Ungarsk-engelsk oversættelse af "rendőrt"

HU

"rendőrt" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "rendőrt" i kontekst.

Eksempelsætninger "rendőrt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianTalán a rendőrség lehetett; tucatnyi civil és egyenruhás rendőrt számoltam össze.
Maybe the police; there were about a dozen of them, including plainclothesmen.
HungarianEzzel Annurian nyomára vezetnéd a két rendőrt, amiért az Öreg az életedet venné.
With two Imperials in the village you would leave a trail leading to Annurian's door?
HungarianNem ismerek Rupert nevezetű rendőrt és egyetlen zsaru sem volt ott cowboycsizmában.
I don't know a cop named Rupert, and there was no cop here with cowboy boots.
HungarianBattle az ajtóhoz ment, majd beszólította az előszobában őrt álló rendőrt.
Battle strode to the door and called the constable who was on duty in the hall.
HungarianHelyette azonban két rendőrt látott, akik felfelé mutogattak, és kiabáltak valamit.
Instead, what he saw were two policemen who stared up, shouted, and pointed.
HungarianA fáradt asszony, aki a pénztárban ült, megkérdezte, nem látta-e a rendőrt.
The tired-looking woman working the cash-register asked him if he'd seen the Trooper.
HungarianAz egyik rendőrt feldühítette Bernard fecsegése, és rálőtt vízipisztolyával.
Annoyed by his chatter, one of the policemen had given him a shot from his water pistol.
HungarianHamburgban 1987-ben csaknem elfogták, két rendőrt megölt, úgy menekült el.
Nearly captured in Hamburg, 1987, killed two policemen to make his escape.
HungarianMindenesetre adtak mellém egy rendőrt, aki velem maradhat a házban.
They have, however, allowed me a policeman, who may remain in the house with me.
HungarianPetrovszkij a nyitott ajtajában látta a rendőrt, amint a rádiójába beszél.
In its open doorway Petrofsky could see the traffic controller talking into his handset.
HungarianMár megmondtam, szépapó felelte Mona , hogy két rendőrt állítottunk mellé.
I told you, Great-granddaddy, said Mona, we had two policemen with her.
HungarianRendőrt hívott, amikor apja részegen megjelent a válási papírok kézhezvétele után.
He had called the cops when his father showed up drunk after being served with divorce papers.
HungarianAz illető rendőrt, Morris megye helyettes rendőrfőnökét, Francis X. O'Looneynak hívták.
The name of the officer, a Morris County deputy sheriff, actually, was Francis X. O'Looney.
HungarianAzt hiszem, Otis hamarabb észrevette a rendőrt, mint a rendőr a lovat.
I mean, Otis saw the policeman even before the policeman saw the horse.
HungarianKivéve, persze... két rendőrt, akik rám törnek az éjszaka kellős-közepén és faggatóznak.
...two policemen came in the middle of the night and interrogated me.
HungarianTermészetesen nem tudunk minden templom, mecset vagy zsinagóga mellé rendőrt állítani.
Of course, we cannot have a policeman standing in front of every church, mosque or synagogue.
HungarianSzürke meg akar ölni egy országúti rendőrt, és elveszi a kocsiját.
'He says he's afraid Mr Gray means to kill a State Trooper and take his cruiser.
HungarianA benzintartály nem robbant föl, viszont Stamson rendőrt lefejezte a saját puskatartó állványa.
The gas tank didn't blow, but Trooper Stamson was decapitated by his own shotgun rack.
HungarianPrince többször is biztosított engem, hogy Bruiser több rendőrt ismer, mint maga a polgármester.
Prince has assured me repeatedly that Bruiser knows more cops than the mayor himself.
HungarianMegvesztegettünk egy rendőrt, hogy adja át a helyét az emberünknek.
We bribed a policeman to let our own man take his place and wait there.

Andre ord i vores ordbog

Hungarian
  • rendőrt

Endnu flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog af bab.la.