Ungarsk-engelsk oversættelse af "nagyfokú"

HU

"nagyfokú" engelsk oversættelse

HU nagyfokú
volume_up
{adjektiv}

nagyfokú (også: izgatott, előkelő, magasztos, )
volume_up
high {adj.}
Ezeket az országokat nagyfokú versenyképesség és gyors gazdasági növekedés jellemzi.
The countries in question are characterised by high competitiveness and fast economic growth.
Olyan tevékenységekre van szükségünk, amelyek nagyfokú ökológiai tudatosság kialakulását ösztönzik.
What we need are activities that inspire a high level of ecological awareness.
Rendkívül nagyfokú pontosságot követelünk meg, képzelheti.
We require a very high degree of accuracy, as you might imagine.
nagyfokú (også: heves, erős)
Ezért nincs kitéve olyan nagyfokú nyomásoknak, amelyek különféle bűnvádi eljárásokat válthatnak ki.
It is not therefore subject to intense pressures that might provoke various kinds of criminal action.
A betegség nagyfokú szenvedést és elhullást okoz az érintett állatoknál és mérhető negatív hatása van a vidéki gazdaságra és a gazdálkodói közösségre.
The disease causes intense suffering and death amongst the affected animals and has a measurable negative impact on the rural economy and the farming community.
Végül pedig, az a nagyfokú nyomás, amelynek a világ ki van téve 2008-ban, megmutatta, hogy milyen fontos, hogy közös elképzeléseink legyenek az Egyesült Államokkal.
Lastly, the intense pressure to which the world has been subjected in 2008 has demonstrated how important it is to share a common vision with the United States.

Eksempelsætninger "nagyfokú" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianEzért a szegénység elleni küzdelemnek valóban nagyfokú figyelmet kell szentelnünk.
Thus, the fight against poverty really has to be a major concern of ours.
HungarianSzeretném elismerésemet kifejezni a svéd elnökség nagyfokú szakmai hozzáértését illetően.
I would like to applaud the great professionalism of the Swedish Presidency.
HungarianNagyfokú kreativitás és innováció szükség a finanszírozási csomagok megszerzéséhez is.
It also takes a very great deal of creativity and innovation to assemble funding packages.
HungarianUdinászra egy sor agytompító ismételgetés és nagyfokú kimerültség várt.
Awaiting Udinaas was a period of mind-numbing repetition and exhaustion.
HungarianIrakban nagyfokú szolidaritás tapasztalható a száműzetésben élő irániakkal szemben.
Inside Iraq there is much solidarity with the Iranians in exile.
HungarianA távközlési csomag ugyanakkor nagyfokú hozzájárulás a demokrácia fejlesztéséhez is.
The telecoms package also, however, makes a major contribution to the development of democracy.
HungarianA tagállamok és az európai polgárok nagyfokú jogbizonytalanságot tapasztalnak.
A great deal of legal uncertainty has been created for the Member States and for European citizens.
HungarianA társadalmi elfogadottsághoz tájékoztatás, ismeret és nagyfokú átláthatóság szükséges.
Information, knowledge and a great degree of transparency are necessary for public acceptance.
HungarianMindannyian tudjuk, hogy a pekingi cselekvési platform nagyfokú előrelépést jelent.
We all know that the creation of the Beijing Platform for Action represented a major step forward.
HungarianSzeretném megköszönni felelősségteljes és nagyfokú elkötelezettségét.
Thank you, Commissioner, and I want to thank you for your responsible and great engagement.
HungarianEz nagy kihívást jelent és nagyfokú együttműködést is kíván.
This poses a major challenge and calls for cooperation on a large scale.
HungarianArra utalt ezzel, hogy nagyfokú bizonytalanság jellemzi az állományokkal kapcsolatos becsléseket.
What he was trying to say was that there is a large degree of uncertainty in stock estimations.
HungarianElőnye, hogy alakváltoztatás nélkül nagyfokú hőt visel el.
It's used because it stands a great deal of heat without distortion.
Hungarian15 percnél már nagyfokú oxigénhiány lépett fel a szívemben.
At 15 minutes I was suffering major O2 deprivation to the heart.
HungarianEngem lenyűgözött, hogy a választási folyamat megfigyelésében milyen nagyfokú volt a polgári jelenlét.
I was fascinated by the degree of civic involvement in the observation of the election process.
HungarianNagyfokú csodálatot érdemel, mindenekelőtt azért, mert Ön folyamatosan a párbeszéd mellett száll síkra.
It deserves a great degree of admiration, above all, for your continuous advocacy of dialogue.
HungarianAz első a maximális világosság és a nyilatkozatok és a pénzügyi eszközök közötti nagyfokú konzisztencia lenne.
The first would be maximum clarity and consistency between statements and financial action.
HungarianOlyan ember, aki állandó és nagyfokú idegfeszültségben él.
He is a man who is in a condition of great nervous tension.
HungarianEz elsősorban a gabonafélék és ebből kifolyólag a takarmány árának nagyfokú emelkedésének köszönhető.
This is primarily due to a considerable increase in the price of cereals and, consequently, of feedstuffs.
HungarianEhhez nagyfokú tudatosság és elkötelezettség szükséges.
To do this requires considerable awareness and commitment.