Ungarsk-engelsk oversættelse af "megnyitja"

HU

"megnyitja" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "megnyitja" i kontekst.

Eksempelsætninger "megnyitja" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianA kijelölt könyvtár szerkesztéséhez megnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt.
Opens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library.
HungarianAz Európai Parlament Brüsszelben megnyitja látogatóközpontját, a Parlamentáriumot.
The European Parliament in Brussels opens its Visitors' Centre – the Parlamentarium.
HungarianMegnyitja a Szín párbeszédablakot, ahol kiválaszthatja a bemutató háttérszínét.
Opens the Color dialog, where you can select the background color of the presentation.
HungarianE téren ez megnyitja az utat egy nagyon kívánatos tisztítási folyamat előtt.
This will open the way to a highly desirable clean-up operation in this area.
HungarianEz megnyitja az utat a biztonság, a béke és az új partnerség közös jövője előtt.
And that opens a shared future of security, peace and new partnerships.
HungarianMegnyitja a függvénytündért, amely segítségére lesz a képletek interaktív elkészítésében.
Opens the AutoPilot: Functions, which helps you to interactively create formulas.
HungarianMegnyitja a Stílussegédet, amelyben kiválaszthatja a fonetikus átirat karakterstílusát.
Opens the Stylist where you can select a character style for the ruby text.
HungarianMegnyitja az XML-szűrő ellenőrzése párbeszédablakot a kiválasztott fájl nevével.
Opens the Test XML Filter dialog with the name of the selected file.
HungarianMegnyitja a kijelölt csoportot, így az egyes objektumokat tudja szerkeszteni.
Opens the selected group, so that you can edit the individual objects.
HungarianMegnyitja a Szín párbeszédablakot, ahol a bemutatóban használt szöveg színét választhatja ki.
Opens the Color dialog, where you can select the text color of the presentation.
HungarianMegnyitja az Adatfeliratok párbeszédablakot, amelyen beállíthatja az adatok címkéit.
Opens the Data labels dialog, which enables you to set the data labels.
HungarianA Lisszaboni Szerződés megnyitja az utat a sport európai dimenziójának kialakulása felé.
The Treaty of Lisbon paves the way for a real European dimension in sport.
HungarianElindítja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőjét, és megnyitja szerkesztésre a kijelölt makrót.
Starts the %PRODUCTNAME Basic editor and opens the selected macro for editing.
HungarianMegnyitja a Szűrő ablakot, ahol különféle szűrőket lehet alkalmazni a kijelölt képre.
Opens the Filter window, where you can use various filters on the selected graphic image.
HungarianMegnyitja a Táblatervezés párbeszédablakot, amelyen szerkesztheti a kijelölt táblát.
Opens the Table Design dialog, where you can edit the selected table.
HungarianMegnyitja az aktuális alkalmazáshoz tartozó %PRODUCTNAME Súgó főoldalát.
Opens the main page of the %PRODUCTNAME Help for the current application.
HungarianEzt hozzá szeretné adni a jelenlegi fájlhoz, vagy megnyitja mint újat?
Do you wish to add this to the current archive or open it as a new archive?
HungarianMegnyitja az Új Adabas adatbázis létrehozása párbeszédablakot, ahol új adatbázist hozhat létre.
Opens the Create New Adabas Database dialog, where you can create a new database.
HungarianMegnyitja a Különleges karakterek párbeszédablakot, ahol a felsorolásjelet választhatja ki.
Opens the Special Characters dialog, where you can select a bullet symbol.
HungarianMegnyitja a Táblatervezés párbeszédablakot, amelyen egy új táblát hozhat létre.
Opens the Table Design dialog, where you can create a new table.

Andre ord i vores ordbog

Hungarian
  • megnyitja

I den dansk-tyske ordbog kan du finde flere oversættelser.