Ungarsk-engelsk oversættelse af "vágány"


Mente du:vagány
HU

"vágány" engelsk oversættelse

volume_up
vágány {substantiv}
EN

HU vágány
volume_up
{substantiv}

vágány (også: emelvény, peron, fedélzet, plató)
volume_up
platform {substantiv}
vágány (også: kocsiút, országút, úttest, út)
volume_up
road {substantiv}
vágány (også: csapás, sáv, útvonal, nyom)
volume_up
track {substantiv}
Belbo kirohant az állomásra, a vágány már üres volt.
Belbo rushed to the station: the track was empty.
vágány (også: sín)

Eksempelsætninger "vágány" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

HungarianMaga nem is olyan vagány folytatta Toad, a gyomrom felé böködve kövér ujjaival.
You ain't so tough, Toad said, poking me in the stomach with a fat finger.
HungarianDe árulja el nekem, ha maguk ilyen vagány fickók, hogyhogy nem vették még be Roseburgot?
Tell me though, General, if youre so good, why arent you in Roseburg right now?
HungarianMég emlékszem, milyen vagány kölyök volt, mi csak liliomtiprónak hívtuk.
I can remember him when he was a tough kid and we called him the cherry buster.
HungarianVagány kis szék volt, egyenes, de kényelmes, ám én nem tudtam élvezni.
It was a nice chair, straight but comfortable but I wasn't in the mood for it.
HungarianKetel One martini keverve, de ha vagány akar lenni akkor Macallan 25.
Ketel One martini up with a twist, but if he's trying to show off, Macallan 25.
HungarianHa így van, akkor meglehetősen könnyen megállapíthatnók ennek a vagány barátnak a kilétét.
If so, we ought to be able to discover this tough friend's identity fairly easily.
HungarianNem, nem álmodom nyitott szemmel... a szexen kivül vagány férfiak és szex...
No, I don't daydream... except about sex and beautiful men and sex...
HungarianNos, tegyük fel, hogy Rubynak volt egy vagány fiúja, aki nem tetszett volna az öregúrnak.
Now supposing Ruby's got a tough boy friend that won't go down so well with the old boy.
HungarianVan, aki nagy vagány lesz tőle, van, aki amolyan minden-mindegy állapotba kerül.
Some it makes very tough and some it just makes never-no-mind.
Hungarian- Lássuk csak, kinek van ekkora szája - fordult hátra az egyik vagány.
'Says who!' the youth said, hardly turning to see the man approaching.
HungarianLehámlott róla a máz, és most már egy jól öltözött vagány állt ott előttem, Luegerrel a kezében.
The veneer had flaked off him, leaving a well-dressed hard boy with a Luger.
HungarianEgy vagány kis fickó éppen pénzt számolt a konyhában, amikor odaértem.
A tough little guy was counting money in the kitchen when I got there.
HungarianAhhoz, hogy a városban szeressék az embert, vagány gyereknek kell lennie, gondolta az ezredes.
You have to be a tough boy in this town to be loved, the Colonel thought.
HungarianAztán meg már tudtam, hogy az a zubbonyos vagány akkor se enged föl, ha a fejemre állok.
Then I knew that toughie in the mess jacket would never let me on.
HungarianEgyik hatalmas kezével beletúrt fürtös szőke hajába, és vagány mosollyal nézett barátjára.
He brushed at his curly blond hair with one massive hand and gave his friend a rakish smile.
HungarianNagy vagány vagy, Sammy mondta, és levette kalapját a fogasról.
You're a son of a gun, Sammy, he said as he took his hat from its hook.
HungarianHa megnézzük a dinoszaurusz kezeit, egy velociraptornak vagány, karmokkal ékesített keze van.
If you look at dinosaur hands, a velociraptor has that cool-looking hand with the claws on it.
HungarianEz a fej, látja, ez aztán vagány; éppolyan vagány, mint amilyennek egyes ürgék csak képzelik magukat.
There's a boy that is tough like some guys think they are tough.
HungarianDe hát tudják, milyenek a lányok, főleg a nagyon fiatalok, mindig buknak a vagány fickókra.
But you know what girls are especially young ones always ready to make a fool of themselves over a tough guy.
HungarianFöltápászkodott, és megindult a kocsinak, szokásos vagány sétájával, talán támolygóbban.
He got to his feet and began walking back toward the car in a stiff, staggering version of his usual hood strut.