Ungarsk-engelsk oversættelse af "szükséglet"

HU

"szükséglet" engelsk oversættelse

volume_up
szükséglet {substantiv}

HU szükséglet
volume_up
{substantiv}

szükséglet (også: kellék, szűkösség, ínség, nyomor)
volume_up
necessity {substantiv}
A BMW-régióba irányuló regionális légi járatokat a gazdasági és társadalmi szükséglet határozza meg.
Regional flights to the BMW region are an economic and social necessity.
Elnök úr, először is szeretném kimondani azt, amivel ebben a szakaszban mindenki egyetért: az autó már nem luxus, hanem szükséglet.
Mr President, firstly I just want to say that everybody would agree at this stage that the car is no longer a luxury: it is a necessity.
Folytatnunk kell ezeket az erőfeszítéseket, legalább három irányban, mert a bankszektor stabilizálása az elsődleges szükséglet ugyan, ez önmagában még nem elég.
We should continue these efforts in at least three directions, because although stabilising the banking sector is the prime necessity, it is not enough in itself.
szükséglet (også: súlyos helyzet, baj, ínség, szegénység)
volume_up
need {substantiv}
Az alapja egy életbevágó emberi szükséglet a beszéd, az önmagunk megmutatásának kényszere.
It is based on a fundamental need of human nature - the need to talk, to reveal oneself.
És az egyik ilyen, az a mély szükséglet az önkifejezésre.
And I think one thing we have in common is a very deep need to express ourselves.
Egy szükséglet kezdett megerősödni benne koncentrálás közben.
Need swelled within him as he concentrated.
szükséglet (også: szükségletek, igények)
volume_up
needs {k.fl}
Itt találkoztam újra Abraham Maslow szükséglet-hierarchiájával.
That's where I got reacquainted with Abraham Maslow's "hierarchy of needs."
A szükséglet-hierarchia három szintje itt egyébként Maslow szükséglet-hierarchiája öt szintjének felel meg.
These three levels of the hierarchy needs relate to the five levels of Maslow's hierarchy of needs.
Nem tesznek különbséget két szükséglet között.
They do not differentiate between two separate needs.
szükséglet (også: hiány, igény, nyomor, szűkölködés)
volume_up
want {substantiv}
A pénzügyi befektetési szükséglet hatalmas és kockázatos, de mindannyian azt akarjuk, hogy sikerüljön.
The financial investment to be made is sizeable and risky, and we all want it to succeed.
Elnök úr, először is szeretném kimondani azt, amivel ebben a szakaszban mindenki egyetért: az autó már nem luxus, hanem szükséglet.
Mr President, firstly I just want to say that everybody would agree at this stage that the car is no longer a luxury: it is a necessity.
Valóban engedélyezni akarjuk ezeket a genetikailag módosított termékeket - én megbabrált élelmiszernek hívom ezeket - pusztán azért, mert a gazdasági szükséglet így kívánja?
Do we therefore want to allow such GMOs - I call them messed around food - simply because that meets an economic need?

Eksempelsætninger "szükséglet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianAz atomenergia ugyan a teljes elektromosáram-szükséglet körülbelül egyharmadát biztosítja, de ez a teljes energiaszükségletnek csupán 6%-át teszi ki.
It may cover about a third of total demand for electricity, but that only comes to 6% of the total demand for energy.
HungarianA globális pénzügyi intézmények megerősítése úgyszintén sürgető szükséglet, hasonlóan az IMF irányításának és az abban való képviseletnek a kérdéséhez.
The strengthening of global financial institutions is likewise an imperative, as is the reform of governance and representation at the IMF.
HungarianIdőnként gazdasági szükséglet nélkül is elpusztítjuk őket - sporttevékenységből, mint például vadászatok során, vagy szórakozás céljából, mint például a bikaviadalokban.
Sometimes we also kill them where there is no economic reason - for sport, such as hunting, or for entertainment, such as in bullfighting.