Ungarsk-engelsk oversættelse af "rend"

HU

"rend" engelsk oversættelse

volume_up
rend {substantiv}
EN

HU rend
volume_up
{substantiv}

volume_up
order {substantiv}
Szívbéli ellenségei voltak a gazdasági rend akkori szerkezetének.
They were frankly enemies of the economic order as it was constructed then.
Ugyanez vonatkozik Európára - a helyes rend stabilitást és növekedést biztosít.
The same applies to Europe - good order provides stability and growth.
Mit keres egy angol rend szimbóluma ebben a portugál kolostorerődben?
What was the symbol of an English order doing in a Portuguese fortified monastery?
rend (også: sor)
volume_up
array {substantiv}
Valami történik a színfalak mögött, Aaron és a rend között.
Something was happening within the ranks, something between Aaron and the Order.
volume_up
rate {substantiv}
rend (også: lekaszált rend)
volume_up
swath {substantiv}
A fűnyíró gép vágta rend megkerült egy elapadt szökőkutat.
The mower's swath skirted a dry fountain.
Shimrod egyetlen panasza a túlságosan nagy rend volt.
Shimrod's only complaint was over-tidiness.

Eksempelsætninger "rend" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianMég emlékszem, amikor befért volna ebbe a szobába a rend könyvtára a kazamatákban.
I can remember when its catacombs enclosed a library no bigger than this room.
HungarianAkármit akarjon is a rend, biztos, hogy nem a feloldozást szeretnék megadni Drew-nak.
Whatever the Fraternity wanted from Drew, it would surely not be a dispensation.
HungarianNem kétlem, hogy George és Monohan segített Gordonnak, de ezt a rend majd kinyomozza.
I have no doubt it was George and Monohan who helped him, but they'll find out.
HungarianÉs ekkor a rend titkos direktóriuma, amelynek a létezését most már mindenki elismeri...
And the Temple's secret directorate, whose existence everyone now recognizes...
HungarianA rend ilyen óvintézkedésekkel tudta évszázadokig eltitkolni a létezését.
By such precautions, the Fraternity has kept itself secret all these centuries.
HungarianA forradalmi szervezkedéssel gyanúsított Bajor Illuminátus Rend betiltása.
The Dluminati of Bavaria are suppressed, suspected of revolutionary plotting.
HungarianVolt egy negyedik fax is, egy fénykép Thomas Callahanről, csak a rend kedvéért.
There was a fourth fax, a photo of Thomas Callahan, just for the record.
HungarianSzerén döbbenten látta, hogy milyen gyorsan összeomlik a rend, s félt, nem is kicsit.
She was stunned at how swiftly it had all crumbled, and more than a little frightened.
HungarianSzinte hihetetlen, hogy ebben a keresztény korban létezhet ilyen világi rend!
It seemed quite impossible that in this Christian era, such a secular force could exist.
HungarianRend-őőr-séég! óbégatta a vak ember, még mielőtt a liftajtó egészen kinyílt volna.
'Po-leeece!' the blind man was yelling even before the elevator doors were all the way open.
HungarianIrodája tele van aktákkal, de nagy a rend, minden szépen el van helyezve.
Her office is impossibly stacked with files, but very neat and organized.
HungarianSzeretném emlékeztetni Önöket, hogy észrevételeiket a hozzászólási rend betartásával tegyék meg.
I would just remind you that all remarks should be addressed through the Chair.
HungarianAz éjszakai személyzet, régi rend szerint, elhalmozta az asztalát aktákkal.
The piles on the desk were arranged by the overnight staff, and there was a routine for this.
HungarianMég valami embert is emlegetnek, aki nem akarja, hogy rend legyen.
There is even some talk of 'a man around there who doesn't want things done.
HungarianÉrjétek be annyival, hogy a rend igen nagy segítségünkre volt Rowan eltűnésének idején.
Suffice it to say they have been helpful to us throughout the time of Rowan's disappearance.
HungarianNem veszik észre a gyönyörű mintázatokat, amelyek a rend és káosz határvonalán léteznek.
Humans had always thought of spreading their genes, using starships.
HungarianNézd csak meg, Teshinben elég volt két birodalmi megbízott, hogy helyreálljon a rend.
It only took two Imperials to get all of Teshin on good behavior.
HungarianA szakácsnő szobájában szigorú rend uralkodott, a konyhalányéban pedig teljes volt a felfordulás.
The cook's room was severely neat and the kitchen-maid's chaotically untidy.
HungarianBonyolultságuk ellenére a vonalak közt tiszta rend uralkodott, mindegyiknek pontos rendeltetése volt.
For all their complexity, the lines were clearly ordered, the patterns purposeful.
HungarianEz a senki földje volt, a rend kopár mező! és a sztochasztikus mocsár között.
At the rim of simmering chaos lakes lay the crisis topozone.