Ungarsk-engelsk oversættelse af "mentében"

HU

"mentében" engelsk oversættelse

EN

HU mentében
volume_up
{adverbium}

mentében (også: hosszában, mentén, megfelelően)
volume_up
along {prp.}
Az ejtőernyősök csepp játékkatonák libasorban vonultak a csatornák mentében, de ebből a magasságból mozdulatlannak látszottak.
The tiny figures of the parachutists moved in single file along the canals, but at this height they appeared stationary.

Eksempelsætninger "mentében" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianRámosolygott mentében a recepciósra, majd pedig Parks tábornok titkárnőjére.
He smiled at the receptionist as he went through, then at General Parks's secretary.
HungarianIsmét elindult, és mentében a hálóval szétborzolgatta az útjába eső gyér fűcsomókat.
Then he began to walk again, striking the clumps of grass with the bottom of the shaft.
HungarianMentében lehajolt a zsúfolt járdán, és felemelte az üdítősdobozt.
He walked down the crowded morning sidewalk, bent down, and picked up the soda can.
HungarianAdam (hogy az új nevén nevezzük) megállt az ajtó felé mentében.
Adam (to give him his new name) stopped as he was moving to the door.
HungarianKibattyogott a fürdőszobába, mentében lehántotta koszos alsóneműjét, és vizelt vagy két óra hosszat.
He went into the bathroom, shucking out of his dirty skivvies as he walked, and urinated for an hour or two.
HungarianHelyes szólt kifelé mentében az alkalmazott.
1 Very well, the attendant said on the way out the door.
HungarianMár félúton járt a repülőgép felé mentében, maga mellett a készségesen tipegő stewardesszel, amikor valaki utánakiáltott.
He was halfway to the aircraft with the attendant trotting beside him when they heard, a shout from behind.
HungarianKifelé mentében elhaladt a sztázisasztal mellett, rajta a hullával, amiért most olyan nagy árat fizetnek.
On her way out of the lab, she passed the stasis-bier of the ancient cadaver they had reclaimed at such cost from the Shallow Cluster.
HungarianAz út mentében álló fekete dobozkocsi mellett suhant el, az út túlsó felén meg éppen a helikopter ülepedett volna le.
The driver passed in the proper lanethe black pickup off the road to his right, the helicopter settling down off the road to his left.
HungarianDe amikor odább léptem a fal mentében, a puska megmozdult, tétovázott, majd követett; a hang pedig újra meg újra ugyanazt ismételte.
But when I moved round the wall the rifle wavered, hesitated, kept me covered: the voice went on saying the same thing over again.
HungarianTony lakására mentében eszébe jutott, milyen is volt az a pillanat, amikor azt hitte, Tony megsebesült, netán meghalt.
In the car, on the way to Tony's place, she recalled how she had felt in that dark moment when she'd thought Tony was seriously hurt, perhaps dead.
HungarianOdasántikált Cephelo, akinek fekete szakállas arcára csíkokat húzott a vér és a korom, mentében dobva félre a törött dárdát.
Then Cephelo hobbled forward, casting aside the broken spike as he came up to the Valeman, his dark bearded face streaked with blood and soot.
HungarianSolo óvatosan kicsusszant a bokszból, eltette a pisztolyát, és megint kifelé indult, mentében odavetve némi aprót a csaposnak.
Warily, Solo slid out of the booth, bolstered his blaster, and continued on toward the lobby, flipping a coin to the bartender as he passed.
HungarianA kitelepített kisfiú, aki hátat fordít a családi oltalomnak, és megindul lefelé, engedve a falu csábításának, és mentében irigykedve és félve halad el a Gyalogút mellett.
The little evacuee who abandons the protection of his family and ventures into the tentacular town, walking the broad avenue, skirting the Alley he so enviously fears.
HungarianMajd eszméltek, hogy Walt totyogó korától hulla képét nevelgeti magában - hogy az lappang a part mentében, az les rá, mikor kaphatja el s viheti ki a nyílt vízre.
And Garp and Helen and Duncan held their breath; they realized that all these years Walt had been dreading a giant toad, lurking offshore, waiting to suck him under and drag him out to sea.
Hungarian- érdeklődött Bensenhaver, közben a szeme követte a hosszú dűlőutat, amelynek mentében mintha találomra potyogtatták volna el a csűröket meg a fészereket.
Bensenhayer asked; his eyes followed a long dirt driveway to what appeared to be a random dropping of barns and outbuildings, one of which he knew was the main farmhouse, where the people lived.