Ungarsk-engelsk oversættelse af "pálya"

HU

"pálya" engelsk oversættelse

volume_up
pálya {substantiv}
EN

HU pálya
volume_up
{substantiv}

1. generel

pálya (også: terület, terep, háttér, tér)
volume_up
field {substantiv}
Hétkor kezdődik, s hogy biztosak legyünk a dolgunkban, elmegyünk a pálya mellett.
It starts at seven, and just to be safe we drive by the softball field.
Jason legalább kihasználhatja a hazai pálya előnyeit.
At least Jason has home-field advantage.
Legtöbbször megszabadulnak attól az egytől, hogy tiszta legyen a pálya.
One is usually put out of the game first, to clear the field.'
pálya (også: sor, határ, határvonal, zsinór)
volume_up
line {substantiv}
A pálya mentén mindenfelé így kiáltozták a telefonon érkező híreket.
These cries rang along the line of spectators at each new announcement from the telephones.
Lámpát lóbálva egy ember futott a pálya mentén az őrbódétól a vonat felé.
Farther up the line, a man waving a lantern was running towards the train from a signal box.
A pálya széléről apró fémnyelv állt ki az indítóvonalon.
There was a small metal lever sticking out of a slot by the starting line.
- Standard orbit, Mr. La Forge.
- Standard orbit, Mr Worf.
Meg kellett magyaráznia, mi az az egyenlítői pálya, ezért lerajzolta az asztalra a porba.
He had to explain equatorial orbits to her by drawing in the dust on the desk.
pálya (også: sikátor, köz, sáv, átjáró)
volume_up
lane {substantiv}
pálya (også: üzem, működés, járás, átlag)
volume_up
run {substantiv}
Lámpát lóbálva egy ember futott a pálya mentén az őrbódétól a vonat felé.
Farther up the line, a man waving a lantern was running towards the train from a signal box.
Egészen rendesen futott addig, amíg hirtelen föl nem nézett, és észre nem vette, hogy csak az üres pálya van előtte.
He was running good until all of a sudden he must have looked up and seen there wasn't nothing in front of him but empty track.
Jack november elsején találta meg az albumot, amikor a felesége és a fia kirándulni mentek; a roque-pálya mögött régi földút vezetett egy elhagyatott fűrésztelephez, két mérföldnyire.
Jack found the scrapbook on the first of November, while his wife and son were hiking up the rutted old road that ran from behind the roque court to a deserted sawmill two miles further up.
pálya (også: csapás, sáv, útvonal, nyom)
volume_up
track {substantiv}
Mi a pálya? kérdezte egy őrnagy a kijelző előtt ülő őrmestertől.
What's the track? a major asked a sergeant.
Háromszáz ember halt meg azért, mert a vasúti pálya felmondta a szolgálatot, és kisiklott a vonat.
Three hundred people were dead because that section of track had given way, toppling the train.
That is the wrong track for Lisbon.

2. astronomi: "égitesté"

volume_up
arc [astron.] {substantiv}
Azután a pálya köré szerelt ívlámpákra esett a pillantása.
Then he noticed the arc lights rimming the court.

Eksempelsætninger "pálya" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianVan egy baseball pálya, ahol a gyerekek szoktak játszani, kb. egy mérföldre innen.
There a baseball diamond where I coach a little league about a mile from here.
HungarianKapd be, Farmer John, gondolta Dees, és folytatta az ereszkedést a 34-es pálya felé.
Eat that, Farmer John, Dees thought, and continued his descent toward Runway 34.
HungarianEgyesek szerint a normál férfi tüdő felülete akkora, mint egy kosárlabda [pálya].
Some say that a normal male's lung has an area of the inside of a basketball [court].
HungarianNem volt könnyű az új pálya kijelölése, hogy egyetlen holddal se ütközzön, de sikerült.
It was difficult to plot a new path that would not intersect a moon, but I did it.
HungarianA pálya szélére újabb játékosok érkeztek, és várták, hogy rájuk kerüljön a sor.
Madden looked around, noticing a team of players waiting to take their turn on the court.
HungarianMeg kellett magyaráznia, mi az az egyenlítői pálya, ezért lerajzolta az asztalra a porba.
He had to explain equatorial orbits to her by drawing in the dust on the desk.
HungarianNe vegye sértésnek, de a katonai pálya sosem számított túl... rugalmasnak.
No offence meant, but a military career was never considered to be... upwardly mobile.
HungarianA tudományos pálya választásakor, a nőknek nagyobb kihívással kell számolni, mint a férfiaknak.
When opting for a career in science, women face a greater challenge than men do.
HungarianEzt köv. vizsgálati eljárás: változatlan pálya és utazósebesség mellett finomhangolt {?
My subsequent actions: maintained course and speed, skim-de­clutched {?
HungarianMinél hosszabb a pálya, annál nagyobb az esély, hogy a hold elvéti a világot.
The longer the path, the more chance the moon would miss the world.
HungarianGerrard belépett a pálya nyitott kapuján, bezárta maga mögött, és kezet rázott a férfival.
Gerrard stepped through the court's open gate, closed it, and shook hands with the man.
HungarianAztán a nagy homokos pálya körül folytatta, ahol időnként kézilabdázni szoktak.
Then to the big sandbox where they sometimes played volleyball.
HungarianRoque-pálya, elöl állat formájúra nyesett élő sövény, mi következhet még?
A roque court, a topiary full of hedge animals out front, what next?
HungarianA pálya mentén koncentrálódó por apró meteorkrátereket ütött a kvarcba.
A concentration of dust in their path was putting little meteor pits all through the quartz.
HungarianAz ILS-pálya még mindig előtte volt, de mikor Dees felkapta a mikrofont és beleordított: - Mi történt?
ILS was still there, but when Dees snatched the mike and screamed, 'What happened?
HungarianA pálya Linscomb ezredes legelőjén van, az övé a másik ló.
It's right there in Colonel Linscomb's pasture, that owns the other >horse.
HungarianA Streakert a jól megválasztott pálya miatt percekig takarta a bolygó.
Her path kept her hidden by the planet's bulk for several minutes.
HungarianApám segített kimérni a pálya pontos távolságát múlt januárban.
My father had helped me measure the exact distance one day last January.
HungarianEgy új pálya építésekor ragaszkodni kell a mérnökök tervéhez.
When you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
HungarianA pálya széléhez sétáltak, miközben a többi hálónál tovább folyt a játék.
They walked toward the side of the court while in the background other players continued their matches.