Ungarsk-engelsk oversættelse af "mer"


Mente du:mér, me
HU

"mer" engelsk oversættelse

HU mer
volume_up
{verbum}

Megteheti: senki sem mer majd kérdezősködni terveiről, s ideje is van bőven.
He could do that, for no one would dare to question the plans of Rhiannon and he had time also.
Mert nincs itt, asszonyom, és nem mer visszajönni.
Because he's not here, Madam, and he doesn't dare to come back.
Kérdés, hogy vajon el mer-e indulni egyenesen a Maddon-szikla felé.
Another thing, would he dare set his course direct for Maddon's Rock?
nothing venture nothing have
nothing venture nothing win

Eksempelsætninger "mer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Hungarian- Azt hittem, a Közbiztonsági Bizottság főbiztosával senki sem mer ujjat húzni.
I thought the Chief Commissioner of Public Safety was pretty much unassailable.
HungarianAszontad, azér beszéttük a Svindlerrel, mer begyütt a várossba Lavertyval, he?
Ya said we could talk ta Dodger 'cause he was coming inta town wit Laverty, right?
HungarianEz arra az alapvető bizalomra mér csapást, amelyre az Európai Uniónak szüksége van.
That strikes a blow against the basic confidence that the European Union needs.
HungarianNagyanyó mindig mondta, "mér' kéne megvenni a tehenet, ha szex ingyé' is van?"
My grandmother always said, Why buy the cow when you get the sex for free?
HungarianA beszéd elhangzása után a palotában még Lamurk sem mer fellépni ellene.
Even Lamurk would not attempt a move again inside the palace, after the last one.
HungarianHa ezzek a tündék anyira erőssek meg okossak, akkó mér nem kaptak el minketis?
If dese elves is so almighty tough and smart, how come dey didn't get us?
HungarianLe kell passzolnunk a kínpadlebontást, mer' ez a köcsög még megmurdelja magát.
We gotta take a pass on stage trashing business, otherwise he's liable to kill himself.
HungarianNem tom, mér akartok beszélni azzal a félnadrággal, de ez a ti dolgotok.
Dunno why you'd want to talk to that meringue-head, but it's your buffalo nickel.
HungarianKezét fenyegetőn rázta az asszony előtt, de látszott rajta, hogy nem mer hozzáérni.
He raised his hand to her, trembled as if he did not quite have the courage to strike.
HungarianÖsztönösen tudta, hogy nem mer emlékezni arra, milyen munkát végzett a Milestone-ban.
Intuitively, she knew that she dared not remember what work she had done at Milestone.
HungarianMint a Mayfair név, mer mindig annak híják őket, akárkihez mennek férjhez!
Same with the name Mayfair and the way they always keep it, no matter who they marry.
HungarianMit akart mondani anyám a halála éjszakáján, amikor mér nem bírt beszélni?
What did my mother want to tell me the night she died when she could no longer speak?
HungarianMaga mer beszélni civilizáltságról, mikor egy ilyen barbár tettet követett el?
You claim to be civilised, yet you have committed an act of barbarity!
Hungarian. - Az EU-n belüli csalás a rendszer integritására mér csapást.
in writing. - Fraud within the EU strikes at the very integrity of the system.
HungarianPiso kormányzó, hála legyen az isteneknek, nincs itt, és nem is mer visszajönni.
Governor Piso, thank the gods, is not here and dares not come back.
HungarianEbből a házasságból, melyről ön álmodozni mer, soha nem lehet semmi.
This match, to which you have the presumption to aspire, can never take place.
HungarianOlyan emberé, aki annyiszor elbukott, hogy gondolni sem mer a győzelemre.
For the sort who can't afford to care if he succeeds or not, because he fails so often.
HungarianMer nem lessz senki, aki lelőlye az Andie-kat a háttad fnöggúl, ha kicsesző velükk.
Ain't gonna be nobody ta shoot de Andies on yer tail if ya dump us.
HungarianItt egy másik változat, ami válaszcsapásokat mér a Szovjetunióra.
There's another version there that sends retaliatory strikes at the Soviet Union.
HungarianFiam, mér nem veszi le azt az aranyórát és dugja zsebre? kérdezte az ember.
`Son, why don't you take off that gold watch and slip it inside your pocket?' the man said.