HU rang
volume_up
{substantiv}

volume_up
estate {substantiv}
volume_up
grade {substantiv}
Korábban a Királynő Dragonyos Gárdájának volt a hadnagya, ez volt az első útja a KLSZ-szel, és azért viselt századosi rendfokozatot, mert a KLSZ-nél nincs alacsonyabb tiszti rang.
Formerly a lieutenant in the Kings Dragoon Guards, he was on his first tour with the SAS and held captains rank because the SAS have no officers under that grade.
volume_up
order {substantiv}
rang (også: lakás, terület, rész, állás)
volume_up
place {substantiv}
volume_up
rank {substantiv}
Olyan ember volt, akinek a rang védelme egyet jelentett a zsarnokság örömével.
This was the sort of man for whom the protection of rank meant the pleasures of despotism.
Ez majdnem annyi, mint ma a századosi rang, gondolta az ezredes.
It is a rank very close to that of Captain, the Colonel thought.
Mit jelent az, hogy rang? kérdezte a kék bőrű meglepetten.
What does he mean by 'rank'? the head Wersgor wondered.
rang (også: sorrend, legkiválóbb)
volume_up
ranking {substantiv}
rang (også: értékelés, rend, sebesség, szint)
volume_up
rate {substantiv}
volume_up
standing {substantiv}
rang (også: dísz, helyzet, állás, fény)
volume_up
state {substantiv}
volume_up
station {substantiv}

Eksempelsætninger "rang" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianKöszöntötte őket, olyan bensőségesen, amihez nem kellett cím és rang.
He was greeting them in some personal way that did not require an address or a title.
HungarianMárpedig Ricks ambiciózus ember volt, akinek a legközelebbi célkitűzése a rajparancsnoki rang volt.
It wasn't exactly fair that Ricks was a boomer type stuck working for a fast-attack puke, but there it was.
HungarianUramisten, hát ennyit jelent a rang ezeknek a kalmárhercegeknek, akik azonkívül minden mást birtokolnak?
Dear God, what did the title mean to these merchant princes, these businessmen who had all but the title?
HungarianImmár csak két rang marad a számomra elérhetetlen.
'There are only two more honours for me to covet now.'
HungarianNagyjából ez a legjobb rang az egész hadseregben.
Hungarian-Nem a rang számít természetesen...
Not that the title's important, ofcourse.
HungarianMég az admirálisnál is magasabb rang.
HungarianDadog, ráng majd, ajakának
HungarianTársadalmi rang.
HungarianNéhány éve volt egy filmünk, a Rang De Basanti, ami hirtelen fiatalok ezreit serkentette arra, hogy társadalmi változásokat mozdítsanak elő.
A few years ago we had a film called Rang De Basanti, which suddenly spawned thousands of young people wanting to volunteer for social change.
Hungarian(66) Végül, a Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company ("Ralaco") egyáltalán nem exportálta az érintett terméket a VI alatt vagy után.
(66) Finally, Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company (Ralaco) did not export the product concerned at all during the IP or after this period.
HungarianEgy kutatóhajó tisztjének feladatai elsősorban adminisztratívak, és a kapitányi rang átszállását a hajótanácsnak is jóvá kell hagynia, amint lehet.
The duties of the executive officer aboard a survey ship are mostly administrative, and his succession to command must be ratified by a ship's council as soon as one can be conveniently arranged.
HungarianAz ötvenhét éves Jevgenyij Karpov rang és hatalom dolgában elérte mindazt, amit ember csak elérhetett a KGB-n, vagy legalábbis az Első Főcsoportfőnökségen belül.
At fifty-seven, Yevgeni Karpov was at the pinnacle of promotion and power achievable by a professional intelligence officer within the KGB, or at least within the First Chief Directorate.
HungarianA gyermekek csapatostul rohangáltak előtte, énekelve és virágokat szórva, nemes barátai kísérték, azok mögött pedig rang szerint a polgárok roppant sokadalma következett.
Crowds of children ran ahead, singing and scattering flowers, an escort of his noble friends walked with him, and an immense throng of citizens followed behind, in their degrees.
HungarianÁtvizsgálják emlékezetüket, gyorsan átfutják, és borzasztóan könnyen jön, hogy Ring, Rang, Rung, miközben sokkal nehezebben jön az, hogy Pare, Park: ezek lassabban jutnak eszünkbe.
Well, you check memory very briefly, make a quick scan, and it's awfully easy to say to yourself, Ring, Rang, Rung, and very hard to say to yourself, Pare, Park: they come more slowly.