Ungarsk-engelsk oversættelse af "megnyilvánulását"

HU

"megnyilvánulását" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "megnyilvánulását" i kontekst.

Eksempelsætninger "megnyilvánulását" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianSzorgalmazzuk, hogy a Bizottság vezényelje és koordinálja az európai szolidaritás megnyilvánulását.
We urge the Commission to drive and coordinate the European solidarity effort.
HungarianKIayus nem találta sértőnek a megnyilvánulását, inkább jót mulatott a dolgon.
Klayus seemed amused by this reaction, rather than affronted.
HungarianMéltányolni kell az érzés ilyesfajta megnyilvánulását.
00:15:03.21,00:15:06.34 You gotta respect that kind of display of affection.
HungarianMeg tudom mutatni, hogy elfogadom Isten minden megnyilvánulását.
I can show that I've opened myself to every aspect of God.
HungarianA neonácizmus és a rasszizmus minden megnyilvánulását a közös európai értékek elleni közvetlen fenyegetésként értékelik.
Every emergence of neo-Nazism and racism is viewed as a direct threat to the common values of Europe.
HungarianHatározottan elítéljük a vallás miatti intolerancia minden megnyilvánulását bármely személlyel szemben, bárhol is történjen.
We strongly condemn all acts of intolerance against any person because of his religion of belief wherever they occur.
HungarianEz a kereskedelmi politika és az annak konkrét megnyilvánulását jelentő megállapodások egyre kevésbé rendelkeznek demokratikus legitimitással.
This trade policy and the agreements giving it concrete expression are increasingly lacking in democratic legitimacy.
HungarianE kezdeményezés humanitárius jellege az EU szolidaritása külső dimenziójának egyre konkrétabb megnyilvánulását képviseli.
The humanitarian nature of this initiative is representative of the increasingly concrete nature of the external dimensions of EU solidarity.
HungarianIdentitásom megnyilvánulását akarta látni.
And I also understood that I would keep disappointing him. He wanted to see the manifestation of my identity.
HungarianTermészetesen elítéljük a terrorizmus mindenfajta megnyilvánulását, függetlenül attól, hogy kik az elkövetők vagy az áldozatok, és hogy hol történik.
We, of course, condemn all acts of terrorism, irrespective of who the perpetrators or victims are and of where they are carried out.
HungarianHa még sincs semmi, a nyomozás természete kiszivárogna, és az egész epizódot úgy tálalná a sajtó, mint a japánüldözés újabb rasszista megnyilvánulását.
If it were not, the nature of the investigation would be leaked and the entire episode would appear in the press as another racist piece of Japan-bashing.
HungarianA szadista viselkedésnek ezt a szörnyű megnyilvánulását könnyű elítélni, de nehéz megérteni a szociálpszichológia emberileg elfogadott paramétereinek mentén.
Such a gruesome performance of sadistic behaviour is easy to condemn but hard to understand using humanly accepted parameters of societal psychology.
HungarianÜdvözlöm az alap mobilizálásáról szóló szavazást, ami azon szándék első megnyilvánulását jelzi, hogy támogassuk a globalizációval szembesülő európai polgárokat.
I welcome the voting of the decision to mobilize the fund, which represents a first attempt to support our European citizens who face the challenges of globalisation.

Andre ord i vores ordbog

Hungarian
  • megnyilvánulását

Derudover tilbyder bab.la en dansk-engelsk ordbog for flere oversættelser.