Ungarsk-engelsk oversættelse af "rugalmassági"

HU

"rugalmassági" engelsk oversættelse

EN

HU rugalmassági
volume_up
{adjektiv}

rugalmassági (også: rugalmas, tág, hajlékony, hajlítható)

Eksempelsætninger "rugalmassági" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianA közösségi költségvetést nem lehet a rugalmassági mechanizmusokkal újrafelhasználni.
The Community budget cannot be recycled using the flexibility mechanism.
HungarianÚgy vélem, hogy a rugalmassági tényezők talán nem a legmegfelelőbbek.
I believe that the flexibility mechanisms proposed are perhaps not the most ideal.
HungarianA rugalmassági mechanizmusoknak továbbra is fontos szerepet kell biztosítani.
Flexibility mechanisms must continue to be given an important role.
HungarianTermészetesen a rugalmassági eszközről is beszélnünk kell a szavazás alapján.
Obviously we will also have to talk about the flexibility instrument, on the basis of the vote.
HungarianA hatékony klímavédelmi szabályozáshoz továbbra is szükség van a rugalmassági mechanizmusokra.
Effective climate protection regulation will continue to require flexibility mechanisms.
HungarianEzt a módosítást akkor lehet elfogadni, ha a Tanács egyetért a rugalmassági eszköz alkalmazásával.
This amendment can be adopted if the Council agrees to use the flexibility instrument.
HungarianEzenkívül általánosságban is nagyon kritikus vagyok a rugalmassági eszköz igénybevételével kapcsolatban.
Besides, I am in general very critical of the use of the Flexibility Instrument.
HungarianNem lenne szükséges a rugalmassági eszköz lehívása a forráshiány kiigazítására.
It should not be necessary to mobilise the flexibility instrument to make up for the shortfall in funds.
HungarianErre 70 millió EUR-t különítettünk el a rugalmassági eszközből.
For that, EUR 70 million was obtained from the flexibility instrument.
HungarianA legvitatottabb kérdés a jövő rugalmassági mechanizmusának kérdése.
The issue that is most controversial is the question of the flexibility mechanisms of the future.
HungarianE célok eléréséhez 105 millió euró értékben mozgósítanunk kell a rugalmassági eszközt.
To achieve these goals, we need to mobilise the Flexibility Instrument to the value of EUR 105 million.
HungarianEzért hozták létre néhány éve a "rugalmassági eszközt”.
That is why, for some years now, there has been a 'Flexibility Instrument'.
Hungarian. - A rugalmassági eszköz igénybevételéről szóló Böge-jelenetés nem számíthat a támogatásomra.
in writing. - The Böge report on the use of the Flexibility Instrument can't count on my support.
HungarianSzintén ellenezzük a rugalmassági mechanizmusok bevezetését.
We also oppose the establishment of flexibility mechanisms.
HungarianA rugalmassági eszközt a költségvetési fegyelemről szóló intézményközi megállapodás teszi lehetővé.
The Flexibility Instrument is provided for by the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline.
HungarianAz Európai Parlament képviselői szeretnék látni a rugalmassági eszköznek a 74,12 millió eurós összegig való felhasználását.
MEPs would like to see the flexibility instrument mobilised to the tune of EUR 74.12 million.
HungarianA rugalmassági mechanizmus 2014-ben történő felülvizsgálatával fennáll annak veszélye, hogy semmissé teheti az eddig elvégzett jó munkát.
A review of the flexibility mechanisms in 2014 risks undoing all that good work.
HungarianA rugalmassági eszköz felhasználása (szavazás)
Mobilisation of the flexibility instrument (vote)
HungarianJavasolhatok rugalmassági intézkedéseket, de Önök nagyon jól tudják, hogy évekbe telne, amíg a hatásuk megmutatkozna.
I can propose flexibility measures, but you know full well that it would take years for them to take effect.
HungarianA konkrét terv a rugalmassági eszköz felhasználása, amelyről a 2006-os intézményközi megállapodás rendelkezik.
Specifically, it is planned to mobilise the Flexibility Instrument provided for in the 2006 Interinstitutional Agreement.