Ungarsk-engelsk oversættelse af "mindamellett"

HU

"mindamellett" engelsk oversættelse

HU mindamellett
volume_up
{adverbium}

mindamellett (også: mégis, vmi ellenére, vmi dacára)
Mindamellett itt van a súlyos gazdasági válság, amellyel meg kell küzdenünk.
That notwithstanding, we also have a severe economic crisis to overcome.
Mindamellett fontos a közvélemény aktívabb szerepvállalása, valamint az új szabványok létrehozásához való hozzájárulása.
That notwithstanding, it is important for the public interest to play a more active role and contribute to the creation of new standards.

Eksempelsætninger "mindamellett" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianEurópa mindamellett szépen sorban bontja le a megkülönböztetés korlátait.
Nonetheless, Europe is breaking down the barriers of discrimination, piece by piece.
HungarianKitartunk mindamellett, amit eddig már oly sokszor elmondtunk Görögországról.
We stick by everything that we have already said on many occasions with regard to Greece.
HungarianMindamellett mellette szavaztam, figyelembe véve, hogy a fő feladat még csak most kezdődött.
I voted in favour, bearing in mind that the principal task has only just begun.
HungarianMindamellett, uram, szeretném még egyszer megnézni azt az ön különös levelét.
But I must confess, sir, Id like to have another look at that very odd letter you received.
HungarianMindamellett azt mondja, életének a legjobb része az utóhang, nem a történet.
He says, though, that his epilogue rather than his story has been the best part of his life.
HungarianMindamellett szeretnék egy-két vázlatot csinálni... különösen a szalonról.
As a matter of fact I'd like to make a sketch or two - particularly in that drawing-room.
HungarianMindamellett megállapodtak: "Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép közt."
But they said: Not on the festival day, lest perhaps there should be a tumult among the people.
HungarianMindamellett, Simone maga is szeretne néhány szót váltani veletek a forgatás megkezdése előtt.
Anyway, Simone insisted on speaking with you herself before filming started.
HungarianTout de méme, Mindamellett. nem hiszem, hogy sokat tehet jelenleg odalent.
Tout de mme, I do not think there is much you can do down there for the present, said Poirot.
HungarianMindamellett igen szokványos arc volt, futószalagon gyártott.
Yet it was a very ordinary face and its prettiness was strictly assembly line.
HungarianMind seggfejek meg faszok de mindamellett kurvára ott vannak és gondoskodnak rólad.
They're always assholes and shit but besides that they're still fucking there to take care of you.
HungarianMindamellett türelmetlenül várta a másnapot és az indulás óráját.
Still he waited almost impatiently for to-morrow, and the hour when he could go to her.
HungarianMindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel."
But this kind is not cast out but by prayer and fasting.
Hungarian- Mindamellett igen veszélyes kettős játékot javasolsz, Brammager!
Naetheless, Brammagar, you're proposing a very dangerous double game!
HungarianMindamellett kulcsemberek: nélkülük nem tudtuk volna elérni ezt a mai eredményt.
Without them we would not have achieved today's result.
Hungarian- Mindamellett most már egyenesben van minden... a tervnek megfelelően történik minden...
Anyway, things are going well now - all going according to plan.
HungarianMindamellett nem mondtam, hogy idegenvezetőnek fogadtalak fel, ilin.
Besides, I did not say that you were to be a guide in these lands.
HungarianMindamellett egyáltalán nem érezte szükségét annak, hogy bárki is csodálja.
Besides, Roy didn't need or want the admiration of anyone.
HungarianJogi berendezkedésünk mindamellett megköveteli a személyiségi jogok és a személyes adatok védelmét.
Nonetheless, our legal set-up requires individual rights and personal data to be protected.
HungarianMindamellett ez a szerelmi história nem alakul olyan zavartalanul, ahogy az ember várná.
And yet the course of true love does not run quite as smoothly as one would under the circumstances expect.