HU megért
volume_up
{verbum}

megért
volume_up
to apprehend {vb.} [forh.]
Ez a jogi procedúra, amelyet állampolgár legyen a talpán, uniós polgár legyen a talpán, aki megért, hogy mi az, hogy végrehajtási, vagy felhatalmazási aktus.
This legal procedure, and the question of what implementing or delegated act means, takes quite some effort for citizens, for EU citizens, to comprehend.
Mester, te sose érzed magad egyedül, ami arra sarkantyúz, hogy elmondhasd valakinek, akárkinek, egy véredből való barátnak, hogy kiönthesd a szívedet valakinek, aki megért?
Is there ever a loneliness in you, Master, that pushes you to tell someone, anyone, to have a friend of your own mettle, to confide your heart to one who can comprehend?
megért (også: felfog, vélekedik)
megért (også: leesik neki)
megért (også: felfog)
megért (også: felfog, megfog)
megért (også: halad, állít, boldogul, értelmez)
megért (også: felfog, meglát, tapasztal, észlel)
megért (også: felfog, ért, tud, kapiskál)
megért (også: felfog, megnéz, ért, utánanéz vminek)
Még nem láttam városi gyereket, aki egy lukas garast megért volna.
I never saw a city boy yet that was worth a damn.”
Ryannek mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, de az, amilyen arcot vágott Cathy a karácsonyfa előtt, minden pénzt megért.
His reward had been to see Cathy's eyes pop nearly out of her head under the Christmas tree, and lament the fact that all she'd gotten him was a nice set of Taylor golf clubs.
megért (også: fog, eltűr, elvisel, elfogad)
Ez a jogi procedúra, amelyet állampolgár legyen a talpán, uniós polgár legyen a talpán, aki megért, hogy mi az, hogy végrehajtási, vagy felhatalmazási aktus.
This legal procedure, and the question of what implementing or delegated act means, takes quite some effort for citizens, for EU citizens, to comprehend.
megért (også: becsap, elfogad, bevezet, befogad)
megért (også: felfog, rájön)
megért
Természetesen megértjük, hogy szűkös az idő, de reméljük, hogy Ön is megért minket.
We understand your time constraints, naturally, but I hope you will understand us too.
Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha mindent pontosan megért, doktor úr mondta Jack.
We-- I think it's best if you understand everything, Doctor, Jack said.
Féltékeny vagy rá, mert ő jobban megért engem, mint te.
You're jealous because he can understand me like you never could.

Eksempelsætninger "megért" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianAzt hiszem, abból megért valamit, amit én mondok neki, de más szavát nemigen érti.
I think maybe she understands a little of what I say to her, but no one else.
HungarianEgy próbálkozást megért, maga engedte, hogy megpróbáljam, amiért nem lehetek eléggé hálás.
`It was worth a try, and you let me try, and for that, I can't say thanks enough.'
HungarianEgy pár Dekk-6-os húszezer kreditet is megért ez mutatta, milyen jók.
A pair of Dekk-6's could cost twenty thousand credits-that's how advanced they were.
HungarianBeavernek az a döbbenetes, hogy milyen sokat megért belőle.
The thing which amazes Beaver the most about it is how much of it he understands.
HungarianMert jobban megért engem, mint te, ő nem próbál a maga képére formálni.
He understands I have to be allowed to live my life in my own way.
HungarianEz sokkal több volt annál, mint amit az ócska gönc megért, és ezt mindketten tudták.
That was far more than it was worth, and they both knew it.
HungarianMutass valakit, aki elsőre megért egy ilyen Godzilla-filmet!
You show me anybody who understands a Godzilla movie after the first one.
HungarianBeowulf, azt hiszem, elmondhatom Sigmundnak, ez megért egy utat.
Beowulf, I believe I can tell Sigmund it was worth the trip.
HungarianÉletének huszonöt éve alatt megtanulta, hogy nem mindig hoz megnyugvást, ha valamit megért.
In twenty-five years of life, she had learned that understanding didn't always or even often bring peace.
HungarianMég nem láttam városi gyereket, aki egy lukas garast megért volna.
I never saw a city boy yet that was worth a damn.”
HungarianEgy tucatnyi Hírnök Kürtjét megért, de talán még többet is.
It was probably worth a dozen Herald's Horns, or more.
HungarianAzt mondtad, hogy olyan nőt szeretnél, aki megért.
You said you wanted to find a woman who understands you.
HungarianMegért és megengedte, hogy felfüggesszenek vele.
He understands me and he still allows me to hang with him.
HungarianÉn vagyok az egyetlen személy, aki valójában megért téged.
I'm the only person who really cares about you.
HungarianA tájékoztatás pedig megért Steelgrave-nek egy ezrest.
To Steelgrave that information was worth a grand.
HungarianA szív e toleranciája és hrgeur-}e, amely mindent megbocsát, mert mindent megért, a mi számunkra sirocco.
This tolerance and largeur of the heart that forgives everything because it understands everything is a sirocco to us.
HungarianÁrtatlansága és nyers férfiereje minden kincset megért a szemében; az ő rejtélyessége és ügyessége magával ragadta a fiút.
His innocence and simple male power were treasures to her; her mystery and skill had overwhelmed him.
HungarianArról álmodok, hogy találok valakit, aki megért...
I dream about finding somebody who gets me...
HungarianEgyszerűen azért, mert legtöbbünknek fogalmunk sincs, hogy hogyan kell olyan adatokat létrehozni, amilyeneket a 3D printer megért.
Because, simply, most of us here today don't know how to create the data that a 3D printer reads.
HungarianAz az angol olyan volt, mint aki mindent megért.
It was as if that man understood everything.