HU ravasz
volume_up
{substantiv}

1. generel

ravasz (også: nagy, olajréteg, gyors, remek)
volume_up
slick {substantiv}
Ravasz nézett Sparhawk elismerően Talenre.
Slick,' Sparhawk complimented Talen.
Ez nagyon ravasz húzás volt, felség jegyezte meg Talen a távozásuk után.
That was very, very slick, Your Majesty,' Talen said after they had left.
It was pretty slick, John thought.

2. "lőfegyveré"

ravasz (også: kioldó, kioldógomb)
volume_up
trigger {substantiv}
Ravasz nem látszott rajta, de biztosan meghúzta, mert Corbell szenvedett.
He saw no trigger, but she must have pulled a trigger, because Corbell went into agony.
Amikor szilárdan megállt benne, az új ravasz kinyúlt a csőfal alá.
When it was tight the new trigger protruded below the breech.
A háromrudas fémváz tus meg a csavarmenetes ravasz pusztán mechanikai kérdés.
The fitting of a frame-stock of three separate steel rods and the screw-in trigger is mere mechanics.

Eksempelsætninger "ravasz" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianTervük nyilván ijesztően vakmerő és ravasz lesz... és egy szálig belepusztulnak.
Their plan would, no doubt, be frightfully bold and clever... and get them all killed.
HungarianHa volt benne egy kis juri, kétszer olyan ügyes és ravasz volt, mint általában.
With a little juri juke in her, she was twice as fast and twice as clever.
HungarianMár jó ideje tudjuk, hogy ravasz bandával van dolgunk mondta a felügyelő.
We have known for some time that a clever gang was at work, said the inspector.
HungarianKedvére való ember volt, aki ravasz alattomossággal játszott egy titkos játékot.
Here was a man after his own heart - a tortuous and indirect person playing a hidden game.
HungarianA ravasz puhatolózásra hamis kétértelműsködéssel a közös hitet bizonygatják.
You understand everything when there is no longer anything to understand.
HungarianVagy egy kevésbé ravasz módszer: talán felrobban egy adott ujjlenyomat érintésétől.
Maybe something less subtle: maybe they'd explode at the touch of the right fingerprints.
HungarianVolt egy idő, amikor ő maga is róka volt, sovány és ravasz, éjszakai vándor.
There was a time when he'd been a fox: thin and sharp; a night wanderer.
HungarianSok vendéglős most ravasz módon járt el, és kívülre állította a kültéri fűtőberendezéseket.
Many landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
HungarianÉn gyűlöltem meg Maelt, mert hízelgő szavakkal mondott ravasz történeteket.
It was I who hated him for his flattery of her and his clever stories.
HungarianMost azt hiszed, nagyon ravasz vagy, mi? förmedt rá a fontoskodó fickó.
'You think you're very clever, don't you?' the officious fellow demanded.
HungarianCarterért, de el kell ismerni, ravasz lépés volt.
I am not really a fan of Mr. Carter, but that was, I think, a subtle move on his part.
HungarianMilyen puhának látszol bársonyos barna szemeddel, őszi bronz hajaddal, pedig ravasz vagy!
So pliant you seem with your soft brown eyes and dark autumnal red hair, but you are clever.
HungarianLord Asriel önkéntelenül elmosolyodott magában: micsoda ravasz visszavágás!
Lord Asriel couldn't help enjoying her barefaced insincerity.
HungarianRavasz egy gané maga rikácsolta, és a takaró alatt kotorászott.
You're a clever son of a bitch, she said thickly and moved a hand under the bedclothes.
HungarianMartel túl ravasz, túl alattomos volt ahhoz, hogy ilyen egyszerűen túl lehessen járni az eszén.
Martel was too clever, too devious to have been so easily circumvented.
HungarianLinge Chen köztudottan kiválóan ért a jogtudományokhoz, amellett ravasz és gátlástalan, professzor úr.
He is known to be a devious and exacting scholar of jurisprudence, professor.
HungarianRavasz, alattomos vadászként ólálkodott a király elméjének szögleteiben, és az alkalomra várt.
It was a subtle, insidious stalker, lurking at the comers of his mind, awaiting its chance.
HungarianTalán csak ravasz tréfa ez is, a végső csapás, a csattanó.
Maybe it was all just an elaborate joke, the final crusher, the ultimate punch line.
HungarianEmellett Annias nemrégiben kifőzött egy ravasz tervet a pandion rend megszégyenítésére.
Anyway, a while back, Annias came up with a very complicated scheme to discredit the Pandion Order.
HungarianEz nagyon ravasz ötlet, Platime, de pontosan tudom, hová megyek.
It's an interesting idea, Platime, but I know exactly where I'm going.