Ungarsk-engelsk oversættelse af "táján"

HU

"táján" engelsk oversættelse

EN
EN

HU táján
volume_up
{adverbium}

1. "átv."

Nem válasz az, hogy barkácsolgatunk még egy kicsit a 136. cikk háza táján.
A little more fiddling around with Article 136 is not an answer.
A Birodalom háza táján azt beszélik, hogy DCourtney sarokba szorította Reichet.
The talk around Monarch is that D'Courtney had Reich with his back to the wall.
1943 táján a Frikki fiú elment a háborúba mondta Preston.
Around 1943 the boy Frikki went away to the war, Preston suggested.

Eksempelsætninger "táján" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianPedig jobban tenné, ha saját háza táján, az Európai Unió háza táján tenne rendet.
It would do better to put its own house, that of the European Union, in order.
HungarianEkkor a géptörzs közepe táján egy utas ismétlőőpisztollyal a kezében felállt.
From midway down the fuselage, one of the passengers rose, automatic in hand.
HungarianA spanyol elnökség lehetőség számunkra ahhoz, hogy rendet tegyünk a házunk táján.
The Spanish Presidency is an opportunity for us to put our house in order.
HungarianMiért vannak ezek a háborúk minden generációban, és a világ minden táján?
Why do we have these wars in every generation, and in every part of the world?
HungarianAz emberek a világ minden táján beleépítették a képét a saját kultúrhagyományukba.
People all over the world have got images of it built into their culture.
HungarianAzonban ez csak akkor működhet, ha az EU előbb a saját háza táján tesz rendet.
However, this will only work if the EU puts its own house in order first.
HungarianA szemben lévő bérház közepe táján valami felcsillanás vonta magára a figyelmemet.
My eye was caught by a flash of light somewhere half-way up the building.
HungarianNégy húsz táján a fenti társalgóban a tévé hirtelen élvezhetetlenné vált.
At four-twenty or so, the TV upstairs in the common room suddenly went goofy.
HungarianDe ha ez a szándékunk, akkor a saját házunk táján is rendet kell tennünk.
But if that is what we intend to do, we must also put our own house in order.
HungarianEbben a pillanatban nagy messze, a Laghetto utca vége táján lövés dörrent.
At that moment, in the distance, from the far end of Via La-ghetto, a shot was heard.
HungarianEz május közepe táján volt, amikor a feszültség megnövekedett köztük.
This bad been in mid-May, when the tensions between them had been running high.
HungarianGondold meg, mi történt azzal a két intézeti fiúval, aki karácsony táján lógott meg.
Look wot 'appened ter them two Borstal kids wot got away Christmas time.
HungarianA világ nem áll meg, míg Európa rendet rak a háza táján és megválasztja vezetőit.
The world is not standing still while Europe sets its house in order and elects its leaders.
HungarianSajnos kínzás a világ sok táján zajlik, annak dacára, hogy elítéljük.
Unfortunately, torture takes place all over the world and we constantly condemn it.
HungarianRendet kell tennünk saját házunk táján, és eközben másokat is erre kell ösztönöznünk.
We must get our own house in order while pushing others to do the same.
HungarianA legjobb stratégia, tűnődött Jamata, viszályt szítani az ellenség háza táján, ő ezt tette.
The finest strategy, Yamata thought, was to sow discord in the house of your enemy.
HungarianA világ számos táján folytatják a fiatal nők körülmetélésének szörnyű gyakorlatát.
A particular atrocity practised in many areas of the world is the circumcision of young women.
HungarianNEM SOKKAL a temetés után Curt fia felbukkant a D egység háza táján.
Not very long after the funeral, Curt's boy started showing up at the Troop D House.
HungarianMikor legközelebb feleszméltem, már éjfélre járt, és a kétszázadik oldal táján tartottam.
Next time I looked up it was almost midnight and I was two hundred pages into that book.
HungarianSajnos még mindig üldöznek, kínoznak, sőt ölnek meg embereket a világ minden táján.
Unfortunately, people all over the world are still being persecuted, tortured and even killed.