Ungarsk-engelsk oversættelse af "részletesebben"

HU

"részletesebben" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "részletesebben" i kontekst.

Eksempelsætninger "részletesebben" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianTalán kifejthetné egy kicsit részletesebben, mire gondol, és hogyan működött ez?
Perhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?
HungarianKollégám, Giegold úr valószínűleg részletesebben szól majd az eurókötvényekről.
My colleague, Mr Giegold, will probably talk more about the Eurobonds later.
HungarianAzt mondtam Gandernek, hogy vizsgálja meg részletesebben a szeretők témáját.
I told Gander to reconsider the matter of the young lovers in greater detail.
HungarianSzeretnék azonban részletesebben foglalkozni a válsággal és a fiatalokkal.
However, I should like to speak in more detail about the crisis and young people.
HungarianSajnálom, hogy az időhiány miatt nem tudok ezzel részletesebben foglalkozni.
It pains me that due to lack of time I am unable to go into this in any more detail.
HungarianVannak azonban bizonyos pontok, amelyeket részletesebben is ki szeretnék fejteni.
There are certain points I should like to discuss in rather more detail.
HungarianÉrdemes részletesebben megvitatnunk a kérdést, és kiemelnünk a különböző oldalait.
It is worth discussing this at greater length as well as highlighting the various facets.
HungarianAz a kérdés, amellyel részletesebben kellene foglalkoznunk, a KPK regionális ülések kérdése.
The question we should analyse in more detail concerns the JPA regional meetings.
HungarianEngedjék meg, hogy részletesebben is kitérjek a három érintett országra.
Allow me now to move more specifically to the three countries before us.
HungarianAz információ sokkal messzebbre, pontosabban és részletesebben juthat el írás útján.
Information could be spread far more widely, more accurately, and in more detail by writing
HungarianVan közöttük olyan, amit érdemes lenne bizottsági ülésen részletesebben megvizsgálni.
Some of them, I think, could be examined in more depth in committee.
HungarianSzeretnék részletesebben foglalkozni a kizárólag nemzeti szinten jóváhagyott gyógyszerekkel.
I would like to consider the question of purely national registration in more detail.
HungarianHadd magyarázzam részletesebben az Ecofin-tanács következtetéseit.
Allow me to explain in greater detail the conclusions of the Ecofin Council.
HungarianEngedjék meg, hogy részletesebben kitérjek a jelentésben felvetett néhány témakörre.
Allow me to elaborate on some of the issues raised in the report.
HungarianNagy-Britannia és Írország helyzetéről alább írunk részletesebben.
Details of the position of the United Kingdom and Ireland are given below.
HungarianNem fáradozott azzal, hogy ezt részletesebben is kifejtse, inkább rátért a gyakorlati tudnivalókra.
He didn't expand on that observation, but passed straight on to practicalities.
HungarianEbben a részben részletesebben is olvashatsz a gazdasági, társadalmi, politikai és emberi jogokról.
Read more in this section about your economic, social, political and human rights.
Hungarian(124) Részletesebben, a közösségi iparág gazdasági helyzete a következőképpen alakult.
(124) More specifically, the economic situation of the Community industry developed as follows.
HungarianRemélem, hogy hamarosan majd részletesebben is beszélgethetünk, már dolgozom ezen.
I hope that I will soon be able to speak to you in more depth. I have started to work towards this.
HungarianMiközben a kijárat felé tartottak, Maude részletesebben kifejtette a nézetét.
As they proceeded towards the exit, Maude developed the theme.

Andre ord i vores ordbog

Hungarian
  • részletesebben

Endnu flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog af bab.la.