Ungarsk-engelsk oversættelse af "rész"

HU

"rész" engelsk oversættelse

volume_up
rész {substantiv}
EN
EN

HU rész
volume_up
{substantiv}

rész (også: választék)
volume_up
part {substantiv}
Egy rész szerencse, egy rész időzítés és két rész vakmerőség!
That was one part luck, one part timing, and two parts balls!
A handzsa rész szögletes zárójelben fog megjelenni a hangul rész után.
The Hanja part will be displayed in brackets after the Hangul part.
A hangul rész szögletes zárójelben fog megjelenni a handzsa rész után.
The Hangul part will be displayed in brackets after the Hanja part.
rész (også: lakás, terület, állás, tér)
volume_up
place {substantiv}
Megvolt már a mozaikom, minden rész gyönyörűen illeszkedett a helyére.
I had my mosaic now - each piece beautifully fitted into its place.
Úgy látszott, ez a rész tartozott a gondnok lakásához.
It looked as if it was in the right place to belong to the manager's apartment.
It's the only place that gets hot enough.
Az öbölben tucatnyi halászbárka úszott a cikkcakkos hullámok között, a sekélyebb déli rész felé tartottak.
A dozen fisher-boats rode the choppy waters beyond the bay, plying the shelf of shallows to the south.
volume_up
detail {substantiv}
volume_up
division {substantiv}
rész (også: törés, részleg, párlat, tört)
volume_up
fraction {substantiv}
Ez az agyi rész teljesen kimerült, de közben az alsóbb, ősibb rétegek tétlenül henyéltek.
Only the upper, Homo Sapiens part of the brain fully engaged, while the lower fractions lay idle.
volume_up
moiety {substantiv}
rész (også: darab, sors, osztályrész, részlet)
volume_up
portion {substantiv}
No basement under the center portion.
A pszi rész dühös és idegen érzetet keltett.
The psi portion felt angry and alien.
volume_up
proportion {substantiv}
Az e célra felhasznált rész az elmúlt években jelentősen csökkent, miközben egymilliárd ember éhezik.
The proportion used for this purpose has fallen rapidly in recent years, while one billion people go hungry.
rész (også: melléklet, rekesz, terület, ágazat)
volume_up
section {substantiv}
Mindkettő belefér azokba a hengerekbe, amelyekből ez a rész összeáll.
Both are concealed within the tubes that make up this section.
Ez az alapító atyákról szóló rész tehát folyamatosan bővül.
This section on the founding fathers is therefore a work in progress.
A második rész kisebb volt, nem nagyobb, mint egy telefonfülke, benne egy szék.
The second section was smaller, no bigger than a telephone booth, with a free-form chair in it.
rész (også: szelvény, szelet, gerezd, metszet)
volume_up
segment {substantiv}
Az arc megnőtt, eltorzult; a tátongó szemüreg alatti rész fehérré vált.
The face grew large, flattened; a segment under the vacant eye became a scabrous white place.
volume_up
share {substantiv}
I'll take you there —for one-third share.
Azért ne búsulj, mert mutyizok én veled - tessék, itt a téged illető rész.
Don't worry, thoughI decided to share and share alike and am going to leave you exactly what you deserve.
Ennél is fontosabb a válságreagálási költségvetésben a civil társadalom finanszírozására 2007 óta elkülönített 22%-os rész.
Even more important is the share of 22% for civil society funding under the crisis response budget since 2007.
volume_up
side {substantiv}
Vékony, ezüst villámcsapás húzódott cikcakkban a vezető előtti rész alján.
A thin silver lightning-bolt jigjagging top to bottom on the driver's side.
Nos, a lényegi rész rendkívül egyszerű, ha az elvvel már tisztában van az ember.
The theoretical side of this is quite straightforward, once you understand the principle.
A vécéfülkék a hosszabbik rész egyik fala mentén sorakoztak, a mosdók a rövidebbik rész átellenes végein.
The toilets were ranged along one side of the longer bar, the sinks along both sides of the shorter one.
volume_up
snack {substantiv}

Eksempelsætninger "rész" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianSzerencsére már minden adat komputerben volt és a keresett rész hamar előkerült.
Happily they had all been computerized by 1987 and the file number came up quickly.
HungarianFelettünk olyan kopár rész terült el, amelyet ezen a környéken "blad"-nek hívnak.
We looked up toward one of those bare strips called in that region, slides.
Hungarian(c) A (B) rész (2) és (6) tétel harmadik oszlop a 'Görögország' szóval egészül ki;
(c) in B (2) and (8), the word 'Greece' shall be added in the third column;
HungarianAz egész völgy nem áll védelem alatt, csupán az otthon tulajdonában lévő rész.
The entire valley isn't protected, only the land owned by the rest home.
HungarianEl kell érnünk, hogy a légkör széndioxid-tartalma 350 milliomod rész alá csökkenjen.
We must get levels down to no higher than 350 ppm of carbon dioxide in the atmosphere.
HungarianVan egy jelző vonal, melyet szegélyvonalnak nevezünk ott, a pirossal jelzett rész felett.
There's a marker line called the trim line above our little red illustration there.
HungarianAz elülső rész nagyobb, mint a hátsó, így egészen közel vagyunk a házhoz.
The front yard is larger than the back, so the rear patio is not far away.
HungarianAztán egy kis rész a szemüvegem mindkét lencséjén elfeketedett, és eltakarta a napot.
Then a spot on each lens of my goggles turned black and covered the sun.
HungarianA gond csak az volt, hogy ez a rész legalább kétszáz yard hosszú volt.
The problem was that there was a semicircular space perhaps two hundred yards long.
HungarianA halvány fényben a térde fölötti rész olyannak látszott, mint a felszántott fekete föld.
In the faint light, the flesh just above her knee had looked like dark plowed earth.
Hungarian(c) a (B) rész (b) pontjában lévő jobb oldali oszlop a 'Görögország' szóval egészül ki;
(c) in (B) (b), the word 'Greece' shall be added in the right-hand column;
HungarianHatározza meg a kijelölt rész vagy az aktuális bekezdés szegélybeállításait.
Set the border options for the selected item or the current paragraph.
HungarianBalra füves rész terült el, a közepén egy házikóval a piknikezőknek.
To the left was an open grassy area with a pavilion in the center for picnics.
HungarianA belső rész 16%-a tartalmaz fagyott állapotban levő vizet, azaz jeget.
Sixteen percent, by weight, of the interior contains frozen water, or ice.
HungarianAz elnöki rész a gép elején van, ott két ággyá alakítható kanapé is található.
The Presi- dent's accommodations were in the nose, where two couches loukl convert into beds.
HungarianAmi a rendelkező rész módosítását illeti, a Bizottságnak nincs kifogása az elv ellen.
As regards the amendment to the substance, the Commission is not opposed to the principle.
HungarianA letépett rész fölött apró betűs címet talált, Ma érkezett felirattal.
Immediately above the tear was a small caption Arrived Today followed by:
HungarianHol van a javaslataikban az a rész, ami ezt a fajta változást jelentené?
Where is the point in your proposals where we can make this difference?
HungarianEz a rész, az autóipari tervezés nagy titka -- a visszaverődés kezelése.
This bit, the big secret of automotive design -- reflection management.
HungarianNekem változatlanul nem tetszik ez a rész makacskodtam , de csak folytassa.
I still don't like that pant of his story, I insisted, but go ahead.