Ungarsk-engelsk oversættelse af "megnyílt"

HU

"megnyílt" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "megnyílt" i kontekst.

Eksempelsætninger "megnyílt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianMegadja, hová kerüljön az egérmutató az újonnan megnyílt párbeszédablakokon.
Specifies if and how the mouse pointer will be positioned in newly opened dialogs.
HungarianA Nguyen-ház ajtaja megnyílt Grillo előtt, de keretében nem Ellen állt, hanem a fia.
The door of the Nguyen house was answered to Grillo, not by Ellen, but by her son.
HungarianAz Egyesült Államokban lezajlott választások után megnyílt a lehetőségek ablaka.
There is a window of opportunity after the election in the United States.
HungarianHa utaztam, tele voltam pénzzel, és papírjaim előtt megnyílt minden ajtó.
When I traveled I had plenty of money, and documents that opened doors everywhere.
HungarianA légi csata eredménye az lett, hogy megnyílt az út a csapásmérő egységek előtt.
This bar fight had the effect of clearing the way for the strike force.
HungarianMajd a fürdőszoba ajtaja egy kattanással megnyílt, és a Vadember előkerült, igen sápadtan.
Then, with a click the bathroom door opened and, very pale, the Savage emerged.
HungarianA talaj hirtelen megnyílt alatta, és a katona hangos sikollyal tűnt el a föld alatt.
The floor promptly fell open under him, and he dropped from sight with a despairing shriek.
Hungarian- Sosem hiszik - motyogta Mirt, miközben megnyílt előttük egy keskeny járat.
But I had no idea- They never do, Mirt purred, as stones parted to open a narrow, secret way.
HungarianMegnyílt előtte egy táj; olyan volt, akár egy hívogató anyaöl.
Fractal tentacles spread through the networks with blinding speed, penetrating.
HungarianTávozásával megnyílt az út Egyiptom lehetséges átalakulása előtt.
His departure has opened the way to the possible transformation of Egypt.
HungarianMegnyílt előtte a lehetőség: gyengekezű őrült lenne, ha elszalasztaná.
Opportunity was rising before him; he would be a fool and a weakling if he did not seize it.
HungarianAkkor behatoltam a házba, amelynek minden ajtaja megnyílt előttem.
And then I entered the house, making the locks give way from the inside.
HungarianMegnyílt az égben az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája a templomban.
And the temple of God was opened in heaven: and the ark of his testament was seen in his temple.
HungarianA Törökország előtt megnyílt európai távlat a reformok lényeges hajtóerejének bizonyult.
The European perspective for Turkey has proved to be a key incentive for reforms in the country.
HungarianA nő tekintetében ismét megnyílt a szakadék fekete ürege a tébolyult sötétség a rét füve alatt.
Again that black look of crevasse; the batty darkness under the meadow.
HungarianOldala megnyílt, a rohamosztagosokat forró, poros napfény fürösztötte.
The side yawned open, spilling in hot air and brilliant sunshine.
HungarianNeki pedig nyomban megnyílt az ajka és megoldódott a nyelve, megszólalt és magasztalta az Istent.
For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you must say.
HungarianHorvátország előtt újra megnyílt a csatlakozási folyamat lehetősége és most már előrelépés tapasztalható.
The accession process of Croatia has been unblocked and is now moving forward.
HungarianCreideiki nevetett, és megnyílt a kívülről érkező hang előtt.
Creideiki laughed, and opened himself to the noise from the outside.
HungarianMost, barátaim, ránk mosolyog a szerencse, és megnyílt számunkra az igazi nemzeti nagyság ösvénye.
Now, my friends, fortune smiles on us, and the path to real national greatness is open to us.

Andre ord i vores ordbog

Hungarian
  • megnyílt

Endnu flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog af bab.la.