Ungarsk-engelsk oversættelse af "talaj"

HU

"talaj" engelsk oversættelse

volume_up
talaj {substantiv}

HU talaj
volume_up
{substantiv}

1. generel

talaj (også: terület, terep, alap, ok)
volume_up
ground {substantiv}
Folyékony metánnal átjárt ingoványos talaj.
This is an unconsolidated ground that is suffused with liquid methane.
A talaj megremegett egy komoly, föld alatti robbanás következtében.
The ground trembled in the throes of a violent underground explosion.
Virágzott a tavasz, a talaj mindenütt zöldült, főleg a sírhantokon.
Spring blossomed, the ground was green everywhere, especially over the burial pits.
talaj (også: terület, birtok, vidék, táj)
volume_up
land {substantiv}
Az erdőtüzek kockázata és a talaj erodálódásának mértéke szintén növekszik.
The risks of forest fires and the consumption of land are increasing.
Itt emelkedik egy kicsit a talaj, és egyenetlenebb is, mint a folyó túloldalán.
The land is rising a little here, and is more broken than it was beyond the river.
A jelentés egyetlen intézkedést sem javasol a föld és a talaj védelmére.
No measures are proposed with regard to the protection of land and soil.
talaj (også: piszokfolt, föld, termőföld)
volume_up
soil {substantiv}
"Talaj kezelésére Otiorrynchus ellen faiskolákban és dísznövény- ágyásokban";
'Soil treatment against Otiorrynchus in nurseries and beds of ornamentals';
Az a talaj, amit nem használnak mezőgazdasági célokra, hamar lepusztul.
Soil that is not used for agricultural purposes soon becomes degraded.
Úgy tűnik, jelenleg nincs olyan európai jogszabály, ami a talaj védelmét szolgálná.
Current European legislation does not appear to prevent degradation of the soil.
talaj (også: támaszpont, támpont)
volume_up
standing-ground {substantiv}

2. geologi

talaj (også: salak, föld)
volume_up
dirt {substantiv}
Otherwise, it would have gotten clogged with dirt.
- Pedig a föld a legtöbb ősi nyelven csak annyit jelent: talaj.
Sure, but 'earth' just means 'dirt' in the oldest languages, correct?
This is nice soft dirt.'

Eksempelsætninger "talaj" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianA talaj összetétele és bő terméshozama következtében sok ember lakik a környéken.
Villages and farms are numerous up to the very borders of the mountain forests.
HungarianAkinek forró volt a talaj a lába alatt, és akadt elég pénze, az Petroniushoz fordult.
If you were hot and you were also lucky enough to be in funds you went to Petronius.
HungarianMögöttük egy dolmen felrobbant, s a robbanásba a talaj is beleremegett a lábuk alatt.
Behind them a dolmen exploded, the concussion thundering through the bedrock underfoot.
HungarianBrys, akinek kicsit kicsúszott a talaj a lába alól, próbált ismét a kövekre figyelni.
Feeling slightly unbalanced, Brys forced his attention back to the floor.
HungarianA talaj hirtelen megnyílt alatta, és a katona hangos sikollyal tűnt el a föld alatt.
The floor promptly fell open under him, and he dropped from sight with a despairing shriek.
HungarianFa külseje mögött a szigetelés és a beton befelé omlott, kilátszott a nyirkos talaj.
Behind its wooden exterior, insulation and concrete had toppled inward, exposing dank earth.
HungarianA lényeg az, hogy történnie kellett valaminek, aminek a hatására létrejött a talaj.
The point is that something must've happened to make these soils.
HungarianA besüppedt talaj kőkemény csíkjai emlékeztettek az iszonyú teherre.
Where they had passed, grass and earth were smashed into stone-hard ruts.
HungarianPéldául Tudta, hogy a környéken található legjobb minőségű talaj nem a Földről származik?
For example, did you know that the best soils in this area are not of Earthly origin at all?
HungarianVégső soron tartózkodtam, mert aggaszt különösen a talaj kérdése.
In the end, I abstained on this vote because of my concerns about soils in particular.
HungarianA talaj a lábunk alatt szilárdnak tűnik, pedig állandó mozgásban van.
The earth beneath our feet feels solid enough but it's on the move.
HungarianÉs a só eszi a jeget alattunk, míg a talaj a lábunk alatt hihetetlenül vékonnyá nem válik.
And the salt gnaws at the ice beneath us, until our world grows perilously thin beneath our feet.
HungarianA talaj hirtelen mélyülni kezdett alattunk, az első kerekek már tizenöt centi mélyen süllyedtek a vízbe.
The water was suddenly deeper in front of us, six inches up the front tires.
HungarianA felesége megindította a válópert és Averynek kicsúszott a lába alól a talaj.
His wife has filed for divorce, and he's lost control.
HungarianA kocsi magasan a talaj fölött haladt, de így is ágak csapódtak az aljához.
The c~ rode high, but branches slashed at its underside.
HungarianHa itt égni fog a talaj valakinek a talpa alatt, az nem én leszek!
If there's any fizzin' ter to be done, it won't be me wot fries.'
HungarianA talaj megremegett alatta, valami távoli robbanás eredményeként.
The stones rocked under her with the fury of a distant explosion.
Hungarian- Dmitrij Arkagyijevics látta, hogy a másik alól, komolyan kicsúszott a talaj.
Now he was really shaken, Dmitriy Arkadeyevich saw.
HungarianA behavazott erdei talaj mintha félrebillent volna alatta, aztán vissza.
The snowy forest floor tilted one way, then the other.
HungarianA talaj puha és sima volt, kényelmes nyoszolyát kínált a mélyföldi vizenyőhöz képest.
The floor of the forest was soft and smooth, a comfortable bed compared to the dampened earth of the lowlands.