Ungarsk-engelsk oversættelse af "szűk"

HU

"szűk" engelsk oversættelse

volume_up
szűk {substantiv}

HU szűk
volume_up
{substantiv}

1. generel

szűk (også: szoros, fösvény, fukar, beácsolt)
volume_up
tight {substantiv}
Kapaszkodjatok felelte halál nyugodtan, és szűk jobbost vett a Claremont Roadra.
Hang on, folks, he replied, cool as ever, twisting the van into a tight right, onto Claremont Road.
A csizmát szűk, napszítta farmer szára követte.
It was attached to a leg clad in tight, faded denim.
Poirot leereszkedett az ösvényen, óvatosan lépegetett elegáns, szűk cipőjében.
Poirot descended the path, stepping carefully in his tight smart shoes.

2. ingeniørvidenskab

Gyorsan keresztülvágott a szűk folyosón és belépett a telezsúfolt irodába.
He walked quickly through the cramped hallway and entered the cluttered office.
Sparhawk bólintott, és Sephreniával a nyomában elhagyta a szűk kabint.
Sparhawk nodded and led Sephrenia out of the cramped cabin.
A szűk ivóban versenyt füstöltek a pipák és az olajlámpák.
The room within was cramped and thick with smoke from oil lamps and pipes.

Eksempelsætninger "szűk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianA vidéki környezetben az ember igen szűk körű és változatlan társaságban mozog.
In a country neighbourhood you move in a very confined and unvarying society.
HungarianFehér nadrágot viselt, szűk kék inget, melynek felső három gombját nem gombolta be.
He wore white slacks and a blue body shirt with the top three buttons undone.
HungarianMár csak a tagállamoknak egy igen-igen szűk köre nem csatlakozott a konszenzushoz.
Now only a very small group of Member States have not joined the consensus.
HungarianLassan egyébként is szűk lett nekem Olaszország, úgyhogy elfogadtam az ajánlatot.
Besides, I told myself, in the New World I wouldn't run into any Templars.
HungarianAz ajtó félresiklott, beléptek a szűk helyiségbe, majd Luke bezárta az ajtót.
The door slid open, and Luke pulled her inside, then sealed the door again.
HungarianA dolgozó gömbkilincse megint ide-oda forgott szűk kis félköríves pályáján.
The doorknob of the study twisted back and forth in short sharp half-circles.
HungarianDennie bólintott, és körülnézett, hogy nyújtózhatna ki egy kicsit a szűk helyiségben.
Dennie nodded and turned to find some space to stretch out in the tiny hold.
HungarianHari vágyat érzett arra, hogy kitérjen, elmeneküljön a hihetetlenül szűk torok közeléből.
Some verdant planets were green fortresses against an isolation quite profound.
HungarianEz a szűk látókör a szociális szférában nem csak a fogyasztókra vonatkozik.
The lack of vision in the social sector is not limited solely to consumers.
HungarianA nukleáris biztonság szűk látókörű megközelítési módjának ideje már régen elmúlt.
The time for a parochial approach to nuclear safety has long since gone.
HungarianHari meg akart fordulni, hogy Dors szemébe nézzen, ám a hely túl szűk volt.
He wanted to turn and speak with her, but their pencil ship allowed scant socializing.
HungarianA gyilkosok többnyire szánalmas, érdektelen és szűk látókörű alakok voltak.
Most murderers have been lamentably uninteresting and very short-sighted.
HungarianHacsak nem játssza elég hihetően a hiszékeny, szűk agyú angol szerepét.
If only he could act the part of the credulous thick-headed Englishman well enough.
HungarianA sáfránytunikás emberek erőteljes alakjai nyomasztóan hatottak a szűk helyen.
The powerful bodies of the men in the saffron tunics were oppressive in the confined space.
HungarianA szűk homlok s a mélyen ülő szemek rögtön elárulták a halott kilétét.
There could be no doubt about the beetling forehead, the sunken animal eyes.
HungarianHárom egymást követő meghitt este egy szűk szobában összezárva a legtöbb házaspárt megviselné.
Three straight nights of coziness in a small room was trying for most marriages.
HungarianAnnyi tapintatra van szük ség, ha fiatalokkal van dolga az embernek suttogta.
One does need so much tact when dealing with the young, she murmured.
HungarianElindult befelé a szűk nyíláson, de aztán megállt és visszanézett a kadétra.
He started to climb into the small opening, but stopped and looked sidelong at the middie.
HungarianNyikolajev tapasztalta már, mire képesek a géppuskák egy szűk térbe zárt tömeg ellen.
Nikolayev had seen what heavy machine guns can do to massed civilians in a confined space.
HungarianIdeges szerkesztők kis csoportja gyülekezett a főszerkesztő irodája előtti szűk folyosón.
A small, tense group of editors huddled in the short hallway outside Feldman's office.