Ungarsk-engelsk oversættelse af "máshová"

HU

"máshová" engelsk oversættelse

HU máshová
volume_up
{adverbium}

máshová (også: máshol, másutt)
Sehol semmi nyoma nem volt, hogy kiengedtek vagy máshova szállítottak volna.
There was no record anywhere of my having been released or transferred elsewhere.
Féktelen kacajra fakadt, és ismét máshova teleportáltak.
He roared with laughter-and they were elsewhere again.
- Eredj máshová koldulni, nevetséges szerzetes, és ne várd meg, amíg botütésekkel kergetlek el.
Go and beg elsewhere, stupid monk, or I will drive you away with a stick.

Eksempelsætninger "máshová" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianMáshová úgysem mehetett volna, így tántorogva megindult a csilingelés felé.
There was no other place to go, so he stumbled on towards the sound of the bells.
HungarianSzóval a parancsaim révén máshova küldtek és azt mondták, hogy más időpontban lőjek.
So my orders sent me to different place and said to shoot at different time.
HungarianHamarosan egy jól kitaposott úthoz ért, amely nem vezethetett máshová, mint Ra-hjemurba.
Around the limb of the lower slope the main road led, bending toward Ra-hjemur.
HungarianIgaz ugyan, hogy nem volt kedve még hazamenni, de máshová hová mehetett volna?
She didn't want to start for home yet, but there was nowhere else to go.
HungarianA nagydarab temetőlidérc még mindig a szobában tartózkodott, de most máshová állt.
The big ghoul was still in the room, but he had changed his position.
HungarianKijelentette, hogy a börtön nem is olyan rossz, és úgysincs máshová mennie.
Said jail wasn't so bad after all, and that he had no other place to go.
HungarianHacsak nem költöznek egy ideiglenes helyre valahova máshova, akkor igen.
Unless you want to move to a permanent facility somewhere else, then yes.
HungarianKikerülhetnénk innen; elmehetnénk valahová máshová, ahol hermetikus mágiát tanulhatnál.
We could get out of this place; go somewhere else, where you could study hermetic magic.
HungarianAzt hittük, hogy itt lesz a szállodában, hiszen máshova nem mehet.
We thought he would have to be here, because he aint got anywhere else to go.
HungarianArra használták ezeket a kocsikat, hogy a gyárból valahová máshová szállítsák a cuccot.
They used those cars to move the things from the factory to someplace else and that's all.
HungarianVállalatcsoporton belüli, máshová nem sorolt szolgáltatások (kód: 285) Ez egy maradványkategória.
Services between related enterprises, n.i.e. (code 285) It is a residual category.
HungarianA szülői jogok megszüntetése után máshová helyezte el a gyerekeket, akikkel rosszul bántak.
He terminated parental rights and placed abused children in new homes.
HungarianCsökkenteni szeretnék a célértékeket, és kibocsátásaink nagyobb részét kívánják máshová kihelyezni.
They want to reduce our targets and they want to offset more of our emissions.
HungarianMost ki kell találnom, mit tegyek, mihez fogjak, itt maradjak-e vagy máshová költözzek.
I've got to make plans now, what to do, where to go, whether to stay here or go somewhere else.
HungarianRemek íze van az ország határain belül, abszolút moslék ha bárhová máshová viszed.
It tastes great within the borders of that country, but absolute shite if you take it anywhere else.
HungarianMert a másik kegyetlen igazság az volt, hogy nem mehetett máshová.
Because the other simple cold truth was that she had nowhere else to go.
HungarianA legtöbb amerikai számára mindig is könnyű volt elmenni máshová és újrakezdeni, és könnyű is marad.
It was and remains easy for most Americans to go somewhere else to start anew.
HungarianTulajdonképpen kísérnie is kellett; hova máshova mehetett volna?
In fact, I figured that he had to be; because where else could Goblin go?
HungarianAz amerikaiaknak azonban már volt rá egy kifejezésük: máshova állítani a nyugágyat a Titanic fedélzetén.
But the Americans had a term for it: rearranging the deck chairs on the Ti- tanic.
HungarianHa mégsem, akkor a nép hagyja magára a törzsfőnököt, elmegy máshová és létrehoz egy új települést.
If not, the people will abandon the chief, go somewhere else and set up a new settlement.