Ungarsk-engelsk oversættelse af "megnyerni"

HU

"megnyerni" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "megnyerni" i kontekst.

Eksempelsætninger "megnyerni" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianFontosabb volt neki a jó sportember szerepét játszani, mint megnyerni a meccset.
His rôle as a good sportsman was more important to him than winning matches.
Hungarian. - Globális szinten akarom megnyerni ezt a versenyképességi harcot.
President of the Commission. - I want to win this competitiveness battle globally.
HungarianSzükség volt rá, ehhez kétség sem fért, ugyanis csak így lehetett megnyerni ezt a háborút.
The deed was necessary, no doubt as to this, since it was how the war must be won.
HungarianA be nem jelentett munka elleni harcban az üzleti szférát szövetségesnek kell megnyerni.
In the fight against undeclared work, we must enlist the business community as an ally.
HungarianMost, négy parancsnokkal később más üzenetet hallunk: "Ezt nem lehet katonailag megnyerni.
Now four COM ISAF's later, we hear a different message: "This cannot be won militarily.
HungarianMég Maradona vagy Pelé sem tudná egyedül megnyerni e válság meccsét.
Not even Maradona or Pelé could win the match of this crisis by themselves.
HungarianA férfi halkan füttyentett, és kinyújtotta a kezét, próbálta megnyerni a kutya rokonszenvét.
He held out his hand and gave a low whistle to see if he could get the dog's attention.
HungarianPesszimizmussal nem fogjuk megnyerni a következő gazdasági csatákat.
It will not be with pessimism that we will win the next economic battles.
HungarianNézd, egy bűnügyi tárgyalást úgy lehet megnyerni, hogy egyszerűen nincs bizonyíték a vád kezében.
Look, you beat a criminal prosecution by denying evidence to the prosecutors.
HungarianTudja, időnként azon tűnődöm, hogyan tudtuk megnyerni azt a kibaszott háborút?
You know, sometimes I wonder how we ever won the fuckin' war.
HungarianÕ fogja ezt a dolgot megnyerni, hacsak nincs valami, amit el szeretnél mondani nekem.
He's gonna win this thing, unless you have something to tell me.
Hungarian- Olyan ügynek próbálják megnyerni anyádat, ami nem is lehetett soha neki való.
They're trying to make your mother into something she isn't.
HungarianMeg kell értenünk, hogy nemzetközi összefogás nélkül Mexikó nem fogja megnyerni ezt a háborút.
We have to understand that without international involvement, Mexico will not win the war.
HungarianCsak akkor fogjuk megnyerni, ha továbbra is nagyon erős eszközeink vannak.
We will win it only if we continue to have very strong tools.
HungarianKi kell tartanunk és továbbra is ki kell tartanunk és a csatát semmilyen ponton nem fogjuk megnyerni.
We must persist and continue to persist and we will not win the battle at any point.
HungarianNos, van egy ötletem, amihez szeretném megnyerni mindkettőjüket.
Well, I have an idea I want to float on the both of you, Durling said.
HungarianA Cardinals a bajnokságot nem tudta megnyerni, de még mindig a mienk volt az év legjobb játékosa.
The Cardinals would not win the pennant, but we still had the greatest player in the game.
Hungarian- Akkor talán Amalthea úrnőt nem a nagy tettekkel lehet megnyerni.
Then perhaps the Lady Amalthea is not to be won by great deeds.
HungarianAz volt a tét, hogy segítsek neked elveszteni a világmindenséget és megnyerni a játszmát.
It was to help you lose the world and win the game, Ben.
HungarianTarry nyitott, s mint várható volt, arról faggatta Lake-et, nem a pénzével próbálja-e megnyerni a választást.
Tarry went first, and, as expected, asked Lake if he was trying to buy the election.

Andre ord i vores ordbog

Hungarian
  • megnyerni

I den dansk-engelske ordbog kan du finde flere oversættelser.