szender máshol is elterjeszti a virágport.
The plant gets something, and the hawk-moth spreads the pollen somewhere else.
HungarianNem hagyhatjuk, hogy ennyi pénzt keressenek rajtunk, és aztán máshol költsék el.
They can't make that much money off us and spend it somewhere else.
HungarianSenki sem tudta, hogy a felvételek máshol, színészekkel készültek.
None could know that the cutaway shots had been filmed separately, using actors.
HungarianSok nagyvárosban és városban magas a baleseti arány, máshol viszont nem.
In many cities and towns there is a high accident rate, but not in others.