HU megerősít
volume_up
{verbum}

1. generel

megerősít (også: állít, helybenhagy)
megerősít (også: igazol)
Ez egy fontos kérdés, amint azt a Németországgal és Portugáliával együtt összeállított 18 hónapos elnökségi program is megerősít.
This is an important issue, as has been confirmed by the 18-month Presidency programme we prepared together with Germany and Portugal.
A kisebbségi jogok pedig szerves részét képezik az általános emberi jogoknak, amit az Európa Tanács keretegyezménye is megerősít.
Minority rights are an integral part of universal human rights, however, as confirmed by the Framework Convention of the Council of Europe.
Az alacsony szintű foglalkoztatottság kedvező táptalaja a szegénység és a társadalmi kirekesztődés terjedésének, amit az Eurobarometer 2010. júniusi jelentése is megerősít.
Low levels of employment create favourable conditions for the spread of poverty and social marginalisation, as confirmed by the Eurobarometer report of June 2010.
megerősít (også: igazol, hitelesít, alátámaszt)
megerősít (også: rendbe hoz, beilleszt, megállapít, megjavít)
megerősít
megerősít (også: felizgat, izgat, csattan, üt)
megerősít (også: legénységgel ellát)
megerősít (også: legénységgel ellát)
megerősít (også: jóváhagy, becikkelyez, ratifikál)
megerősít (også: felépül, felújít, toboroz, felfrissít)
megerősít
Szeretném törölni az első mondatból a 'fragmentáció' szót, majd a második mondatban szeretném kicserélni az 'assurer' (biztosít) szót a 'renforcer' (megerősít) szóra.
I wish to remove the word 'fragmentation' in the first sentence, and then in the second sentence replace the word 'assurer' (ensure) with 'renforcer' (reinforce).
megerősít (også: hitelesít, lezár, lepecsétel, leplombál)
megerősít (også: megszerez, megtámad, rögzít, elfoglal)
megerősít (også: megnyugszik, erősít, megszilárdít)
Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket és megoltalmaz a gonosztól.
But God is faithful, who will strengthen and keep you from evil.
Kérem Önöket, ne gondolják, hogy ez zavar engem; épp ellenkezőleg, megerősít.
Please do not think that this bothers me; quite the reverse, I feel strengthened by it.
Ebben a véleményemben megerősít néhány ellentmondás, amelyet már az állásfoglalás kezdete óta látok.
This belief of mine is strengthened by some of the contradictions I can see right at the beginning of the resolution.
megerősít (også: rögzít, megragad, megküzd, megold)
megerősít (også: alátámaszt, aládúcol, aláfalaz)
megerősít (også: jóváhagy, érvényesít)
megerősít (også: igazol, átvizsgál, ellenőriz)

2. "vmit"

megerősít (også: kötéllel kiköt, megköt)

Eksempelsætninger "megerősít" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianKérem Önöket, ne gondolják, hogy ez zavar engem; épp ellenkezőleg, megerősít.
Please do not think that this bothers me; quite the reverse, I feel strengthened by it.
HungarianIsten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban.
Now he that confirmeth us with you in Christ and that hath anointed us, is God:
HungarianNekem nincs terhemre, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket pedig megerősít.
To write the same things to you, to me indeed is not wearisome, but to you is necessary.
HungarianEbben a véleményemben megerősít néhány ellentmondás, amelyet már az állásfoglalás kezdete óta látok.
This belief of mine is strengthened by some of the contradictions I can see right at the beginning of the resolution.
HungarianEz egy fontos kérdés, amint azt a Németországgal és Portugáliával együtt összeállított 18 hónapos elnökségi program is megerősít.
This is an important issue, as has been confirmed by the 18-month Presidency programme we prepared together with Germany and Portugal.
HungarianA szegénység megerősít minket.
HungarianA kisebbségi jogok pedig szerves részét képezik az általános emberi jogoknak, amit az Európa Tanács keretegyezménye is megerősít.
Minority rights are an integral part of universal human rights, however, as confirmed by the Framework Convention of the Council of Europe.
HungarianPásztázás, RHV 579. megerősit.
HungarianEz mind megerősít abban, hogy teljes mértékben támogassam az indítványt és a megállapodás elfogadását, ami mindkét intézmény előnyére fog válni
All of which inclines me to full support for the motion and acceptance of the agreement, which will serve both institutions well.
HungarianOtt van azonban az együttes nyilatkozat is, amelyre az előadó utalt, és amelyet a Tanács egyértelműen megerősít, minthogy együttes nyilatkozatról van szó.
However, there is also the joint statement to which the rapporteur referred, and which the Council clearly endorses, given that it is a joint statement.
HungarianNem tették, ami nyilvánvalóvá válik, ha csak egy pillantást vetünk a mai új-guineaiak arcára, és amit az új-guineai gének alapos vizsgálata is megerősít.
But one of those subfamilies, termed Malayo-Polynesian, comprises 945 of those 959 languages and covers almost the entire geographic range of the Austronesian family.
HungarianTeljes mértékben elfogadhatatlan, hogy Gilad Shalittól megtagadták a hadifogolyként őt megillető jogokat, amelyeket a Goldstone-jelentés is kategorikusan megerősít.
It is totally unacceptable that Gilad Shalit has been denied his rights as a prisoner of war to which the Goldstone Report categorically states he is entitled.
HungarianAz alacsony szintű foglalkoztatottság kedvező táptalaja a szegénység és a társadalmi kirekesztődés terjedésének, amit az Eurobarometer 2010. júniusi jelentése is megerősít.
Low levels of employment create favourable conditions for the spread of poverty and social marginalisation, as confirmed by the Eurobarometer report of June 2010.
HungarianEz a vita megerősít abban a meggyőződésemben, hogy ezt a szerződést minden említett nehézség dacára meg kell valósítani, ugyanis tartalma okán átláthatóságot fog hozni.
This debate strengthens my conviction that this treaty must be implemented, despite all the difficulties which have been raised, because, through its content, it will bring transparency.
HungarianA konfliktus mindkét oldalán állók megszegték a nemzetközi humanitárius jogot, amit ez a jelentés és különféle szervezetek, mint például a Human Rights Watch is megerősít.
Both sides to the conflict were guilty of breaches of international humanitarian law, which has also been confirmed by the report and by various organisations, such as Human Rights Watch.