Ungarsk-engelsk oversættelse af "nem messze"

HU

"nem messze" engelsk oversættelse

EN

HU nem messze
volume_up
{adverbium}

nem messze (også: a közelben, körös-körül)
volume_up
about {adv.}
Nem messze tőle az a bizonyos, mérgekről és híres méregkeverőkről szóló könyv feküdt.
Near him on the granite counter lay the volume about poisons and famous poisoners in history.
Ha a montpelieri könyvtáros tudta, miről beszél, nem messze innen egy falunak kell lennie jegyezte meg Jill.
If the librarian in Montpelier knew what she was talking about, Jill said, there ought to be a village up ahead.
Nem messze a Trikkala háta mögött a kis fehér hajó, amely erre a szörnyű helyre hozott bennünket, őrülten hánykolódott a hullámverte vizeken.
And just aft of the Trikkala the little white-painted ship that had brought us to this dreadful place flung herself about like a mad thing in the broken water.

Lignende oversættelser "nem messze" på engelsk

nem substantiv
nem adjektiv
English
nem
nem- adjektiv
English
messze substantiv
English
messze adjektiv
English
messze adverbium
messze

Eksempelsætninger "nem messze" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianTudta, hogy Marcsenko villája Peregyelkino közelében van, nem messze az övétől.
Karpov knew that Marchenko had a villa close to Peredelkino, not far from his own.
HungarianNem messze tőle, még mindig Sagansky gallérjába markolva, egy másik férfi feküdt.
A little way from him, his hand still grasping Sagansky's jacket, lay another man.
HungarianA Gárda ezredese, akivel Nicosar korábban beszélt, az Uralkodótól nem messze állt.
The Guards colonel Nicosar had been talking to earlier stood near the Emperor.
Hungarian- Most, ha nem lelte a helyét, átment a szigetekre, amelyek nem voltak túl messze.
When she got restless now she went to the islands, which weren't so very far away.
HungarianNem messze újabb fények gyúltak, és most testközelbl láttam a fájdalmat a szemében.
More light flickered to one side and, close up, I could see the pain in his eyes.
Hungarianmorogta Szivárvány hat az autójában ülve, nem messze a Vörös tértől.
RAINBOW SIX asked, sitting still in his personal car not far from Red Square.
HungarianA trónszéktől nem messze körülbelül egy tucatnyi rongyos, vászonruhás ember térdel.
There are a dozen or so burly fellows in loincloths squatting near the throne.
HungarianA dolgok messze nem ilyen egyértelműek, és mindig újra meg újra kell próbálkoznunk.
Things are not nearly as clear-cut and each time we have to try and try again.
HungarianValójában a büntetőjog Európában ma nem szabványos - tényleg messze áll ettől.
The fact is that criminal law in Europe today is not standard - indeed far from it.
HungarianA vállán érezte a felelősség súlyát, és messze nem érezte magát elég erősnek hozzá.
That responsibility rested on shoulders not half so strong as they appeared.
HungarianA zömök fegyvernök ezután elfoglalta a helyét az erdő szélén, nem messze a kaputól.
The burly squire then led his horse through the bushes to a spot near the city gate.
HungarianA hamis gyógyszer márpedig messze nem ugyanaz a kategória, mint a hamis parfüm.
Taking counterfeit medication is certainly not the same thing as using a fake perfume.
HungarianMegfordulva látta, hogy Jill is ott van nem messze tőle, a bokrok szélén.
As he turned toward the forest, he saw Jill rise from bushes not far behind him.
HungarianMár nem volt messze a nyugdíjazástól, és koránál jóval öregebbnek is látszott.
His retirement lay not long ahead and he appeared to be even more elderly than he was.
HungarianA villámsújtotta akác mellett tért le a nyomról, ami nem messze előtted hever.
She left the trail at the lightning-blasted oak lying a little before you.
HungarianA választások több szempontból messze nem feleltek meg a kívánatosnak tartott normáknak.
Many features of the elections were of a standard which left much to be desired.
HungarianNem messze volt egy igazi kutya, hús-vér állat, amilyen nem sok szaladgál már.
Close by was a genuine dog, flesh and blood mix; the kind you don't see much any more.
Hungariansuttogta, bár tudta, hogy Luke már messze jár, nem zavarják a szavai.
No, she whispered to herself, though she knew she could not disturb Luke now.
HungarianÕ és a bátyja találtak egy hatalmas darázsfészket, nem messze északra a farmjuktól.
He and his brother had come upon a huge nest of ground wasps just north of their farm.
HungarianAz a nyavalyás rács... ott a kenyérüzlet előtt a járdán, nem messze innen.
It's that beastly grating - the one at the corner by the cake shop quite near here.