Ungarsk-engelsk oversættelse af "meglep"


Mente du:meglép
HU

"meglep" engelsk oversættelse

HU meglep
volume_up
{verbum}

Samir, you astonish me, Lawrence answered.
Meglep, hogy a kisebbségek jogait ilyen moralizáló felhanggal kezeljük.
I am astonished that the right of minorities is being deployed in such moralistic terms.
- De hát ez nagyon meglep, Miss Warren - mondta lassan Poirot.
Poirot said slowly: But what you tell me, Miss Warren, is sufficiently astonishing.
(IT) Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim, őszintén meglep a vita hangneme.
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am truly astounded by the instrumental tone of this debate.
meglep (også: legyűr, legyőz, megdöbbent, burkol)
meglep (også: legyőz, megelőz, utolér, előz)
meglep (også: meghökkent)
Meglep válaszolta Poirot, és talányos arckifejezéssel nézte Mrs. Olivert.
You surprise me, said Poirot, looking at her with a somewhat puzzled face.
Ez a nőő szüntelenül meglep engem, gondolta.
That woman never ceases to surprise me, he thought.
You surprise me, Glisten, he said.
meglep (også: megdöbbent, hány, hajít, dob)
Meglep, hogy az Európai Unió nem nyitja meg fényűző épületeit a romák, magániskoláit pedig a roma gyermekek előtt.
I am surprised that the European Union does not throw open its own luxurious buildings to the Roma and its private schools to Roma children.

Eksempelsætninger "meglep" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianRendkívül meglep az a végtelenül optimista meglátása, hogy a munkánk befejeződött.
I am very surprised by your extremely optimistic view that our work is complete.
Hungarian- Vagyis mindent megtud, elveszi Foster revolverét, lelövi és meglép innen.
So, Popov finds out, gets Foster's revolver, shoots him, and bugs the hell out.
HungarianMeglep, hogy itt találkozunk mondta a férfi, amikor közelebb ért a szolgához.
Surprised to see you here, the man said as he drew nearer to the manservant.
HungarianTulajdonképpen meglep, hogy nem ismered, de úgy látszik, az emberek elfelejtették.
Indeed, I am surprised you do not know it, but perhaps men have forgotten.
Hungarian(NL) Elnök asszony, továbbra is meglep a Ház képmutatása és következetlensége.
(NL) Madam President, the hypocrisy and inconsistency of this House continue to amaze me.
HungarianMeglep, hogy Catania úr nem az Ombudsman éves jelentéseire alapozta a jelentését.
I am surprised that Mr Catania did not base his report on the annual reports of the Ombudsman.
HungarianHa végrehajtja a kivégzést, és meglép, nem úszva fog hazamenni, nem igaz?
If he takes the shot and gets away, he won't be swimming home, will he?
HungarianEgy kicsit meglep, hogy én vagyok az egyetlen képviselőcsoporti elnök, aki ma itt felszólal.
I am a little surprised that I am the only group chair to speak here today.
HungarianMeglep, hogy a kisebbségek jogait ilyen moralizáló felhanggal kezeljük.
I am astonished that the right of minorities is being deployed in such moralistic terms.
HungarianKicsit meglep, hogy Tolar mellé osztottak be jegyezte meg Lamar, miközben megtörülte a száját.
I'm a little surprised they put you with Tolar, Lamar said, wiping his mouth.
HungarianMeglep, hogy senki sem nézte meg a dátumot azon a levélen, amelyik a FBI-nál van.
I'm surprised nobody noticed the date on the one the FBI has.
Hungarian- De hát ez nagyon meglep, Miss Warren - mondta lassan Poirot.
Poirot said slowly: But what you tell me, Miss Warren, is sufficiently astonishing.
HungarianEz a John... mindig meglep minket a rejtett képességeivel, ugye?
That's John -- he's always surprising us with his hidden talents, isn't he?
HungarianMeglep, hogy még sosem hallott erről a csodás, misztikus világról.
I'm surprised you haven't heard of Aldea, the wondrous, mythical world.
Hungarian- Meglep hogy egy lány akinek 60-nál több az IQ-ja, szóba áll veled?
You surprised that a girl with an IQ over 60 can give you a hard-on?
Hungarian(NL) Nagyon meglep, hogy a törökországi helyzet nem került az e heti napirend élére.
(NL) I am very surprised that the situation in Turkey has not been placed at the top of this week's agenda.
HungarianEz némileg meglep, mivel a számok önmagukért beszélnek.
I am a little surprised by this, because the figures speak loud and clear.
HungarianA cikk szerint maga a legjobb, és utálja, ha valaki meglép.
The article said you're the best and you hate when someone gets away.
HungarianMintha azt mondtad volna az este, hogy Otis alighanem meglép, mire visszajössz a városból jegyeztem meg.
I thought you said last night that Otis would be gone when you got back from town, I said.
HungarianMeglep, mert ezen a vidéken rengeteg maradvány található!
Then Im surprised, since there are plenty of remnants in these lands.