Ungarsk-engelsk oversættelse af "rendőrségre"

HU

"rendőrségre" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "rendőrségre" i kontekst.

Eksempelsætninger "rendőrségre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianUgye, nem megy a rendőrségre? könyörgött Brigid fojtott hangon, fel se nézve.
You won't, she begged in a small choked voice, not looking up, go to the police?
HungarianAlig múlt valamivel kettő, mikor besétáltam a rendőrségre és Dick után érdeklődtem.
It was just after two o'clock that I walked into the station and asked for Dick.
HungarianEz zsákutca, hacsak valaki be nem kopog a rendőrségre, hogy vallomást akar tenni.
That is dead, unless someone else walks into a police station and makes a statement.
HungarianMár abban a percben őrizetbe vettek volna... mikor besétáltunk a rendőrségre.
They would've taken us into custody... the minute we walked into that station.
HungarianEzek a rendőrségre, a nyomozókra tartoznak, és Kuzmin professzor keze alá kerülnek.
These went to the police, detective branch, which turned to Professor Kuzmin.
HungarianDe szükségünk van egy kevés rendőrségre egy kevéske hadseregre, csak a védelem miatt.
We need a little bit of police; we need a little bit of military, but for defense.
HungarianA rendőrségre tartozik, hogy felderítse egy esetleges kapcsolat mibenlétét.
It would be the work of the police to find out how and where a connection lay.
HungarianTeljes figyelmét annak szentelte, ami a strathclydesi rendőrségre vár.
His whole attention was on the possible perspectives for the Strathclyde police.
HungarianMost azonban, hogy tud róluk... meg fogja őket keresni, és elviszi őket a rendőrségre.
But now that you do... you'll search them out, and you'll go to the police with them.
HungarianTalán azt fogja majd óhajtani, hogy bár bízta volna a dolgot a helyi rendőrségre.
You may wish that, after all, you had left it to the local police.'
HungarianPéntek reggel, közvetlenül a temetés előtt átmentem a rendőrségre, és végignéztem a filmet.
So I went into the station on Thursday morning, before the funeral, and watched it.
HungarianMegmondta nekem, hogy biztos benne, és tegnap a rendőrségre is elment, ott is elmondta.
He told me he believed that, and yesterday he went and told the police.
HungarianNem hagyhattam a rendőrségre, hogy utánaeredjenek, amíg nem tudom pontosan, hogyan teszik.
I couldn't trust the police to go after him until I knew exactly how they should do it.
Hungarian...de el akartam mondani, hogy holnap benézek a rendőrségre, és megnézem hogy állnak az üggyel.
...but I wanted to tell you I'm going to the police to see what's going on.
HungarianNem több rendőrségre, hanem több igazságszolgáltatásra van szükség, különösen szociális igazságra.
One does not need more police but more justice, and especially social justice.
HungarianAmelyik nála volt aznap este, azt akarta a rendőrségre vinni.
The set I took from him he had intended to turn those over to the authorities.
HungarianElment a rendőrségre, és valahogy sikerült azonosítania a hullát.
She went to the police and somehow managed to identify the charred body.
HungarianKérdezd meg miért kellett múlt héten manikűrös helyett a rendőrségre mennem.
Ask her why I had to cancel my nail appointment... to go and pick him up in the precinct last week.
HungarianAlekszij nem szaladt a rendőrségre, hogy tartóztassák le Ruszakov atyát.
So Alexei II did not run to the militia asking for an arrest.
HungarianMiközben a legközelebbi kórházba száguldottak, beszóltak a rendőrségre.
They called the police as they raced toward the nearest hospital.

Andre ord i vores ordbog

Hungarian
  • rendőrségre

Mere i den dansk-engelske ordbog.